دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود طرح توجیهی بازیافت ضایعات شیشه

طرح توجیهی بازیافت ضایعات شیشه

فهرست
عنوان صفحه
معرفی محصول.
مقدمه
تاریخچه صنعت شیشه در جهان و ایران
ترکیبات شیشه و کلیات فرآیند آماده سازي مواد اولیه
شیشه و کاربرد آن
خواص شیشه
استراتژي صنعت شیشه
بازیافت
مزایاي بازیافت شیشه
نام و کد آیسیک محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات و صادرات
بررسی و ارائه استاندارد (ملی یا بین المللی)
بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
توضیح موارد مصرف و کاربرد
بررسی کالاهاي جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز
کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون و محل واحدها تعداد آنها و سطح تکنولوژي

واحدهاي موجود، ظرفیت اسمی، ظرفیت عملی، علل عدم بهره برداري کامل از ظرفیتها، نام کشورها و شرکتهاي سازنده
ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصول
بررسی وضعیت طرح هاي جدید و طر حهاي توسعه در دست اجرا (از نظر تعداد، ظرفیت،محل اجراء، میزان پیشرفت
فیزیکی سطح تکنولوژي آنها و سرمایه گذاري هاي انجام شده اعم از ارزي و ریالی و مابقی مورد نیاز
بررسی روند واردات محصول طی پنج سال گذشته (چقدر از کجا)
سازمان صنایع کوچک و شهرك هاي صنعتی ایران ” بازیافت ضایعات شیشه”
بررسی روند مصرف طی پنج سال گذشته
بررسی روند صادرات محصول طی پنج سال گذشته و امکان توسعه آن (چقدر به وکجا صادر شده است)
بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی تکنولوژي و روشهاي تولید- عرضه محصول در کشور و مقایسه با دیگر کشورها
نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم در فرآیند تولید محصول
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت به تفکیک ریالی و ارزي (با استفاده
اینترنت، بانک هاي اطلاعاتی جهانی، شرکت ها تکنولوژي و UNIDO، از اطلاعات واحدهاي موجود، در دست اجراء
تجهیزات
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تأمین آن از خارج یا داخل کشور قیمت ارزي ریالی و بررسی تحولات
اساسی تأمین اقلام مورد نیاز گذشته وآینده
پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح
وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان تأمین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی(راه- راه آهن فرودگاه بندر …) و
چگونگی امکان تأمین آنها در منطقه مناسب طرح
وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی
حمایت تعرفه گمرکی (محصولات و ماشین آلات) و مقایسه با تعرفه هاي جهانی
حمایت هاي مالی (واحدهاي موجود و طرح ها)، بانک ها و شرکت هاي سرمایه گذار
تجزیه، تحلیل، ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهایی احداث واحدهاي جدید
منابع و ماخذ………………….

دانلود طرح توجیهی بازیافت ضایعات شیشه
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد