دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود طرح توجیهی تولید یونیت دندانپزشکی

دانلود طرح توجیهی تولید یونیت دندانپزشکی

معرفی محصول
-1-1 نام و کد محصول
-2-1 شماره تعرفه گمرکی
-3-1 شرایط واردات
-4-1 بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی
-5-1 بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
-6-1 موارد مصرف و کاربرد
-7-1 بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
-8-1 اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز
-9-1 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
-10-1 شرایط صادرات
-2 وضعیت عرضه وتقاضا
-1-2 بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحدها و
تعداد آنها و سطح تکنولوژي واحدهاي موجود، ظرفیت اسمی، عملی، علل عدم بهره برداري
کامل از ظرفیتها، نام کشورها و شرکت هاي سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید
-2-2 بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجرا( از نظر تعداد، ظرفیت،
محل اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی وسطح تکنولوژي آنها و سرمایه گذاري انجام شده اعم از
ارزي و ریالی و مابقی مورد نیاز)
20 -3-2 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
-4-2 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
-5-2 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 85 و امکان توسعه آن
-6-2 بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران یونیت دندانپزشکی
بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با
دیگر کشورها.
-4 تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم
-5 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي و شرایط عملکرد واحد و بر آورد حجم سرمایه
گذاري ثابت به تفکیک ریالی و ارزي(با استفاده از اطلاعات واحد هاي موجود، در دست اجرا،
و اینترنت و بانک هاي اطلاعاتی جهانی، شرکت هاي فروشنده تکنولوژي و UNIDO و
تجهیزات و…)
-6 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور قیمت
ارزي و ریالی آن و بررسی تحولات اساسی در روند تامین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و
آینده
-7 پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح 28
-8 وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال 29
-9 بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی( راه- راه
آهن- فرودگاه- بندر…) و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح
-10 وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی 30
-11 تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهائی در مورد احداث واحد هاي جدید 32
منابع و مراجع

نام و کد محصول
محصول این گزارش ((یونیت دندانپزشکی)) با کد آیسیک 33111911 می باشد.
یونیت ابزارهاي لازم را در اختیار دندانپزشک قرار می دهد. این مجموعه حداقل داراي یک توربین
هوا، میکروموتور و سرنگ سه کاره است. وسایل دیگر شامل توربین یا موتورهاي اضافه، قلم جرمگیري
و یک دستگاه کیور جهت پلیمریزاسیون (Fiber-Optic) اولتراسونیک، هندپیس الکتروسرجري، فیبر نوري
مواد رزینی خواهد بود.
یونیت برحسب نیاز، هواي فشرده کنترل شده، آب سرد، فیبر نوري و الکتریسیته را به وسایل
می رساند. این عمل از طریق کلیدهاي قطع و وصل صورت می گیرد. این کلیدها دستگاه را به هنگام استفاده
روشن و توسط یک پدال پایی آن را کنترل می کند.
محل قرارگیري وسایل به صور تهاي مختلفی طراحی و در تمامی آنها تلاش شده است تا هر چه
بیشتر ارگونومیک باشد. به عبارت دیگر طراحی این سیستمها به گونه اي انجام شده است که کارکردن با آنها
آسان تر بوده و باعث خستگی فرد نشود. کلاً بهتر است از سیستمی استفاده شود که با روش و سلیقه
دندانپزشکی که با آن کار می کند، هماهنگ باشد.
ضروري است یونیت دندانپزشکی به گونه اي طراحی شود که انتشار عفونت را به حداقل رساند.
تمامی سطوح یونیت باید به آسانی تمیز و ضدعفونی شوند. هندپیس ها باید قابل استریل کردن باشند و هر
جزء که روي یونیت باقی می ماند مانند میکروموتور باید به وسیله غلاف هاي یکبار مصرف پوشانده شده، یا به
آسانی ضدعفونی شوند.
در انتخاب یونیت زیبایی دستگاه نیز همانند سهولت انجام کار با آن اهمیت دارد. یونیتی که آراسته
و راحت نباشد، به ندرت براي بیماران جاذبه دارد. بسیاري از دندانپزشکان ترجیح می دهند یونیتی کوتاه
داشته باشند تا از حیطه دید بیماري که روي صندلی است دور باشد و بدین ترتیب محیط کار آرامی فراهم
شده و بیمار آرامش داشته باشد.

دانلود طرح توجیهی تولید یونیت دندانپزشکی
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد