دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود طرح توجیهی تولید چشم الكترونيك

دانلود طرح توجیهی تولید چشم الكترونيك

فهرست مطالب

1. خلاصه مديريتي …………………………………………………….. 1
2. هدف…………………………………………………………………… 3
3. ضرورت و اهميت …………………………………………………… 4
4. معرفي محصول ………………………………………………………. 5
1-4 . چشم الكترونيك و الكترونيك نوري……………………….. 5
2-4 . موارد مصرف و كاربرد چشم الكترونيك………………… 7
3-4 اهميت صنعت در جهان و ايران ……………………………. 7
4-4 . استاندارد هاي چشم الكترونيك……………………………. 8
5-4 . كالاهاي جايگزين چشم الكترونيك ……………………….. 8
5. مطالعات مقدماتي بازار ……………………………………………… 9
1-5 . حجم بازار بين المللي و توليد كنندگان عمده………………. 9
2-5 . بازار داخلي و رقباي آن …………………………………… 10
3-5 . واحدهاي توليدي داخلي……………………………………. 11
4-5 . صادرات و واردات محصول و شرايط آن …………….. 11
5-5 بهاي محصول………………………………………………. 12
6-5 . جمع بندي بازار …………………………………………….. 12
6. مشخصات فني ……………………………………………………… 13
1-6 . اجزاء تشكيل دهنده محصول ……………………………… 13
2-6 . مدار شماتيك محصول …………………………………….. 14
3-6 . انواع چشم الكترونيك……………………………………… 15
4-6 . تكنولوژي چشم الكترونيك………………………………… 17
5-6 . مواد اوليه مورد نياز و محل تامين آن …………………… 18
6-6 . مكان پيشنهادي براي اجراي طرح……………………….. 19
7-6 . نيروي انساني مورد نياز …………………………………. 19
8-6 . حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني موجود ………………. 19
7. تحليل مالي و اقتصادي…………………………………………… 20
1-7 . ظرفيت توليد طرح و سهم از بازار………………………… 20
2-7 . برآورد هزينه هاي ثابت…………………………………….. 20
3-7 . درآمدها ……………………………………………………… 21
4-7 . تحليل و پيش بيني عملكرد مالي……………………………. 21

خلاصه مديريتي
(Electronic Eye) طرح حاضر مطالعه امكان سنجي مقدماتي براي احداث كارخانه توليد چشم الكترونيك
است.اهميت صنايع وابسته به الكترونيك نور ي ، مانند چشم الكترونيك ي ، به دليل تنوع محصول و كاربرد در
جوامع پيشرفته بسيار زياد بوده و درآمد حاصل از آن در سال هاي گذشته افزايش يافته است . هر
روز اختراع و ابداعي جديد بر اساس اين تكنولوژي صورت مي گيرد و بر كاربرد آن مي افزايد . امروزه
در فناوري هاي ديجيتا ل ، عكاسي ، فيلم برداري ، نظامي ، پزشكي و بسياري ديگر از علوم ، از الكترونيك
نوري ، چشم الكترونيك و يا سلول هاي نوري (فوتو رسيستان س) استفاده مي شود.
ايجاد كارخانه توليد چشم الكترونيك مورد لزوم بسياري از صنايع داخل كشور بوده و در شرايط
فعلي با استفاده از واردات نياز آنها تامين مي شود . احداث اين كارخانه با سرمايه اي در حدود 17575
ميليون ريال ، اشتغال زاي ي حدود 20 نفر و استفاده از تسهيلات بانك ها امكان پذير است . طرح مي تواند با
استفاده از نوآوري و پس از رفع نياز داخلي امكان صادرات نيز داشته باشد.

دانلود طرح توجیهی تولید چشم الكترونيك
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد