دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود طرح توجیهی تولید سرکه و علوفه دامی از ملاس چغندر

فهرست مطالب

1- معرفي محصول ٢
١- مشخصات کلي محصول ٢ -١
٢- شماره تعرفه گمرکي ٢ -١
٣- شرايط واردات و صادرات ٢ -١
٤- استانداردهاي ملي وجهاني ٣ -١
٥- قيمت توليد داخلي و جهاني محصول ٣ -١
٦- موارد مصرف و کاربرد ٣ -١
٧- کالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ٤ -١
٨- اهميت استراتژيک کالا در دنياي امروز ٥ -١
٩- کشورهاي عمده توليد کننده و مصرف کننده محصول ٥ -١
٢- وضعيتعرضه و تقاضا : ٥
٢- بررسي ظرفيت بهره برداري و وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه – ١و ٢ -٢
و در دست اجرا و روند توليد از آغاز برنامه سوم تا کنون ٥
٣- بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ٧ ٨٥ -٢
٤- بررسي روند مصرف از آغاز برنامه ٨ -٢
٥- بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن ٩ -٢
٦- بررسي نياز به محصول يا اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم ١٥ -٢
١و ٢- بررسي اجمالي تکنولوژي و روشهاي توليد و تعيين نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم
در فرآيند توليد محصول : ١٥
١- روشسریع ١٦ -١
٢- روش هوادمی ١٦ -١
٣- نقشه جانمای کارخانه ١٨ -١
٤- بسته بندی ١٨ -١
٣- بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمايه گذاري ثابت ١٩
١- محوطه سازي ١٩ -٣
٢- ساختمان ٢٠ -٣
٣- ماشين آلات ٢١ -٣
٤- تاسيسات ٢٢ -٣
٥- وسائط نقليه ٢٢ -٣
٦- تجهيزاتو وسائل اداري و خدماتي ٢٣ -٣
٧- هزينه هاي متفرقه و پيشبيني نشده ٢٣ -٣
٨- هزينه هاي قبل از بهره برداري ٢٤ -٣
٩- سرمايه در گردش ٢٥ -٣
١٠ – برآورد حقوق و دستمزد ٢٦ -٣
١١ – برآورد آب, برق, سوختو ارتباطات ٢٧ -٣
١٢ – هزينه هاي تعمير و نگهداري و استهلاک ٢٨ -٣
١٣ – هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده توليد ٢٨ -٣
١٤ – هزينه هاي توزيع و فروش ٢٨ -٣
١٥ – جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد ٢٩ -٣
١٦ – نتيجه گيري ٣٠ -٣
٤- ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و محل تامين آن ٣٠
٥- پيشنهاد منطقه مناسببراي اجراي طرح ٣١
٦- وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال ٣٢
٧- بررسي و تعيين ميزان آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي و چگونگي
امكان تامين آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح ٣٢
٨- وضعيت حمايتهاي اقتصادي و بازرگاني شامل حمايت تعرفه گمركي و حمايتهاي مالي ٣٣
٩- تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحد هاي جديد ٣٣
١٠ – در صورت پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني وضعيتاين پروژه ها چگونه خواهد بود ٣٤
مراجع ٣٥

دانلود طرح توجیهی تولید سرکه و علوفه دامی از ملاس چغندر
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد