دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود طرح توجیهی تولید پروفیلها و گریتینگ پلیمری

فهرست مطالب:
1) معرفی محصول : …………………………………………………………………………………………. 4
1-1 ) نام و کد محصول: ……………………………………………………………………………………. 9
2-1 ) شماره تعرفه گمرکی: ………………………………………………………………………………… 9
3-1 ) شرایط واردات :…………………………………………………………………………………….. 10
4-1 )بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی: ………………………………………………….. 11
6-1 ) موارد مصرف و کاربرد: ……………………………………………………………………………… 20
7-1 ) بررسی کالاهاي جایگزین : …………………………………………………………………………. 21
8-1 )اهمیت استراتژیک کالا:……………………………………………………………………………… 22
9-1 )کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول:………………………………………… 23
10-1 ) شرایط صادرات:…………………………………………………………………………………… 30
2) وضعیت عرضه و تقاضا ………………………………………………………………………………… 31
1-2 )واحدهاي تولیدي فعال :…………………………………………………………………………….. 31
2-2 )بررسی وضعیت طرحهاي جدید …………………………………………………………………….. 35
3-2 ) بررسی روند واردات محصول: ………………………………………………………………………. 47
4-2 )بررسی روند مصرف:…………………………………………………………………………………. 48
5-2 ) بررسی روند صادرات: ………………………………………………………………………………. 48
6-2 ) بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات:………………………………………………………….. 50
3) روش تولید:…………………………………………………………………………………………….. 52
4)تعیین نقاط ضعف و قوت تکنولوژیهاي مرسوم در تولید محصول: ………………………………… 55
4)تعیین نقاط ضعف و قوت تکنولوژیهاي مرسوم در تولید محصول: ………………………………… 55
5)بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي و سرمایه گذاري ثابت…………………………………… 56
6) برآورد مواد اولیه مورد نیاز و محل تأمین……………………………………………………………. 62
8) وضعیت تأمین نیروي انسانی و اشتغال………………………………………………………………. 64
9)بررسی و تعیین میزان آب،سوخت، برق و سایر امکانات ……………………………………………. 65
10 )وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی…………………………………………………………… 68
11 ) تجزیه و تحلیل، جمع بندي و ارائه پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید:…………… 70
12 ) منابع:………………………………………………………………………………………………….. 71

دانلود طرح توجیهی تولید پروفیلها و گریتینگ پلیمری
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد