دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان

فهرست مطالب

چکیده تحقیق
مقدمه
طرح مساله
اهمیت موضوع
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
تعریف عملیاتی
تعریف مفاهیم و اصطلاحات
مدل نظری تحقیق
ادبیات تحقیق
پیشینه تحقیق
ابعاد رضایت شغلی
رضایت شغلی به عنوان متغیر وابسته
نظریات
جامعه شناسان و رضایت
الگوی پارسونز
نظریه مبادله و گزاره جورج هومنز
نظریه نیازها
نتیجه گیری و جمع بندی نظریات
عوامل دیگر موثر بر رضایت شغلی
متغیرهای شخصی
حقوق و دستمزد
روش انجام تحقیق
جامعه آماری
نمونه گیری
حجم نمونه
تعریف مفاهیم و سنجش متغیرها
نمره گذاری مقیاس رضایت شغلی
تعریف عملیاتی رضایت شغلی و شیوه سنجش آن
آمار توصیفی
مقدمه
الف) توصیف آماری ویژگیهای کلی نمونه تحقیق
ضرایب همبستگی کلیه متغیرهای تحقیق
تحلیل دو متغیری و رگرسیون چند متغیری
آزمون فرضیه 1
آزمون فرضیه 2
آزمون فرضیه 3
آزمون فرضیه 4
آزمون فرضیه5
-خلاصه آزمون فرضیات تحقیق
خلاصه تحقیق
نتیجه گیری
پیشنهادات کاربردی
مشکلات تحقیق
فهرست منابع

 

دانلود روش تحقیق بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد