دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق روشهاي علمي آشنا سازي كودكان با پژوهش

روشهاي علمي آشنا سازي كودكان با  پژوهش

فهرست مطالب
فصل اول :‌مقدمه
۱- بیان مقدمه، مسأله و اهداف پژوهشی :       ۶
منابع فصل اول      ۱۳
فصل دوم : بررسی آثار و نظریات موجود
۲- نگاهی تاریخی   ۱۵
۱-۲- آئین مدرسی مانع کنجکاوی علمی           ۱۹
۱-۱-۲- سنت گرایی و یکسونگری مانع تحقیق و پژوهش علمی        ۲۰
۳-۲- محیط خانواده وروحیه تحقیق و پژوهش       ۲۴
۱-۳-۲- عوامل بازدارنده روحیه تحقیق و پژوهش در محیط خانواده      ۲۴
۲-۳-۲- عوامل تقویت کننده روحیه تحقیق و پژوهش در محیط خانواده ۲۵
۴-۲- عوامل ابزدارنده روحیه تحقیق و پژوهش در نظام آموزشی        ۲۷
۱-۴-۲- روش تدریس قالبی    ۲۸
۲-۴-۲- تعلیم و تربیت نقلی    ۲۸
۳-۴-۲- تعلیم و تربیت بانکی   ۲۹
۴-۴-۲- فقدان روح پرسشگری            ۳۰
۵-۴-۲- مطرح نشدن مجهولات :          ۳۲
۶-۴-۲- روش تدریس معلم محوری       ۳۲
۷-۴-۲- فقدان آموزش روشهای تحقیق در مدارس            ۳۴
۸-۴-۲- وضع نامطلوب کتابخانه‌های مدارس        ۳۵
۹-۴-۲- فقدان روحیه تحقیق در بین معلمان        ۳۸
۱۰-۴-۲- فقدان نشریات علمی و تحقیقی به زبان دانش‌آموزی :       ۴۰
۵-۲- عوامل تقویت کننده روحیه تحقیق و پژوهش در نظام آموزشی   ۴۱
۱-۵-۲- ترویج روحیه اکتشاف و مشاهده‌گری :    ۴۲
۲-۵-۲- روش تعلیمی حل مسأله :      ۴۶
۳-۵-۲- هماهنگی روش تعلیمی حل مسأله با چگونگی شکل‌گیری رشته‌های علمی     ۵۸
۴-۵-۲- انتخاب الگوی تدریس متناسب با شرایط رشد دانش‌آموزان     ۶۰
۵-۵-۲- دادن کار پروژه‌ای به دانش‌آموزان :          ۶۱
۶-۵-۲- توسعه و تجهیز کتابخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها            ۶۶
۷-۵-۲- اجتناب از مطالعه بی‌هدف       ۶۸
۸-۵-۲- مدرسه و نماد هویت پژوهشی ۷۰
جمع بندی و تلفیق آثار و نظرات موجود  ۷۱
منابع فصل دوم      ۷۷
منابع فارسی        ۷۷
منابع لاتین           ۸۰
فصل سوم : چارچوب نظری
۱-۳- نظریه گشتالت            ۸۲
۲-۳- نظریه میدانی ۸۴
۳-۳- نظریه یادگیری اجتماعی            ۸۷
۴-۳- نظریه انتقادی و دیالکتیکی          ۸۸
۵-۳- نظریه سیستمها         ۹۰
۶-۳- نظریه زیست بوم خلاقیت و پژوهش           ۹۲
۷-۳- نظریات انگیزشی روحیه تحقیق و پژوهش    ۹۶
۸-۳- چارچوب نظری            ۱۰۰
منابع فصل سوم    ۱۰۲…………..

دانلود روش تحقیق روشهاي علمي آشنا سازي كودكان با پژوهش
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد