دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود طرح توجیهی تولید زئولیت

دانلود طرح توجیهی تولید زئولیت

توضیحات:
زئولیت ها براین اساس بر دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم بندی می شوند که توضیحات آن به شرح ذیل می باشد:
ویژگی های زئولیت های طبیعی و مصنوعی
جدول ذیل  بعضی از ویژگی های زئولیت های طبیعی و مصنوعی را به طور مقایسه ای نشان می دهد. رده بندی Breck بر مبنای ترکیبی از توپولوژی چارچوب و واحدهای ساختار ثانویه استوار است . Breck بر این اساس زئولیت ها را به هفت گروه بخش کرده است. این گروه ها در جدول  آورده شده اند.

طرح توجیهی تولید زئولیت

فهرست مطالب
فصل اول: معرفی محصول    9
نام و کد محصول{2}    10
ویژگی های زئولیت های طبیعی و مصنوعی    10
جدول (1): رده بندی Breck در مورد زئولیت ها    10
2-1 شماره تعرفه گمرکی {5}    13
3-1 شرایط واردات {2}    13
4-1 بررسی وارائه استاندارد {3}    14
استانداردها    14
بازیافت    14
عمل‌كننده:    14
گندزدا:    14
مصالح سبك:    15
غربال مولكولی:    15
غذای حیوانات خانگی:    15
5-1 بررسی اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول    15
الف: قیمت داخلی:    15
ب: قیمت جهانی(سال86) :    15
ب: قیمت جهانی(سال87) :    16
6-1  توضیح موارد مصرف و کاربرد زئولیت:    16
مصارف عمده زئولیت:    16
تبادل كاتیون:    16
فیلتر (غربال) مولکولی:    17
جدول (3): فرآیندهای تهیه زئولیت هایی که به عنوان غربال مولکولی استفاده می شوند    18
جاذب و دافع:    18
خاصیت جذب آب و جذب یونی :    19
جذب کننده انتخابی:    20
جدول (4): جاذب های غربالی مولکولی    20
پركننده و ساخت‌ساز:    21
کاتالیست:    21
جدول (5): کاربردهای کاتالیست غربال های مولکولی    21
مبادله کننده یونی:    22
بازتاب دهنده یا واکنش نشان دهنده نسبت به محیط :    23
تثبیت کننده :    23
مصالح ساختمانی:    24
کشاورزی    24
تهویه و اصلاح خاک    25
پرورش گل ها    26
ساخت حشره کش ها، قارچ کش ها و علف کش ها    27
جذب فلزات سنگین    27
دامپروری    27
تصفیه آب    28
کاهش سختی آب    28
تصفیه فاضلاب ها    29
تصفیه آب های آلوده حاصل از فعالیت های کشاورزی    29
استخراج آمونیاک از فاضلاب ها    30
تصفیه، تولید و بهسازی گازها    30
تصفیه و بهسازی هوا    30
خالص سازی گازهای طبیعی    30
تولید اکسیژن    31
زدودن بوهای نامطبوع    31
پزشکی و دارو سازی    31
صنایع هسته ای    32
جاذب رادیوایزوتوپ ها    32
جدول (6): بازیابی و خالص سازی رادیوایزوتوپ های Sr و Cs با استفاده از مبادله کننده های زئولیتی    32
کاهش دهنده آلودگی های رادیواکتیوی    33
غنی سازی ایزوتوپی    33
صنعت نفت    34
جذب نفت و رفع آلودگی های نفتی    34
خالص سازی محصولات نفتی    34
کاغذ سازی    35
شوینده های خانگی    35
رساناهای الکتریکی زئولیتی    35
الکترودهای اصلاح شده زئولیتی    36
کربناسیون نوشابه ها    36
جیره غذایی ماهیان    36
7-1  بررسی کالاهای جایگزینی و تجزیه و تحلیل آن بر مصرف محصول    37
8-1  اهمیت استراتژیکی زئولیت در دنیای امروز    37
9-1 کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده زئولیت:    38
10-1 شرایط صادرات:    38
فصل دوم: وضعیت عرضه و تقاضا    39
2- وضعیت عرضه و تقاضا    40
1-2- بررسی واحدهای فعال زئولیت: {1}    40
جدول (7): واحدهای فعال زئولیت    40
ادامه جدول (7)    40
جدول (8): برخی واحدهای فعال زئولیت در استان سمنان    41
2-2- بررسی واحدهای در دست اجرا تولید زئولیت:{1}    43
جدول (9): واحدهای در دست اجرای زئولیت    44
بررسی نزدیکترین معادن زئولیت به مرکزاستان:    48
دسترسی به معدن:    48
امکانات موجود:    48
زمین شناسی:    48
ژنز کانسار :    48
نوع کانسارها:    48
انواع ذخیره ها به میلیون تن:    49
انواع کانه ها:    49
فرمول شیمیایی:    49
آنالیز:    49
آخرین مرحله فراوری:    50
3-2- بررسی روند واردات تا پایان  سال 1385: {6}    50
جدول (10): روند واردات زئولیت{6}    50
4-2 – بررسی روند مصرف: {6}    50
جدول (11): روند مصرف زئولیت تا سال  1385 (به دلار){6}    50
نمودار (1): روند مصرف زئولیت تا سال 1385    51
ذخایر عمده زئولیت کشور:    51
ذخایر زئولیت در ایران در مناطق ذیل پراكنده شده است :    51
•میانه :    51
•نی باغ :    52
•غرب روستای مریم :    52
•كردقشلاق :    52
•آوج :    52
•طالقان :    52
•جنوب خاور سمنان :    53
•طلحه (ورامین) :    53
•افتر(سمنان) :    53
•خاور دیان- رباعی :    53
•عرب آباد :    54
•فیروزكوه :    54
•رودهن :    54
•حسن آباد :    54
•كرمان :    55
•شهربابك :    55
•(قلعه عسگر (بافت كرمان:    56
•راین كرمان :    56
•كلجك :    56
•شمال زاهدان :    56
•سایر مناطق :    57
جدول (12): توزیع زئولیت ها در ایران    57
5-2- برسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سال 84 و امکان توسعه آن    59
جدول (13): صادرات زئولیت کشور{6}    59
6-2  بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم؛    59
جدول (14)    59
3- بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها:    60
روش های استخراج زئولیت:    60
4- تعیین نقاط قوت وضعف تکنولوژی های مرسوم در فرایند تولید محصول:    61
6- میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور قیمت ارزی و ریال آن و برسی تحولات اساسی در روند تامین اقلام عهده مورد نیاز در گذشته و آینده:    62
جدول (15):لیست معادن موجود به عنوان منبع تامین مواد اولیه    63
جدول (16): میزان استخراج سالانه و قیمت فروش محصول زئولیت برخی از معادن استان سمنان    63
7-پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح:    64
8- وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال:    64
9- بررسی    64
جدول17:آمار واحدهای فعال و در دست احداث{7}    65
10-وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی    66
11-تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید    66
فنآوری و تجهیز کارخانه    66
برآورد سرمایه طرح    67
جدول 18- جدول تقریبی هزینه زمین, آماده سازی و عمرانی    67
جدول19- ماشین آلات و تجهیزات عمومی    68
جدول 20- تجهیزات ابزار و ادوات  غیر صنعتی    69
جدول 21- مواد و ابزار مصرفی در سال    69
جدول 22- تجهیزات و ماشین آلات صنعتی: برای ظرفیت 20 تا 100 تن در روز    69
جدول 23- حقوق و دستمزد کارکنان در سال اول    70
جدول 24- جمع کل سرمایه گذاری ثابت و جاری طرح بر اساس بیشترین قیمت تمام شده    70
محاسبات مربوط به تحلیل نقطه سر به سر، تولید و سود    71
جدول 25-  برآورد هزینه ثابت :    71
– هزینه های  سرمایه ای    71
جدول 26- هزینه های قبل از بهره برداری    72
جدول 27- برآورد سرمایه در گردش :    72
جدول 28- نحوه سرمایه گذاری (میلیون ریال‌)    73
جدول 29-برآورد هزینه استهلاك پس از اجرای توسعه    74
جدول 30-هزینه های تولید سالیانه    74
* قیمت فروش محصولات بر اساس متوسط قیمت كالای مشابه در بازار در نظر گرفته شود . (میلیون ریال)    75
* سود سالیانه    75
*  محاسبه نقطه سربه سر    75
جدول 31- محاسبه نقطه سربه سر ، در 100درصد راندمان    75
منابع    77
خلاصه طرح
نام محصول    زئولیت
موارد کاربرد
تبادل كاتیون
فیلتر (غربال) مولکولی
جاذب و دافع
خاصیت جذب آب و جذب یونی
جذب کننده انتخابی
کاتالیست
مبادله کننده یونی
تثبیت کننده
کشاورزی
تهویه و اصلاح خاک
پرورش گل ها و ….
ظرفیت پیشنهادی طرح    در 300 روزکاری  300000 تن
عمده مواد اولیه مصرفی    سنگهای زئولیت
میزان مصرف سالانه مواد اولیه    350000 تن در سال
سرمایه گذاری ثابت طرح
ارزی (یورو)    –
ریالی (میلیون ریال)    5964.7
مجموع ( میلیون ریال)    5964.7
سرمایه در گردش طرح    ارزی (یورو)    –
ریالی (میلیون ریال)    126.75
مجموع ( میلیون ریال)    126.75
زمین مورد نیاز    (متر مربع)    10000
زیربنا    تولیدی (متر مربع)    1600
خدماتی (متر مربع)    200
مصرف سالانه آب، برق و گاز    آب (متر مکعب)    2000
برق (کیلو وات)    400
گاز(متر مکعب)    15000
محل های پیشنهادی برای احداث واحد صنعتی    شهرک صنعتی سمنان،گرمسار
فصل اول: معرفی محصول
نام و کد محصول{2}
نام محصول :       زئولیت
کد محصول:     14211114

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 63

*************************************

نکته : فایل فوق  قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


 


دانلود طرح توجیهی تولید زئولیت
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد