دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق مقايسه رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد

فهرست مطالب

چكيده                               1

فصل اول: كليات تحقيق

مقدمه                                      3

بيان مسئله                                 5

سئوال مسئله                                6

اهميت و ضرورت تحقيق                   6

متغيرهاي تحقيق                        7

فرضيه تحقيق                                7

فصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيق

ويژگيهاي شخصيتهاي ضد اجتماعي               10

علل رفتار ضد اجتماعي                            12

بررسي دوقلوها                         17

بررسي فرزند خواندگي                        18

اضافه بودن كروموزومy                       19

بد عملكرد فيزيرلوژيائي                     20

مثال وحشتناك از اختلال شخصيت ضد اجنماعي     22

خلاصه اي از بحث و بررسي اختلال شصيت زا اجتماعي    27

اختلال سلوكي                                29

نمونه هايي از اختلال سلوكي                       30

نوجوان آشفته                               33

درماندگي آموخته شده                        40

يادگرفتن در ماندگي                         41

فصل سوم: روش تحقيق

جامعه مورد مطالعه                          44

حجم نمونه                             44

روش نمونه گيري                        44

ابزار اندازه گيري در تحقيق حاضر                 45

روش تحقيق                             47

روش آماري مربوط به زمينه                        47

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها و يافته هاي تحقيق

مقدمه و فصل چهارم                          49

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

بحث و نتيجه گيري                          55

پيشنهادات                             58

محدوديت هاي پژوهش                          59

ضمائم پزسش نامه M.M.PI و بررسي مقياس رفتار ضد اجتماعي60

منابع و ماخذ                               67

دانلود روش تحقیق مقايسه رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد