دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

روش تحقیق مقایسه میزان افسردگی درزنان شاغل و غیر شاغل

مقایسه میزان افسردگی درزنان شاغل و غیر شاغل در شهرستان بجنورد

فهرست مطالب
تقدیر و تشکر
قدردانی
چکیده
فصل اول: «کلیات تحقیق» 
مقدمه 4
بیان مساله 7
اهمیت تحقیق 10
اهداف تحقیق 13
فرضیه تحقیق 14
تعاریف عملیاتی 14
فصل دوم: «پیشینه تحقیق»
تاریخچه افسردگی 16
تعریف افسردگی 17
نشانه های افسردگی 18
شخصیت افسردگی 20
محیطهای افسردگی زا 23
علل افسردگی 25
به چه دلیل احتمال ابتلا زنان به افسردگی بیشتر از مردان است 29
طبقه بندی افسردگی روانی 30
انواع افسردگی 32
انواع نظریه درباره افسردگی 35
آشنایی با داروهای ضد افسردگی 39
درمان افسردگی 42
فصل سوم:«روش اجرای تحقیق» 
مقدمه 47
روش تحقیق 48
طرح تحقیق 49
جامعه آماری 50
نمونه و روش نمونه گیری 51
ابزار اندازه گیری 52
روش جمع آوری اطلاعات 53
روشهای آماری 53
فصل چهارم:«تجزیه و تحلیل آماری» 
مقدمه 55
آزمون فرضیه 56
جداول و نمودارها 57
فصل پنجم:«خلاصه بحث و نتیجه گیری» 
ارائه یک خلاصه کوتاه از فصل های گذشته 61
بحث در زمینه یافته ها (اهمیت، تفسیر نتیجه گیری) 63
نتیجه
پیشنهاداتی برای مقابله با افسردگی 64
پیشنهادات تحقیق
محدودیتهای تحقیق
منابع و ماخذ
ضمائم
فهرست جداول
جدول الف مقایسه میانگین انحراف استاندارد و t محاسبه شده
جدول شماره (1) توزیع فرمانی میزان افسردگی افراد نمونه بر اساس شاغل بودن 56
جدول شماره (2) توزیع فراوانی میزان افسردگی افراد نمونه بر اساس غیرشاغل بودن 58
جدول شماره (3) توزیع فراوانی میزان افسردگی افراد نمونه بر اساس وضعیت شغلی 59
فهرست نموداری
نمودار شماره (1): درصد میزان افسردگی شاغلین 57
نمودار شماره (2): درصد میزان افسردگی غیرشاغلین 58
نمودار شماره (3): میزان افسردگی شاغلین و غیرشاغلین 59……………….

چکیده تحقیق
افسردگی پاسخ طبیعی فرد به فشارهای زندگی است. در این اختلال فرد دارای حالات غمگینی گرفتگی و بی حوصلگی است خصوصیات اصلی حالات افسردگی کاهش عمیق میل به فعالیتهای لذتبخش روزمره مثل معاشرت تفریح ورزش و تغذیه است افسردگی تنها برنامه ناهنجاری تلقی می شود که با واقعه ایجاد کننده آن متناسب نباشد.
امروزه متاسفانه بیماری افسردگی یکی از بیماریهای رایج در میان اقشار مختلف مردم است. در بیماری افسردگی واکنش ها غیرطبیعی هستند یعنی انسان در برابر ناملایمات و شکست ها بیش از حد افسرده می شود.
علل ابتلا به این بیماری ارث، تغییرات شیمیایی، از دست دادن والدین در کودکی و حوادث ناخوشایند زندگی و بیماریهای جسمی مختلف و استفاده از داروها می تواند باشد. مطالعات ثابت کرده است که اگر کسی در دوران رشد مصیبت و غم بزرگی مثل مرگ یکی از والدین یا فرد مهمی از خانواده دیده باشد نسبت به افسردگی حساسیت بیشتری دارد. افسردگی از شایعترین مشکلات روانی افراد است بطوری که حدس زده می شود 75% افرادی که در موسسات درمانی بستری می شوند دچار افسردگی هستند.
میزان افسردگی در میان زنان افزایش چشمگیری پیدا کرده است بطوری که در برخی پژوهشهای به عمل آمده افسردگی در زنان 3 الی 4 برابر بیشتر از مردان است در این میان زنان خانه دار بیشترین میزان افسردگی را به خود اختصاص داده اند.
مجموعه مورد بحث بررسی میزان افسردگی بین زنان شاغل در اداره آموزش و پرورش که 383 نفر از معلمین را در مقطع راهنمایی تشکیل می دهد و زنان غیرشاغل را در نظر می گیرد. فرضیه مورد پژوهش مربوط می شود به بررسی میزان افسردگی در بین این دو گروه بدان معنی که بین میزان افسردگی زنان شاغل و غیرشاغل تفاوت معنا داری وجود دارد. جامعه آماری این پژوهش را 383 نفر از معلمین زن در مقطع راهنمایی تشکیل می دهد و نمونه آماری متشکل از 60 نفر می باشد که بصورت تصادفی انتخاب شده اند ابزار جمع آوری اطلاعات استفاده از پژسشنامه افسردگی بک (BDI) می باشد و روش آماری مورد استفاده آمار توصیفی محاسبه تجزیه و تحلیل داده ها و آمار استنباطی جهت آزمون فرضیه و مشخص کردن ارتباط معنادار بین متغیرها می باشد و در نهایت نتایج بدست آمده در این پژوهش تفاوت معنا دار بین میزان افسردگی در دو گروه از زنان شاغل و غیرشاغل را نشان می دهد.

نکته : این فایل قابل ویرایش می باشد

فرمت : WORD | صفحات :75

 

روش تحقیق مقایسه میزان افسردگی درزنان شاغل و غیر شاغل
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد