دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق مشكلات دفع فاضلاب روستاي باغ ملك

دانلود روش تحقیق مشكلات دفع فاضلاب روستاي باغ ملك

فهرست عناوین

مقدمه

فصل اول: طرح تحقیق

1-1   طرح مسئله…………………………. 3

2-1   فرضیات……………………………. 3

3-1   روش تحقیق…………………………. 3

4-1   نوع تحقیق…………………………. 3

5-1   پیشینه تحقیق………………………. 3

6-1   ضرورت تحقیق……………………….. 4

7-1   کاربرد نتایج………………………. 4

فصل دوم: ویژگی های عمومی شهرستان مورد مطالعه

1-2   وسعت و موقعیت شهرستان نائین…………. 6

2-2   بررسی جمعیت و پراکندگی آن در شهرستان…. 8

1-2-2  ساخت جنسی و سنی…………………… 9

2-2-2  مهاجرت…………………………… 9

3-2   سواد……………………………… 10

1-3-2  آموزش……………………………. 10

4-2   دین………………………………. 11

5-2   بهداشت و درمان در شهرستان…………… 11

6-2   وضع فعالیت………………………… 11

7-2   بررسی کشاورزی……………………… 12

8-2   بررسی دامداری در شهرستان……………. 13

9-2   زمین شناسی و توپوگرافی شهرستان مورد مطالعه 13

10-2  بررسی منابع آب شهرستان……………… 13

فصل سوم: شناسایی منطقه مورد مطالعه (حوزه نفوذ روستا)

1-3   تعیین حوزه نفوذ روستا با توجه به موقعیت جغرافیایی  16

2-3   تحولات جمعیتی حوزه نفوذ یا منطقه مورد مطالعه    17

1-2-3  تعداد و بعد خانوار………………… 18

2-2-3  ساختار جنسی………………………. 18

3-2-3  ساختار سنی……………………….. 19

3-3  بررسی وضعیت اقتصادی حوزه نفوذ………… 20

1-3-3  کشاورزی (زراعت)…………………… 20

2-3-3  دامداری………………………….. 20

4-3   مطالعه اجمالی منابع طبیعی خصوصاً آب…… 21

5-3   بررسی سوانح طبیعی………………….. 21

1-5-3  زلزله……………………………. 21

2-5-3  سیل……………………………… 22

6-3   بررسی چگ.نگی و نحوه عملکرد خدمات موجود در حوزه نفوذ روستا   22

7-3   بررسی موقعیت ایلات و عشایر در حوزه نفوذ روستا   24

فصل چهارم: ویژگی های عمومی روستای مورد مطالعه

1-4   بررسی منطقه مورد مطالعه با توجه به موقعیت جغرافیایی    28

2-4   زمین شناسی منطقه مورد مطالعه در روستای چاه ملک 28

1-2-4   چینه شناسی………………………. 28

2-2-4  مرفولوژی…………………………. 28

3-2-4  اراضی کوهستانی……………………. 28

4-2-4  تپه ماهورهای مارنی و کنگومرایی……… 29

5-2-4  مخروطه افکنه ها…………………… 29

6-2-4  شبکه آبراهه ها……………………. 29

7-2-4  واحد تپه های ماسه ای………………. 30

3-4   بررسی وضعیت اقلیمی…………………. 30

1-3-4  درجه حرارت……………………….. 30

2-3-4  باد……………………………… 31

3-3-4  میزان بارندگی و رطوبت……………… 31

4-3-4  رطوبت منطقه مورد مطالعه……………. 33

4-4   شناخت و بررسی عمل پیدایش روستا………. 33

5-4   وجه تسمیه روستا……………………. 33

6-4  تحولات جمعیتی……………………….. 34

1-6-4  حجم و رشد جمعیت…………………… 34

2-6-4  ساختار سنی……………………….. 36

3-6-4  ساختار جنسی………………………. 36

4-6-4  بررسی مهاجرت روستا………………… 37

7-4   مطالعه سواد و آموزش روستا…………… 38

8-4   تعیین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی روستا 40

9-4   بررسی منابع تأمین آب کشاورزی و آشامیدنی روستا  40

1-9-4  آب آشامیدنی………………………. 40

2-9-4  آب زراعی…………………………. 41

10-4   بررسی وضعیت معیشتی روستا…………… 43

11-4   انواع محصولات زراعی و سطح زیر کشت آن ها. 43

1-11-4  میزان عملکرد زراعی………………… 45

12-4   دامداری………………………….. 45

13-4   صنعت…………………………….. 46

14-4   توزیع جمعیت در سن فعالیت ها………… 47

15-4   بررسی چگونگی مالکیت ها نحوه تملک اراضی. 48

16-4   بررسی شبکه راه های ارتباطی روستا……. 51

17-4  بررسی تأسیسات آب آشامیدنی، برق و ……. 53

1-17-4  برق…………………………….. 53

18-4   نحوه دفع آب های سطحی روستا…………. 54

فصل پنجم: مطالعه و بررسی مشکل دفع پسآب و فاضلاب روستای چاه ملک

1-5   مقدمه…………………………….. 56

1-1-5  تاریخچه تصفیه فاضلاب……………….. 56

2-1-5  تصفیه فاضلاب در ایران………………. 56

2-5   مطالعه و بررسی خاک و ویژگی های آن……. 56

1-2-5  ویژگی های خاک های رس………………. 57

2-2-5  مشکل آفرین بودن رس ها……………… 57

3-5   معضلات فعلی دفع فاضلاب……………….. 59

4-5   مقدار فاضلاب تولیدی در روستای چاه ملک…. 63

5-5   میزان آب های نفوذی سطحی و زیرزمینی…… 65

6-5   انتخاب نوع جمع آوری و دفع پسآب و فاضلاب.. 65

7-5   روش های جمع آوری فاضلاب……………… 66

1-7-5  روش مجزا…………………………. 66

2-7-5  روش درهم…………………………. 66

8-5   نوع شبکه فاضلاب روستای چاه ملک……….. 66

9-5   فاضلاب روها………………………… 67

1-9-5  شکل و جنس فاضلاب روها………………. 67

10-5   نوع و جنس فاضلاب روها………………. 68

فصل ششم: ارائه نتایج و پیشنهادات

1-6   پیشنهادات…………………………. 72

2-6   نتیجه گیری………………………… 73

منابع و مآخذ……………………………. 74

فهرست نقشه ها

نقشه شماره 1:موقعیت جغرافیایی روستای چاه ملک بر روی نقشه ایران    26

نقشه شماره 2:موقعیت روستای چاه ملک در شهرستان نائین 27

نقشه شماره 3: کاربری اراضی روستای چاه ملک………. 50

نقشه شماره 4: معابر اصلی و فرعی روستا به تفکیک درجه بندی  52

نقشه شماره 5: شیب معابر و جهت باد غالب روستای چاه ملک    52

فهرست تصاویر

تصویر شماره 1و2: استفاده از انرژی خورشیدی….. 23

تصویر شماره 3و4 : رشته قنات روستای چاه ملک و چاه های حفر شده در خاک مشکل ساز

تصویر شماره 5: برداشت محصول گندم، دشت چاه ملک. 44

تصویر شماره 6: به بار نشستن درختان پسته……. 44

تصویر شماره 7و 8: تخریب منازل خشتی و گلی، بر اثر مشکل دفع پسآب و فاضلاب

تصویر شماره 9و10: رخنمون شدن خاک مشکل ساز در سطح زمین    62

تصویر شماره 11و12: نیمه کاره ماندن طرح فاضلاب… 70

فرمت : WORD | صفحات:70

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود روش تحقیق مشكلات دفع فاضلاب روستاي باغ ملك
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد