دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق والیبال

دانلود روش تحقیق والیبال

دانلود روش تحقیق والیبال  در حقیقت حرکت جنبه مهمی از زندگی است. زندگی آن طور که ما می­شناسیم، بدون توانایی حرکت امکان­پذیر نیست. حرکت اشکال مختلفی دارد. بعضی اشکال آن به لحاظ ژنتیکی قابل تعریف هستند و گروه دوم را می­توان حرکات اکتسابی در نظر گرفت، این حرکات اکتسابی اغلب «مهارت» نامیده می­شوند. مهارت­ها بویژه در مطالعه رفتار انسان اهمیت دارند، مانند آنهایی که در کار کردن با ماشین­ها در صنعت، نمایش و اجرای بازی­ها و غیره بکار می­روند. مهارت­ها و حرکات ارثی هر دو می­توانند بسیار ساده (مثل چشمک زدن) یا بسیار پیچیده (مثل پرش با نیزه) باشند (اشمیت و لی ترجمه فرخی و دیگران، ۱۳۸۷). برای رسیدن سریعتر و آسانتر به آموزش صحیح مهارت­ها به ورزشکاران باید از منظر علمی به قضیه آموزش و یادگیری مهارت­های حرکتی نگاه شود…………..

دانلود روش تحقیق والیبال

دانلود روش تحقیق والیبال

دانلود روش تحقیق والیبال

فهرست مطالب

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

الف) هدف کلی

ب) اهداف اختصاصی

فرضیه­های تحقیق

پیش فرض­های تحقیق

قلمرو تحقیق

تعریف نظری و عملیاتی واژه­ها

جرای حرکتی

مهارت

دستورالعمل آموزشی

کانونی کردن توجه

دستورالعمل کانون توجه درونی

دستورالعمل کانون توجه بیرونی

فرضیه عمل محدود شده

الف) مبانی نظری

تاریخچه توجه

تعاریف توجه

ویژگی های توجه

توجه و انگیختگی

توجه و انگیزش

توجه و هوشیاری

پردازش خودکار و کنترل شده

توجه انتخابی

توجه و تمرکز

دانلود روش تحقیق والیبال

توجه و عملکرد (ظرفیت یا منبع محدود توجه)

شیوه¬های توجه

شیوه¬های ارزیابی نیازهای مربوط به توجه

نگهداری توجه

 نظریه های توجه

دیدگاه زمان محدود

نظریه تک  کانالی ولفورد

مدارکی علیه فرضیه تک¬ کانالی

نظریه صافی

نظریه کاهش تریزمن

نظریه ربط نورمن

نظریه توجه کیل

نظریه¬های منبع مرکزی

نظریه¬های چند منبعی

دیدگاه¬های انتخاب عمل مربوط به توجه

نظریه¬هایی در مورد برتری کانون توجه بیرونی

نظریه کد گذاری مشترک پرینز

فرضیه عمل محدود شده

ب)پیشینه تحقیق

دانلود روش تحقیق والیبال

نتیجه گیری

روش­شناسی تحقیق

مقدمه:

روش تحقیق

قلمرو تحقیق

متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل

متغیر وابسته

پرسشنامه اطلاعات فردی

برگه ثبت امتیازات

تکلیف

روش اجرا

روشهای آماری تحقیق

مقدمه

بخش اول: آمار توصیفی

آزمون فرض نرمال بودن متغیرها

نتیجه

بخش دوم: آمار استنباطی

فرضیه اول

فرضیه دوم

فرضیه سوم

فرضیه چهارم

فرضیه پنجم

فرضیه ششم

فرضیه هفتم

فرضیه هشتم

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

خلاصه تحقیق

بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری کلی

پیشنهادات برخواسته از نتایج تحقیق

پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده……………

دانلود روش تحقیق والیبال
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد