دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق روانشناسی شخصیت

دانلود روش تحقیق روانشناسی شخصیت

فهرست مطالب

چکیده …………………………… الف

فصل اول……………………………. 1

مقدمه …………………………….. 2

بیان مساله ………………………… 6

اهمیت و ضرورت تحقیق…………………. 8

اهداف تحقیق……………………….. 11

تعریف اصطلاحات …………………….. 12

فصل دوم،پیشینه ، تحقیق……………… 14

مقدمه ……………………………. 15

دیدگاههایی درباره شخصیت…………….. 16

شخصیت از نظر فروم………………….. 16

شخصیت از نظر یونگر…………………. 17

شخصیت از نظر ماری………………….. 17

نگرش فرانکل به شخصیت……………….. 18

نگرش مزلو به شخصیت…………………. 18

چشم اندازی به رشد شخصیت ……………. 18

دیدگاههایی در باره رشد شخصیت ……….. 19

رشد شخصیت از نظر یونگر……………… 19

رشد شخصیت از نظر ماری………………. 20

عوامل موثر بر رشد شخصیت…………….. 20

نظریه های نسخ شناسی شخصیت…………… 21

نظریه های تحلیلی عاملی شخصیت………… 23

نظریه کاتل………………………… 23

نظریه انسان گرایی در شخصیت………….. 25

نظریه های شناختی شخصیت……………… 26

ماهیت شخصیت ………………………. 27

سنجش شخصیت………………………… 28

مسائل اساسی در سنجش شخصیت…………… 28

اعتبار……………………………. 29

مهار …………………………….. 29

میل به مهار……………………….. 30

توهم مهار…………………………. 31

پیامدهای اعتقاد داشتن به مهار……….. 32

تفاوتهای فردی در درک جایگاه مهار ……. 33

واکنش در برابر از دست دادن مهار……… 35

جایگاه مهار……………………….. 35

جایگاه مهار درونی – بیرونی …………. 37

طبقه بندی سه بعدی از نظر واینر………. 40

جایگاه مهار درونی و بیرونی از نظر واینر. 42

نظریه یادگیری اجتماعی………………. 43

توان رفتاری ………………………. 43

انتظار……………………………. 44

ارزش تقویت………………………… 44

موقعیت روان شناختی ………………… 45

آزادی حرکت………………………… 45

روشهای راتر برای سنجش مفاهیم خود…….. 46

انگیزش رفتار از نظر راتر……………. 48

انتظارات مربوط به جایگاه هندسی مهار….. 49

نظریه اسناد……………………….. 53

اسنادهای بعد از موفقیت و شکست……….. 53

تغییر دادن اسنادها برای بهبود عملکرد…. 55

دیدهای بازده تحصیلی بر اسناد………… 56

زمینه های کاربردی آزمونها…………… 58

زمینه تحصیلی ……………………… 59

پیشنهادات ………………………… 61

نتیجه گیری………………………… 62

خلاصه …………………………….. 63

منابع ……………………………. 65

فرمت : ورد | صفحات:65

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود روش تحقیق روانشناسی شخصیت
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد