دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود طرح توجیهی تولید انواع پودر ماهی و ضایعات ماهی

دانلود طرح توجیهی تولید انواع پودر ماهی و ضایعات ماهی

فهرست مطالب

مقدمه 3
معرفی و شناخت محصول 3
تاریخچه پیدایشمحصول 3
نام تجاري محصول 4
4 ISIC شماره تعرفه گمرکی و کد
کاربرد پودر و روغن ماهی 4
وضعیت تولید محصول در داخل 4
استاندارد هاي مرتبط 5
کیفیت هاي مختلفمحصول 5
عمر مفید محصول 6
مواد اولیه مورد نیاز 6
فانوسماهیان 7
ذخیره فانوسماهیان در آبهاي ایران 7
تحلیل هاي سیاسی، اقتصادي، فنی، اجتماعی پیرامون صید فانوسماهیان 7
کالاهاي جایگزین پودر ماهی 8
فصلی و غیر فصلی بودن محصول 8
سیاست هاي حمایتی دولت 9
تعرفه گمرکی محصول و مقایسه با کشورهاي دیگر 9
تعرفه گمرکی ماشین آلات 9
قیمت پودر ماهی 9
مصرف کنندگان محصول 10
بررسی مقدماتی محل هاي اجراي طرح 11
بررسی مقدماتی تکنولوژي تولید 12
اهمیت استراتژیکو درجه نیاز جامعه به آن 12
وضعیت عرضه و تقاضا 13
بازاریابی خارجی 13
13 (IFFO) معرفی سازمان جهانی پودر و روغن ماهی
بررسی روند صادرات پودر ماهی 19
نگاه کلی به صادرات پودر ماهی 21
بازاریابی داخلی 21
بررسی روند واردات پودر ماهی 30
نگاه کلی به واردات پودر ماهی 32
براورد میزان تقاضاي پودر ماهی 32
تقاضاي پودر ماهی در صورت بهبود شرایط 33
عوامل موثر در تقاضا 34
مطالعه جمعیت 34
تجزیه و تحلیل فنی 35
بررسی اجمالی تکنولوژي و روشهاي تولید – نقاط قوت و ضعف 35
مواد اولیه و ورودي ها 36
فرایند ها و عملیات پیش بینی شده در طرح نمودار خط تولید 38
کشورهاي تولید کننده ماشین آلات 41
براورد نیروي انسانی 41
سیستم حمل و نقل 41
تعیین محل اجراي طرح 43
کشور هاي تولید کننده ماشین آلات 44
جمع بندي 47
منابع 48
پیوست ها 49
49 Nezhyn مکاتبات با شرکت
50 Nezhyn پیش فاکتور شرکت
52 A&S ThaiWorks مکاتبات با شرکت
54 A&S ThaiWorks پیش فاکتور شرکت
پیش فاکتور شرکت آذر دما گستر 79…………..

فرمت : پی دی اف  | صفحات:72

****************************

نکته : فایل فوق غیر قابل ویرایش می باشد

 

 

دانلود طرح توجیهی تولید انواع پودر ماهی و ضایعات ماهی
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد