دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود طرح توجیهی تولید و پرورش و بسته بندی قارچ

دانلود طرح توجیهی تولید و پرورش و بسته بندی قارچ

فهرست مطالب
-1 معرفی محصول 1
-1-1 مشخصات کلی محصول 4
-2-1 شماره تعرفه گمرکی 4
-3-1 شرایط واردات 5
-4-1 استانداردهاي ملی وجهانی 5
-5-1 قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 7
-6-1 موارد مصرف و کاربرد 7
-7-1 کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 8
-8-1 اهمیتاستراتژیککالا در دنیاي امروز 8
-9-1 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول 9
-2 وضعیتعرضه و تقاضا : 15
2- بررسی ظرفیت بهره برداري و وضعیتطرحهاي جدید و طرحهاي توسعه – 1-2 و 2
و در دستاجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون 15
-3-2 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 17 85
-4-2 بررسی روند مصرفاز آغاز برنامه 18
-5-2 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن 19
-6-2 بررسی نیاز به محصول 22
-3 بررسی اجمالی تکنولوژي و روشهاي تولید و تعیین نقاط قوت و ضعفتکنولوژي هاي مرسوم
در فرآیند تولید محصول : 23
-4 تعیین نقاط قوت و ضعفتکنولوژي هاي مرسوم : 27
-5 بررسی و تعیین حداقل ظرفیتاقتصادي 27
-6 میزان مواد اولیه مو رد نیاز سالیانه : 28
-7 پیشنهاد منطقه مناسببراي طرح : 30
-8 وضعیتتامین نیروي انسانی وتعداد اشتغال 31
-9 بررسی تعیین میزان تاسیسات مورد نیاز : 32
-10 وضعیتحمایتهاي اقتصادي و بازرگانی شامل : 33
-11 تجزیه و ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهائی : 34
جدول سرمایه گذاري ثابت 35
ضمائم 36……….

فرمت : پی دی اف  | صفحات:58

*************************************

نکته : فایل فوق غیر قابل ویرایش می باشد در صورت نیاز تبدیل به فایل WORD می شود

 

دانلود طرح توجیهی تولید و پرورش و بسته بندی قارچ
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد