دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود طرح توجیهی تولید پیستون به روش ریخته گری

فهرست مطالب

معرفی محصول…………………………………………………………………………….. 5
-1 نام و کد محصو ل ……………………………………………………………………. 5 -1
-1-2 شماره تعرفه گمرکی …………………………………………………………… 5
-1 شرایط واردات ………………………………………………………………………… 5 -3
-1-4 بررسی و ارائه استاندارد مل ی ……………………………………………………. 5
-1-5 بررسی و ا ر ائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت ……………………………… 5
-1-6 توضیح موارد مصرف و کاربر د ……………………………………………………. 6
-1-7 بررسی کالاهای جایگزین ………………………………………………………… 10
-1-8 اهمیت استراتژیک کالا در دن ی ای امرو ز …………………………………….. 10
-1-9 کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کنند ه …………………………….. 12
-1-10 شرایط صادرا ت …………………………………………………………………… 12
-2 وضعیت عرضه و تقاض ا ……………………………………………………………… 13
-2 بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید ………………………………….. 13 -1
-2 وضعیت طرح های جدید ………………………………………………………… 14 -2
-2 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه چهار م ……………………. 15 -3
-2-4 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه چهار م ………………………………… 28
-2 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه چهار م …………………… 29 -5
-2-6 بررسی نیاز به محصول با الویت صادرات تا پایان برنامه چهار م ….. 36
-3 بررسی اجمالی تکنولوژ ی ……………………………………………………… 37
-4 نقاط قوت و ضعف تکنولوژ ی …………………………………………………….. 40
-5 وضعیت حمایت ه ای اقتصادی و بازرگانی …………………………………… 41
-6 میزان مواد اولیه مصرف ی ……………………………………………………… 43
-7 پیشنهاد منطقه مناسب جهت اجرای طرح………………………………… 43
-8 وضعیت اشتغال…………………………………………………………………. 43 8
-9 وضعیت آب برق و سوخت ……………………………………………………….. 44
-10 وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی …………………………………….. 45
-11 تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی نهایی ……………………………………. 4

دانلود طرح توجیهی تولید پیستون به روش ریخته گری
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد