خانه » دانلود طرح توجیهی » دانلود طرح توجیهی تولید زئولیت
دانلود طرح توجیهی تولید زئولیت

دانلود طرح توجیهی تولید زئولیت

دانلود طرح توجیهی تولید زئولیت

توضیحات:
زئولیت ها براین اساس بر دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم بندی می شوند که توضیحات آن به شرح ذیل می باشد:
ویژگی های زئولیت های طبیعی و مصنوعی
جدول ذیل  بعضی از ویژگی های زئولیت های طبیعی و مصنوعی را به طور مقایسه ای نشان می دهد. رده بندی Breck بر مبنای ترکیبی از توپولوژی چارچوب و واحدهای ساختار ثانویه استوار است . Breck بر این اساس زئولیت ها را به هفت گروه بخش کرده است. این گروه ها در جدول  آورده شده اند.

طرح توجیهی تولید زئولیت

فهرست مطالب
فصل اول: معرفی محصول    ۹
نام و کد محصول{۲}    ۱۰
ویژگی های زئولیت های طبیعی و مصنوعی    ۱۰
جدول (۱): رده بندی Breck در مورد زئولیت ها    ۱۰
۲-۱ شماره تعرفه گمرکی {۵}    ۱۳
۳-۱ شرایط واردات {۲}    ۱۳
۴-۱ بررسی وارائه استاندارد {۳}    ۱۴
استانداردها    ۱۴
بازیافت    ۱۴
عمل‌کننده:    ۱۴
گندزدا:    ۱۴
مصالح سبک:    ۱۵
غربال مولکولی:    ۱۵
غذای حیوانات خانگی:    ۱۵
۵-۱ بررسی اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول    ۱۵
الف: قیمت داخلی:    ۱۵
ب: قیمت جهانی(سال۸۶) :    ۱۵
ب: قیمت جهانی(سال۸۷) :    ۱۶
۶-۱  توضیح موارد مصرف و کاربرد زئولیت:    ۱۶
مصارف عمده زئولیت:    ۱۶
تبادل کاتیون:    ۱۶
فیلتر (غربال) مولکولی:    ۱۷
جدول (۳): فرآیندهای تهیه زئولیت هایی که به عنوان غربال مولکولی استفاده می شوند    ۱۸
جاذب و دافع:    ۱۸
خاصیت جذب آب و جذب یونی :    ۱۹
جذب کننده انتخابی:    ۲۰
جدول (۴): جاذب های غربالی مولکولی    ۲۰
پرکننده و ساخت‌ساز:    ۲۱
کاتالیست:    ۲۱
جدول (۵): کاربردهای کاتالیست غربال های مولکولی    ۲۱
مبادله کننده یونی:    ۲۲
بازتاب دهنده یا واکنش نشان دهنده نسبت به محیط :    ۲۳
تثبیت کننده :    ۲۳
مصالح ساختمانی:    ۲۴
کشاورزی    ۲۴
تهویه و اصلاح خاک    ۲۵
پرورش گل ها    ۲۶
ساخت حشره کش ها، قارچ کش ها و علف کش ها    ۲۷
جذب فلزات سنگین    ۲۷
دامپروری    ۲۷
تصفیه آب    ۲۸
کاهش سختی آب    ۲۸
تصفیه فاضلاب ها    ۲۹
تصفیه آب های آلوده حاصل از فعالیت های کشاورزی    ۲۹
استخراج آمونیاک از فاضلاب ها    ۳۰
تصفیه، تولید و بهسازی گازها    ۳۰
تصفیه و بهسازی هوا    ۳۰
خالص سازی گازهای طبیعی    ۳۰
تولید اکسیژن    ۳۱
زدودن بوهای نامطبوع    ۳۱
پزشکی و دارو سازی    ۳۱
صنایع هسته ای    ۳۲
جاذب رادیوایزوتوپ ها    ۳۲
جدول (۶): بازیابی و خالص سازی رادیوایزوتوپ های Sr و Cs با استفاده از مبادله کننده های زئولیتی    ۳۲
کاهش دهنده آلودگی های رادیواکتیوی    ۳۳
غنی سازی ایزوتوپی    ۳۳
صنعت نفت    ۳۴
جذب نفت و رفع آلودگی های نفتی    ۳۴
خالص سازی محصولات نفتی    ۳۴
کاغذ سازی    ۳۵
شوینده های خانگی    ۳۵
رساناهای الکتریکی زئولیتی    ۳۵
الکترودهای اصلاح شده زئولیتی    ۳۶
کربناسیون نوشابه ها    ۳۶
جیره غذایی ماهیان    ۳۶
۷-۱  بررسی کالاهای جایگزینی و تجزیه و تحلیل آن بر مصرف محصول    ۳۷
۸-۱  اهمیت استراتژیکی زئولیت در دنیای امروز    ۳۷
۹-۱ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده زئولیت:    ۳۸
۱۰-۱ شرایط صادرات:    ۳۸
فصل دوم: وضعیت عرضه و تقاضا    ۳۹
۲- وضعیت عرضه و تقاضا    ۴۰
۱-۲- بررسی واحدهای فعال زئولیت: {۱}    ۴۰
جدول (۷): واحدهای فعال زئولیت    ۴۰
ادامه جدول (۷)    ۴۰
جدول (۸): برخی واحدهای فعال زئولیت در استان سمنان    ۴۱
۲-۲- بررسی واحدهای در دست اجرا تولید زئولیت:{۱}    ۴۳
جدول (۹): واحدهای در دست اجرای زئولیت    ۴۴
بررسی نزدیکترین معادن زئولیت به مرکزاستان:    ۴۸
دسترسی به معدن:    ۴۸
امکانات موجود:    ۴۸
زمین شناسی:    ۴۸
ژنز کانسار :    ۴۸
نوع کانسارها:    ۴۸
انواع ذخیره ها به میلیون تن:    ۴۹
انواع کانه ها:    ۴۹
فرمول شیمیایی:    ۴۹
آنالیز:    ۴۹
آخرین مرحله فراوری:    ۵۰
۳-۲- بررسی روند واردات تا پایان  سال ۱۳۸۵: {۶}    ۵۰
جدول (۱۰): روند واردات زئولیت{۶}    ۵۰
۴-۲ – بررسی روند مصرف: {۶}    ۵۰
جدول (۱۱): روند مصرف زئولیت تا سال  ۱۳۸۵ (به دلار){۶}    ۵۰
نمودار (۱): روند مصرف زئولیت تا سال ۱۳۸۵    ۵۱
ذخایر عمده زئولیت کشور:    ۵۱
ذخایر زئولیت در ایران در مناطق ذیل پراکنده شده است :    ۵۱
•میانه :    ۵۱
•نی باغ :    ۵۲
•غرب روستای مریم :    ۵۲
•کردقشلاق :    ۵۲
•آوج :    ۵۲
•طالقان :    ۵۲
•جنوب خاور سمنان :    ۵۳
•طلحه (ورامین) :    ۵۳
•افتر(سمنان) :    ۵۳
•خاور دیان- رباعی :    ۵۳
•عرب آباد :    ۵۴
•فیروزکوه :    ۵۴
•رودهن :    ۵۴
•حسن آباد :    ۵۴
•کرمان :    ۵۵
•شهربابک :    ۵۵
•(قلعه عسگر (بافت کرمان:    ۵۶
•راین کرمان :    ۵۶
•کلجک :    ۵۶
•شمال زاهدان :    ۵۶
•سایر مناطق :    ۵۷
جدول (۱۲): توزیع زئولیت ها در ایران    ۵۷
۵-۲- برسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سال ۸۴ و امکان توسعه آن    ۵۹
جدول (۱۳): صادرات زئولیت کشور{۶}    ۵۹
۶-۲  بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم؛    ۵۹
جدول (۱۴)    ۵۹
۳- بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها:    ۶۰
روش های استخراج زئولیت:    ۶۰
۴- تعیین نقاط قوت وضعف تکنولوژی های مرسوم در فرایند تولید محصول:    ۶۱
۶- میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور قیمت ارزی و ریال آن و برسی تحولات اساسی در روند تامین اقلام عهده مورد نیاز در گذشته و آینده:    ۶۲
جدول (۱۵):لیست معادن موجود به عنوان منبع تامین مواد اولیه    ۶۳
جدول (۱۶): میزان استخراج سالانه و قیمت فروش محصول زئولیت برخی از معادن استان سمنان    ۶۳
۷-پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح:    ۶۴
۸- وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال:    ۶۴
۹- بررسی    ۶۴
جدول۱۷:آمار واحدهای فعال و در دست احداث{۷}    ۶۵
۱۰-وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی    ۶۶
۱۱-تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید    ۶۶
فنآوری و تجهیز کارخانه    ۶۶
برآورد سرمایه طرح    ۶۷
جدول ۱۸- جدول تقریبی هزینه زمین, آماده سازی و عمرانی    ۶۷
جدول۱۹- ماشین آلات و تجهیزات عمومی    ۶۸
جدول ۲۰- تجهیزات ابزار و ادوات  غیر صنعتی    ۶۹
جدول ۲۱- مواد و ابزار مصرفی در سال    ۶۹
جدول ۲۲- تجهیزات و ماشین آلات صنعتی: برای ظرفیت ۲۰ تا ۱۰۰ تن در روز    ۶۹
جدول ۲۳- حقوق و دستمزد کارکنان در سال اول    ۷۰
جدول ۲۴- جمع کل سرمایه گذاری ثابت و جاری طرح بر اساس بیشترین قیمت تمام شده    ۷۰
محاسبات مربوط به تحلیل نقطه سر به سر، تولید و سود    ۷۱
جدول ۲۵-  برآورد هزینه ثابت :    ۷۱
– هزینه های  سرمایه ای    ۷۱
جدول ۲۶- هزینه های قبل از بهره برداری    ۷۲
جدول ۲۷- برآورد سرمایه در گردش :    ۷۲
جدول ۲۸- نحوه سرمایه گذاری (میلیون ریال‌)    ۷۳
جدول ۲۹-برآورد هزینه استهلاک پس از اجرای توسعه    ۷۴
جدول ۳۰-هزینه های تولید سالیانه    ۷۴
* قیمت فروش محصولات بر اساس متوسط قیمت کالای مشابه در بازار در نظر گرفته شود . (میلیون ریال)    ۷۵
* سود سالیانه    ۷۵
*  محاسبه نقطه سربه سر    ۷۵
جدول ۳۱- محاسبه نقطه سربه سر ، در ۱۰۰درصد راندمان    ۷۵
منابع    ۷۷
خلاصه طرح
نام محصول    زئولیت
موارد کاربرد
تبادل کاتیون
فیلتر (غربال) مولکولی
جاذب و دافع
خاصیت جذب آب و جذب یونی
جذب کننده انتخابی
کاتالیست
مبادله کننده یونی
تثبیت کننده
کشاورزی
تهویه و اصلاح خاک
پرورش گل ها و ….
ظرفیت پیشنهادی طرح    در ۳۰۰ روزکاری  ۳۰۰۰۰۰ تن
عمده مواد اولیه مصرفی    سنگهای زئولیت
میزان مصرف سالانه مواد اولیه    ۳۵۰۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت طرح
ارزی (یورو)    –
ریالی (میلیون ریال)    ۵۹۶۴٫۷
مجموع ( میلیون ریال)    ۵۹۶۴٫۷
سرمایه در گردش طرح    ارزی (یورو)    –
ریالی (میلیون ریال)    ۱۲۶٫۷۵
مجموع ( میلیون ریال)    ۱۲۶٫۷۵
زمین مورد نیاز    (متر مربع)    ۱۰۰۰۰
زیربنا    تولیدی (متر مربع)    ۱۶۰۰
خدماتی (متر مربع)    ۲۰۰
مصرف سالانه آب، برق و گاز    آب (متر مکعب)    ۲۰۰۰
برق (کیلو وات)    ۴۰۰
گاز(متر مکعب)    ۱۵۰۰۰
محل های پیشنهادی برای احداث واحد صنعتی    شهرک صنعتی سمنان،گرمسار
فصل اول: معرفی محصول
نام و کد محصول{۲}
نام محصول :       زئولیت
کد محصول:     ۱۴۲۱۱۱۱۴

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۶۳

*************************************

نکته : فایل فوق  قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


 


برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  امتیاز 5.00 ( 2 رای )
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است