دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق روانشناسی شغل

دانلود روش تحقیق روانشناسی شغل

«فهرست مطالب»
عنوان    صفحه
فصل اول   
مقدمه
بيان مسأله
هدف تحقيق
فرضيات تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
پيشينه تحقيق
تعاريف عملياتي
فصل دوم   
مقدمه
تنيدگي حرفه اي
منابع وابسته به محيط كار
تنيدگي حرفه هاي كنترل و نگهباني
تنيدگي وابسته به افراط يا تفريط در كار
منابع وابسته به تطبيق فرد با محيط
تنيدگي ارتباطي
الف- مديران
ب- افراد تابع
سبك مديريت و روابط انساني
تامين بهداشت رواني
ويژگي هاي افرادي كه سلامت رواني دارند
عملياتي كه سلامتي رواني را به خطر مي اندازد
روابط ميان فردي
خستگي ناشي از شغل
فشا رناشي از كار
اهميت رضايت شغلي
نگرش كلي فرد نسبت به شغلش
فصل سوم   
تعريف آمار
جامعه آماري
روش نمونه‌گيري آماري
روش جمع آوري اطلاعات
ابزار پژوهش
فصل چهارم   
تفسير نتايج و تجزيه و تحليل نتايج كمي و كلي پژوهش
فصل پنجم
نتيجه گيري
فهرست منابع
مقدمه:
افراد جامعه كنوني بيش از پيش نسبت به تنيدگي و پيامدهاي آن هوشيار شده اند. والدين و فرزندان مي دانند كه هسته خانوادگي دگرگون شده زندگي عصر ما چنان است كه در اغلب خانواده ها پدر و مادر هر دو بايد كار كنند تا بتوانند هزينه هاي روز افزون را تامين كنند. هشياري فزاينده افراد نسبت به رويدادهاي ضربه آميز زندگي لزوم توجه را به واكنشهاي افراد و شيوه اي كه در رويارويي با عناصر نتيدگي را اتخاذ مي كنند ضروري كرده است.
سازمان جهاني بهداشت، بهداشت رواني را چنين تعريف مي كند: بهداشت رواني در دوران مفهوم كلي بهداشت جاي مي گيرد و بهداشت يعني توانايي كامل براي ايفاي نقشهاي اجتماعي، رواني و جسمي، بهداشت تنها نبود بيماري باعث عقب ماندگي نيست.
معيار اصلي قضاوت درباره بهداشت رواني شخص اين است كه او بتواند با محيط خود مبادلات هماهنگ داشته باشد.
انسان سالم توانايي را دارد كه به طور دائم به دنبال رفع نيازهاي خود برود و در محيط به جستجو بپردازد. براي نيل به اين هدف او به همكاري دو عنصر حياتي نياز دارد: شخص و محيط.
اگر خود شخص را كنار بگذاريم هرچه در اطراف باقي مي ماند محيط محسوب خواهد شد. بنابراين براي هر شخص محيط هاي مختلفي وجود دارد: مدرسه، محيط كار، محل سكونت و غيره.
مي توان عوامل تشكيل دهنده محيط كار را به دو گروه عمده تقسيم كرد: عوامل فيزيكي و عوامل انساني.
جاي ترديد نيست كه هر دو عامل مي توانند بر بهداشت رواني مديران اثر مثبت يا منفي داشته باشند.
امروزه استرس به عنوان مهمترين فاكتور به وجود آورنده امراض روحي، جسمي و رفتاري انسانها توجه پزشكان روانشناسان و دانشمندان علوم رفتاري و مديريت را به خود معطوف نموده به طوري كه بايد عنوان نمود كه فشارهاي عصبي نقش مهمي در فراهم نمودن مشكلات روحي و جسمي در انسانها ايفا مي كند.
مديران به واسطه سختي كار و مسئوليت زياد عوامل تحت فشار مي باشند، استرس بازده مديران را كاهش مي دهد و براساس يافته هاي مطالعات متعدد، استرس ضمن كاهش بازدهي كار مديران لذت زندگي را از افراد سلب مي كند. در نتيجه بر بازده كل نظام آموزشي اثر مي گذارد.

نتيجه گيري:
سازمان ها اصولاً به وسيله كوشش گروهي از انسان ها براي تحقق هدف يا هدف هاي معين هماهنگ مي شوند و معني اين موضوع آن است كه سازمان ها تحقق اهداف را به عهده دارند كه اساساً از حيطه و ظرفيت فردي و انجام آن تشكل جمعي و تلاش گروهي را مي طلبند. چنانچه علايق و رغبت هاي واقعي افراد به درستي و به وضوح شناخته شده و ادراك شوند كارايي آنها افزايش خواهند يافت.
از عواملي مي تواند در رضايت شغلي معلمان موثر باشد. سلامت رواني مديران مي باشد. مديران بايد بدانند عدم مشاهده نارضايتي شغلي در چهره و ظاهر كاركنان ممكن است بر وجود شورشي پنهان در ذهن و دل آنها نسبت به مدير دلالت داشته باشد. سازمان هاي امروزي را نمي توان به دست مديراني سپرد كه از سلامت رواني برخوردار نباشند. بنابراين هر اندازه كه مدير از سلامت رواني برخوردار باشد سبب مي شود كه رضايت شغلي معلمان افزايش يافته و با انگيزه بيشتري كار كند و كارآيي آنها افزايش مي يابد و در آخر اين تحقيق با محدوديت هايي هم همراه بوده است.
1-    عده اي از آزمودني هانسبت به پاسخ دادن بعضي از سوالات مشكل داشتند و در انتخاب پاسخ سوال مورد نظر ترديد داشتند.
2-    مطالبي كه مستقيماً با موضوع ارتباط داشته باشند در كتابخانه يافت نشد.
3-    عدم همكاري آزمودني ها.
4-    آموزش و پرورش همكاري لازم را با ما نداشت.

فهرست منابع:
1-    دكتر شاملو، سعيد، بهداشت رواني، انتشارات رشد.
2-    پاول هرسي. كنت ايچ بلانچارد. ترجمه دكتر قاسم كبيري- مديريت رفتار سازماني «استفاده از منابع انساني»
3-    دكترميركمالي، سيد محمد. روابط انساني در آموزشگاه، (1380)
4-    فاطمي نژاد، سيد محمد، مديريت فشارهاي عصبي و رواني، 1381.
5-    گنجي، حمزه، بهداشت رواني، انتشارات ارسباران، 1376.
6-    اثر استورا، تاليف دكتر پريرخ دادستان. تنيدگي يا استرس بيماري جديد تمدن، انتشارات رشد، 1377.
7-    رندال آر داس، اليزابت، ترجمه غلامرضا خواجه پور، استرس شغلي (كتابي كاربردي در سطح فرد و سازمان)، انتشارات سازمان مديريت صنعتي، 1377.
8-    دكتر فخيمي، فرزاد، فشار  عصبي، و تعارضي در سازمان و راه هاي مقابله با آنها- نشر هواي تازه، تهران، 1381.
9-    كوكرين كاكرن، ريموند. ترجمه دكتر نجاريان. مباني اجتماعي بيماري هاي رواني، انتشارات رشد، 1376 و 1375.

فرمت : ورد | صفحات:45

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود روش تحقیق روانشناسی شغل
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد