دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود طرح توجیهی تولید اسید فرمیک

فهرست مطالب:
1) معرفی محصول : ……………………………………………………………………………………………….. 4
1-1 ) نام و کد محصول:………………………………………………………………………………………….. 5
2-1 ) شماره تعرفه گمرکی:………………………………………………………………………………………. 6
1-2 ) شرایط واردات :…………………………………………………………………………………………….. 6
4-1 )بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی: …………………………………………………………. 7
5-1 )قیمت تولید داخلی و جهانی محصول: …………………………………………………………………. 8
6-1 ) موارد مصرف و کاربرد: …………………………………………………………………………………… 15
7-1 ) بررسی کالاهاي جایگزین : ………………………………………………………………………………. 16
8-1 )اهمیت استراتژیک کالا:…………………………………………………………………………………… 16
9-1 )کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول:…………………………………………………. 17
10-1 ) شرایط صادرات: ………………………………………………………………………………………… 27
2) وضعیت عرضه و تقاضا………………………………………………………………………………………. 28
1-2 )واحدهاي تولیدي فعال :………………………………………………………………………………….. 28
2-2 )بررسی وضعیت طرحهاي جدید………………………………………………………………………….. 29
3-2 ) بررسی روند واردات محصول: ……………………………………………………………………………. 31
4-2 )بررسی روند مصرف: ………………………………………………………………………………………. 34
5-2 ) بررسی روند صادرات:…………………………………………………………………………………….. 35
6-2 ) بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات:………………………………………………………………. 36
3) روشهاي مختلف تولید:…………………………………………………………………………………….. 37
4)تعیین نقاط ضعف و قوت تکنولوژیهاي مرسوم در تولید محصول…………………………………….. 41
4)تعیین نقاط ضعف و قوت تکنولوژیهاي مرسوم در تولید محصول…………………………………….. 42
5)بررسی و تعیین حداقل ظرفیتاقتصادي و سرمایه گذاري ثابت……………………………………… 44
6) براورد مواد اولیه مورد نیاز و محل تأمین…………………………………………………………………. 52
7)پیشنهاد منطقه مناسببراي اجراي طرح……………………………………………………………….. 53
8) وضعیت تأمین نیروي انسانی و اشتغال………………………………………………………………….. 55
9)بررسی و تعیین میزان آب،سوخت، برق و سایر امکانات………………………………………………. 57
10 )وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی………………………………………………………………… 60
11 ) تجزیه و تحلیل، جمع بندي و ارائه پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید:…………… 63
12 ) منابع:………………………………………………………………………………………………………. 64

دانلود طرح توجیهی تولید اسید فرمیک
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد