دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود طرح توجیهی تولید دستگاه کمباین سیب زمینی

طرح توجیهی تولید دستگاه کمباین سیب زمینی

معرفی محصول :
سیبزمینی محصولی است غده اي، که در موقع برداشت بایستی ابتدا از داخـل خـاك خـارج شـود، و سـپس بـه وسیله دست یا ماشین از روي زمین جمع آوري گردد. روشهاي متعددي براي برداشت سیبزمینی وجود دارد که براي هر یک وسایل مختلفی را می توان به کار برد. به طور کلی ماشینهاي برداشت سـیبزمینـی را مـی تـوان بـه سه دسته مهم زیر تقسیم بندي کرد:
1- سیبزمینی کن دوار
2- سیبزمینی کن با زنجیر نقاله
3- ماشین برداشت کامل سیب زمینی
در صورتیکه کارگر به اندازه کافی وجود داشته باشد و سطح زیر کشت نیـز کـم باشـد، سـیبزمینـی کـن دوار یـا سیب زمینی کن با زنجیر نقاله را می توان براي خارج کردن محصول از داخل خاك زمین به کـار بـرد. در صـورتی که سطح زیر کشت زیاد باشد و نیروي انسانی هم به اندازه کافی وجـود نداشـته باشـد از ماشـین برداشـت کامـل سیبزمینی استفاده می گردد.
فهرست مطالب:
1) معرفی محصول 4
2-1) شماره تعرفه گمرکی8
واردات شرایط
4-1)بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی9
6-1) موارد مصرف و کاربرد18
7-1) بررسی کالاهاي جایگزین : 18
8-1)اهمیت استراتژیک کالا: 18
9-1)کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول19
صادرات شرایط
2) وضعیت عرضه و تقاضا 27
1-2)واحدهاي تولیدي فعال : 27
2-2)بررسی وضعیت طرحهاي جدید 29
3-2) بررسی روند واردات محصول: 30
4-2)بررسی روند مصرف32
5-2) بررسی روند صادرات: 34
6-2) بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات: 35
3) روش تولید: 38
4)تعیین نقاط ضعف و قوت تکنولوژیهاي مرسوم در تولید محصول: 41
5)بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي و سرمایه گذاري ثابت 44
6) برآورد مواد اولیه مورد نیاز و محل تأمین 51
8) وضعیت تأمین نیروي انسانی و اشتغال53
9)بررسی و تعیین میزان آب،سوخت، برق و سایر امکانات 54
10)وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی57
11) تجزیه و تحلیل، جمع بندي و ارائه پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید59
منابع
معرفی محصول :
سیبزمینی محصولی است غده اي، که در موقع برداشت بایستی ابتدا از داخـل خـاك خـارج شـود، و سـپس بـه وسیله دست یا ماشین از روي زمین جمع آوري گردد. روشهاي متعددي براي برداشت سیبزمینی وجود دارد که براي هر یک وسایل مختلفی را می توان به کار برد. به طور کلی ماشینهاي برداشت سـیبزمینـی را مـی تـوان بـه سه دسته مهم زیر تقسیم بندي کرد:
1- سیبزمینی کن دوار
2- سیبزمینی کن با زنجیر نقاله
3- ماشین برداشت کامل سیب زمینی
در صورتیکه کارگر به اندازه کافی وجود داشته باشد و سطح زیر کشت نیـز کـم باشـد، سـیبزمینـی کـن دوار یـا سیب زمینی کن با زنجیر نقاله را می توان براي خارج کردن محصول از داخل خاك زمین به کـار بـرد. در صـورتی که سطح زیر کشت زیاد باشد و نیروي انسانی هم به اندازه کافی وجـود نداشـته باشـد از ماشـین برداشـت کامـل سیبزمینی استفاده می گردد.
سیبزمینی کن دوار:
انوع مختلفی از سیبزمینی کن دوار وجود دارد که معمولا براي استفاده در شرایط مختلف یاخته می شـوند، نـوع خاکی که در آن سیبزمینی کاشته میشود معمولا شرایط را مشخص می نماید. در واقـع ایـن نـوع سـیبزمینـی کن براي استفاده در خاکهاي نرم مناسب است. این نوع سیبزمینی کن می تواند از نوع کششی، چرخ گـرد یـا از نوع سوار محور تواندهی گرد باشد. نوع سوار بیشتر از نوع کششی مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا خاصیت مـانور دهی و کار راحت با آن و حرکت توسط قدرت تراکتور مناسب تر است…………..

فرمت : قابل ویرایش | PDF | صفحات : 60

*************************************

نکته : فایل فوق غیر قابل ویرایش می باشد

دانلود طرح توجیهی تولید دستگاه کمباین سیب زمینی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد