آیا می پنداری که جسم کوچکی هستی ؟ولی درون تو جهان بزرگی نهفته است.(امام علی علیه السلام)
خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق حسابداری
دانلود روش تحقیق حسابداری

دانلود روش تحقیق حسابداری

دانلود روش تحقیق حسابداری

چکیده تحقیق:

صورتهای مالی به عنوان هسته مرکزی گزارشگری مالی حاوی اطلاعاتی در مورد وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی و تجاری است که به منظور استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان تنظیم میگردد .لذا این صورتهای مالی باید وضعیت این بنگاهها را به نحو روشنی مشحص نماید .حسابرسبه عنوان مستقل بر کیفیت این اطلاعات نظارت دارد . تحقیق حاضر با رعایت روش تحقیق طراحی و اجرا شده و متشکل از 5 فصل است فصل اول شامل تشریح موضوع توصیف آن و موارد استفاده افراد و اشخاص حقوقی و سایر استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق میباشد.در فصل دوم به مبانی نظری موضوع تحقیق و روشهای آماری اشاره میشود.در فصل سوم اشاره ای به روشهای تحقیق و فرضیه های تحقیق و جامعه آماری و نمونه آماری شده است.در فصل چهارم به بررسی فرضیه های تحقیق و آزمون تک تک آنها می پردازیم وسپس نتایج لازم گرفته میشود.و بالاخره در فصل آخر نیز به خلاصه ای از تحقیق صورت گرفته و همچنین یافته های تحقیق و نتیجه گیری  پرداخته میشود.

 1-1) مقدمه

در اين فصل به تشريح و بيان موضوع تحقيق ، اهميت و اهداف آن مي پردازيم . همچنين فرضيه هاي تحقيق و نيز  تعاريف عملياتي پاره اي از واژه هاي استفاده شده در پژوهش ارائه مي گردد .

فهرست مطالب

چکیده تحقیق…………………………..………………………….9

فصل اول )کلیات طرح تحقیق

1-1) مقدمه ………………………………………………………….. 11

1-2) تشريح و بيان موضوع …………………………………………. 11

1-3) فرضيه هاي تحقيق …………………………………………….. 15

1-4) ضرورت انجام تحقيق ………………………………………….. 16

1-5)  اهداف اساسي تحقيق ………………………………………. 17

(1-6)قلمرو تحقیق…………………………………………………….. 17

1-7) مفاهيم و اصطلا حات کليدي …………………………………… 18

فصل دوم ) مبانی نظری تحقیق

2-1) مقدمه …………………………………………………………… 21

2-2) اطلاعات حسابداري و تصميم گيري ………………………….. 21

2-3) ماهيت تداوم فعاليت ……………………………………………. 22

2-4) درجه شمول تداوم فعاليت ……………………………………… 25

2-5) تداوم و اصول حسابداري ……………………………………….. 26

2-6) تداوم فعاليت و ارزش گذاري دارايي ها ……………………….. 27

2-6-1) ارزش تسويه ………………………………………………….. 28

2-6-2) بهاي تمام شده تاريخي ……………………………………… 29

2-6-3) ارزش جاري ……………………………………………………. 30

2-6-4) ارزش فعلي جريان هاي نقدي ………………………………. 36

2-7) اثرات تداوم فعاليت برحسابرسي ……………………………… 36

2-8) فرض تداوم فعاليت در ايران …………………………………….. 44

2-9) مباني نظري شاخص ها ……………………………………….. 42

فصل سوم )روش و ساختار تحقیق

3-1) مقدمه ……………………………………………………………. 51

3-2) دامنه تحقيق …………………………………………………….. 51

3-3) روش تحقيق ……………………………………………………… 52

3-4) ابزار اندازه گيري ………………………………………………….. 52

3-5) تهيه پرسش نامه و جمع آوري اطلاعات ………………………. 54

3-6) پاياني ( قابليت اطمينان ) پرسش نامه ………………………. 54

3-7) اعتبار ( روايي ) پرسش نامه …………………………………… 55

3-8) روش توزيع پرسش نامه ………………………………………… 55

3-9) معايب پرسش نامه ……………………………………………… 57

فصل چهارم )تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1) آمار اطلاعات عمومي ( جمعيت شناسي ) ………………….. 59

4-2) تجزيه و تحليل نتايج حاصل از نمونه آماري ……………………. 60

4-2-1) نگاره هاي آماري ……………………………………………… 60

4-2-1-1)ميانگين هر شاخص و ميانگين مبنا……………………….. 61

4-2-1-2)محاسبه انحراف معيار هر شاخص…………………………. 63

4-2-2) آزمون فرضيه هابا استفاده از آمار استنباطي ……………… 65

4-2-2-1) فرضيه شماره يک ………………………………………….. 66

4-2-2-2) فرضيه شماره دو ……………………………………………. 67

4-2-2-3) فرضيه شماره سه …………………………………………. 68

4-2-2-4) فرضيه شماره چهار ………………………………………… 69

4-2-2-5) فرضيه شماره پنجم …………………………………………. 70

4-2-2-6) فرضيه شماره شش ………………………………………. 71

4-2-2-7) فرضيه شماره هفت ……………………………………….. 73

4-2-2-8) فرضيه شماره هشت ………………………………………. 74

فصل پنجم ) خلاصه تحقیق و نتیجه گیری

5-1) خلاصه تحقيق ……………………………………………………. 77

5-2) نتايج تحقيق ……………………………………………………… 78

5-3) محدوديت هاي تحقيق ………………………………………….. 78

5-4) پيشنهادات براي تحقيقات آتي ………………………………… 79

پيوست ها …………………………………………………………….. 81

منابع و مأخذ………………………………………………………….. 89

1-2)تشريح و بيان موضوع

 صورتهاي مالي به عنوان هسته مرکزي گزارشگري مالي حاوي  اطلاعاتي درباره و ضعيت  مالي و عملکرد مالي بنگاههاي اقتصادي است که به منظور استفاده طيف وسيعي از استفاده کنندگان نظير سرمايه گذاران  ، اعتبار دهندگان و دولت تهيه و ارائه مي شود . اطلاعات مندرج در صورت هاي مالي يکي از پايه هاي مهم اتخاذ تصميمات منطقي به شمار مي رود. استفاده کنندگان بايد در فرآيند تصميم گيري، پيش از بکار گيري اطلاعات از جمله صورتهاي مالي ،دو گام مهم بردارند.اولاً آنها بايد متناسب با نياز خود ، محتواي اطلاعات را تغيير و ثانياً کيفيت اطلاعات را ارزيابي کنند ( 1974 AAA, ) همچنين به نظر حرفه اي حسابرس مستقل  و با صلاحيت درباره  اعتبار اطلاعات اتکا نمايند . حسابرس مستقل نظر حرفه اي خود درباره اعتبار صورتهاي مالي را در قالب گزارش حسابرسي ارائه مي نمايد .

آنچه حسابرس به فرايندهاي گزارشگري مي افزايد مربوط به کيفيت اطلاعات گزارش شده  ونياز استفاده کنندگان به ارزيابي کيفيت اطاعات قبل از استفاده آن است  ارزش افزوده حسابرسي متشکل از دو بعد است : بعد کنترلي و بعد اعتبار بخشي ، از ديدگاه کنتر ل به دو دليل زير ، حسابرس به عنوان عامل مستقل برکيفيت اطلاعات نظارت دارد :

1-  )بررسي مستقل ميزان تطابق اطلاعات حسابداري با معيارهاي از قبل تعيين شده که اين معيارها قاعدتا ًبايد منعکس کننده نياز و خواست استفاده کنندگان اطلاعات باشد .

2-  )ايجاد انگيزه  براي تهيه کنندگان جهت توليد اطلاعات در چهارچوب معيارهاي از قبل تعيين شده ،زيرا تهيه کننده مي داند که مورد حسابرسي قرار خواهد گرفت

از ديدگاه اعتبار بخشي حسابرسي بر اعتبار اطلاعات مي افزايد ؛ زيرا استفاده کنندگان مي توانند مطمئن باشند که عواملي کنترلي پيش گفته بر فرايند گزارشگري حاکم و باعث بهبود کيفيت اطلاعات شده است . در نتيجه استفاده کنندگان ، مي توانند باضريب اطمينان بيشتري از اطلاعات استفاده کنند . اعتماد استفاده کنندگان به کيفيت و استفاده آنان از اطلاعات حسابداري به شکوفايي کامل ارزش نهفته اطلاعات حسابداري منجر مي شود .

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 80

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • امتیاز 5.00 ( 1 رای )
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است