دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود طرح توجیهی تولید پروتئین سویا

دانلود طرح توجیهی تولید پروتئین سویا

فهرست
معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهاي ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیاي امروز
کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداري و وضعیتطرحهاي جدید و طرحهاي توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرفاز آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول
بررسی اجمالی تکنولوژي و روشهاي تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم در فرآیند تولید محصول
تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم

برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت به تفکیک ارزي و ریالی
میزان مواد اولیه مو رد نیاز سالیانه
پیشنهاد منطقه مناسب براي طرح
وضعیت تامین نیروي انسانی وتعداد اشتغال
بررسی تعیین میزان آب و برق وسوختو سایر موارد
سایر هزینه هاي مربوط به سرمایه گذازي ثابت
اثاثیه و لوازم ادازي
ماشین آلات وتجهیزات
محوطه سازي
تاسیسات
ساختمان سازي
حمایتهاي بازرگانی
ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهایی
وضعیت صنعت در صورت پیوستن ایران به W.T.O

فرمت : قابل ویرایش | PDF | صفحات : 70

*************************************

نکته : فایل فوق غیر قابل ویرایش می باشد در صورت نیاز تبدیل به فایل WORD خواهد شد

دانلود طرح توجیهی تولید پروتئین سویا
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد