دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق تعيين رابطه رضايت زناشويي مادران و عزت نفس دخترانشان

دانلود روش تحقیق تعيين رابطه رضايت زناشويي مادران و عزت نفس دخترانشان

فهرست مطالب

چکيده
فصل اول
مقدمه
2 بيان مساله
بيان فرضيه
اهداف تحقيق
الف- هدف اصلي
ب- هدف فرعي
تعريف عملياتي واژه ها
فصل دوم
متغيرهاي تحقيق
2-1) تعريف رضايت مندي ازدواج
2-1-1- تعريف ازدواج
2-1-2-تاريخچه ازدواج
همسر گزيني در گذشته
2-1-3-ازدواج در غرب
2-1-4-ازدواج در ايران
2-1-5- انواع ازدواج
1 ازدواج خارجي
2 ازدواج داخلي
3 ازدواج تک همسري
4 ازدواج از طريق خريد همسر
5 ازدواج موقت (صيغه و صيغه گونه)
صيغه گون
6 تعدد زوجات
7 ازدواج ميراثي
8 ازدواج اجباري
9 ازدواج مبادله اي
10 ازدواج تنظيم شده
11 ازدواج رسمي
12 ازدواج خصوصي
13 ازدواج توليد
14 ازدواج آزمايشي
15 ازدواج دائم
16 ازدواج تشريفاتي
17 ازدواج سه ربعي
18 ازدواج روزانه
19 ازدواج قبرستاني
20 ازدواج دوستانه
2-1-6- ازدواج از نظر برخي از انديشمندان
2-1-7- ازدواج از نظر مکاتب مختلف
ازدواج در جوامع پيش از اسلام
ازدواج در اسلام
ديدگاه قرآن در مورد ازدواج
2-1-8- ازدواج از نظر روان شناسان
2-1-9-فلسفه ازدواج
2-1-10- رهنمودهاي روان شناختي براي دختران جوان در زمينه شيوه رويارويي مناسب با شوهرانشان
2-1-11- توصيه روان شناسان و مشاوران ازدواج براي داشتن ازدواج موقت
«تعريف عزت نفس»
«تاريخچه»
عزت نفس از ديدگاه قرآن و احاديث و دانشمندان اسلامي
« عزت نفس از نظر مکتب هاي اخلاقي دنيا»
منابع عزت نفس کدامند؟
نظر دانشمندان در اين موضوع
اهميت عزت نفس
عوامل موثر بر عزت نفس
گذري به نظرات و تحقيقات انجام شده در مورد عزت نفس
عزت نفس اجتماعي
عزت نفس تحصيلي
عزت نفس خانوادگي
عزت نفس تصور جسماني
عزت نفس کلي
ب) تحقيقات انجام شده در ايران
35 نكته طلايي در افزودن عزت نفس
چکيده
فصل اول
مقدمه
2 بيان مساله
بيان فرضيه
اهداف تحقيق
الف- هدف اصلي
ب- هدف فرعي
تعريف عملياتي واژه ها
فصل دوم
متغيرهاي تحقيق
2-1) تعريف رضايت مندي ازدواج
2-1-1- تعريف ازدواج
2-1-2-تاريخچه ازدواج
همسر گزيني در گذشته
2-1-3-ازدواج در غرب
2-1-4-ازدواج در ايران
2-1-5- انواع ازدواج
1 ازدواج خارجي
2 ازدواج داخلي
3 ازدواج تک همسري
4 ازدواج از طريق خريد همسر
5 ازدواج موقت (صيغه و صيغه گونه)
صيغه گون
6 تعدد زوجات
7 ازدواج ميراثي
8 ازدواج اجباري
9 ازدواج مبادله اي
10 ازدواج تنظيم شده
11 ازدواج رسمي
12 ازدواج خصوصي
13 ازدواج توليد
14 ازدواج آزمايشي
15 ازدواج دائم
16 ازدواج تشريفاتي
17 ازدواج سه ربعي
18 ازدواج روزانه
19 ازدواج قبرستاني
20 ازدواج دوستانه
2-1-6- ازدواج از نظر برخي از انديشمندان
2-1-7- ازدواج از نظر مکاتب مختلف
ازدواج در جوامع پيش از اسلام
ازدواج در اسلام
ديدگاه قرآن در مورد ازدواج
2-1-8- ازدواج از نظر روان شناسان
2-1-9-فلسفه ازدواج
2-1-10- رهنمودهاي روان شناختي براي دختران جوان در زمينه شيوه رويارويي مناسب با شوهرانشان
2-1-11- توصيه روان شناسان و مشاوران ازدواج براي داشتن ازدواج موقت
«تعريف عزت نفس»
«تاريخچه»
عزت نفس از ديدگاه قرآن و احاديث و دانشمندان اسلامي
« عزت نفس از نظر مکتب هاي اخلاقي دنيا»
منابع عزت نفس کدامند؟
نظر دانشمندان در اين موضوع
اهميت عزت نفس
عوامل موثر بر عزت نفس
گذري به نظرات و تحقيقات انجام شده در مورد عزت نفس
عزت نفس اجتماعي
عزت نفس تحصيلي
عزت نفس خانوادگي
عزت نفس تصور جسماني
عزت نفس کلي
ب) تحقيقات انجام شده در ايران
35 نكته طلايي در افزودن عزت نفس
فصل سوم
1- جامعه
2- نمونه و روش نمونه گيري
3- ابزار تحقيق
منابع
پرسشنامه رضايت زناشويي Enrich
روايي و اعتبار پرسشنامه
روش ارائه و نمره گذاري پرسشنامه
آزمون عزت نفس آيزنک
طرح و شيوه اجراي تحقيق
5- تجزيه و تحليل داده ها
فصل چهارم
جدول 1-4- برخي داده‌هاي توصيفي براي متغير عزت نفس
جدول 2-4- برخي داده‌هاي توصيفي براي متغير رضايت زناشويي
جدول 6-4- جدول ضريب همبستگي پيرسن براي فرض اول
جدول 7-4 جدول آزمون Anova براي فرض اول
جدول 5-4 – جدول توافقي عزت نفس بر حسب رضايت
فصل پنج
بحث و نتيجه گيري
محدوديت ها و مشکلات
پيشنهادات
خلاصه

فرمت : word | صفحات:130

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود روش تحقیق تعيين رابطه رضايت زناشويي مادران و عزت نفس دخترانشان
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد