دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق مقايسه دبيرستان هاي دخترانه دولتي و غيرانتفاعي منطقه 2 تهران از نظر ميزان برخورداري از ويژگي‌هاي سازمان يادگيرنده

فهرست مطالب
فصل اول: كلیات تحقیق          1
تعریف و بیان مسأله    2
اهمیت مسأله    5
هدف تحقیق      9
سوالات تحقیق            9
تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق      10
فصل دوم: ادبیات تحقیق         14
بخش اول: پیشینه نظری تحقیق       18
سیر تحولات نظریه‌های سازمان ومدیریت            18
سابقه سازمان یادگیرنده         21
تئوری یادگیری سازمانی         24
تعاریفی از یادگیری سازمانی  25
سازمان یادگیرنده         28
یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده 34
نقش مكاتب فكری در سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی    37
اصول سازمان‌های فراگیر از نظر «پیترسنج»       40
تفاوت سازمانهای یادگیرنده با سازمان‌های سنتی         54
بررسی و مقایسه نظریه پیترسنج با نظریه صاحبنظران دیگر 58
چگونه یك سازمان یادگیرنده با سازمان‌های دیگر متفاوت است؟ 60
اجزای سازنده سازمان یادگیرنده 66
سازمان یادگیرنده در آینده        69
راهبردهای ایجاد و گسترش سازمان یادگیرنده     70
راهكارهای اجرایی سازمان‌های یادگیرنده    75
مزایای ایجاد سازمان یادگیرنده 76
تغیرات ساختاری لازم براساس سازمان یادگیرنده در درون سازمان موجود (مدارس)    78
مدارس یادگیرنده          80
ویژگی‌های مدرسه یادگیرنده     89
مقایسه‌ مدارس دولتی و غیرانتفاعی     96
بخش دوم: بررسی پیشینه تحقیق    99
نتیجه‌گیری    114
فصل سوم: روش تحقیق           118
روش تحقیق    119
جامعه آماری         120
نمونه و روش نمونه‌گیری            120
روش جمع‌آوری اطلاعات       121
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها         122
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته‌ها      123
اطلاعات توصیفی گروه نمونه   124
جمع‌بندی          131
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات            132
بحث و نتیجه‌گیری      133
محدودیت‌های پژوهشی    134
فهرست منابع   137
ضمائم  142

چكیده:
امروزه مفهوم نوینی كه با پیچیده شدن محیط سازمان‌ها مطرح می‌شود، مفهوم «سازمان یادگیرنده» می‌باشد. هر چقدر عدم اطمینان محیطی (پیچیدگی وتغییرات محیطی) بالا باشد، سازمان‌ها نیاز بیشتری به دانستن و آگاهی گسترده از عوامل محیطی دارند تا بتوانند خود را با تغییرات و تحولات محیطی تطبیق دهند. سازمان یادگیرنده را نوعی از سازمان به شمار می‌آورند كه هدف اصلی آن یادگیری است و آموزش و یادگیری در آن نهادینه شده است..
«سازمان یادگیرنده» در طول زمان می‌آموزد، تغییر می‌كند و عملكردش را متحول می‌سازد. «سازمان یادگیرنده» سازمانی است كه عملكردهایش از طریق آگاه شدن و درك بهتر بهبود می‌یابد و اصلاح می‌شود (الوانی، 1378-ص3)
برای ایجاد و توسعه سازمان‌های یادگیرنده لازم است گام‌های اولیه را از مدارس و ایجاد عادت به تفكر خلاق و یادگیری دائمی در تربیت شوندگان آغاز كنیم. كسب اطلاعات درست یادگیری در سنین خردسالی و در سالهای نخستین مدرسه شكل می‌گیرد و در طول حیات ادامه می‌یابد. مهارت‌های شناختی درست لازمه پیشرفت تحصیلی و ایجاد رغبت و انگیزه برای یادگیری می‌باشد. یادگیری تنها به سالهایی كه در مدرسه می‌گذرد اختصاص ندارد ایجاد فرهنگ یادگیری و تبدیل مدارس به سازمان‌های یادگیری مستلزم نگاهی دیگر به آموزش وبرنامه‌ریزی آن است. (مشایخ، 1380- ص135-164)
در تحقیق حاضر، حجم نمونه تحقیق 94نفر شامل 75 دبیر و 19 مدیر بوده كه البته این افراد از 7 دبیرستان یعنی 2 دولتی و 5 غیرانتفاعی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از جامعه‌ 25 مدرسه‌ای انتخاب شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی و به كاربردن پرسشنامه‌ای كه حاوی 30 سوال 5 گزینه‌ای بود، دیدگاه دبیران ومدیران دبیرستانهای دخترانه منطقه 2 شهرتهران، نسبت به یادگیرنده بودن سازمانشان (مدرسه) سنجیده شد.

دانلود روش تحقیق مقايسه دبيرستان هاي دخترانه دولتي و غيرانتفاعي منطقه 2 تهران از نظر ميزان برخورداري از ويژگي‌هاي سازمان يادگيرنده
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد