دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود طرح توجیهی شیره خرما و فرآوري آن

فهرست مطالب

نام و کد محصول
شماره تعرفه گمرکی محصول
شرایط واردات
بررسی استاندارد ملی و بین المللی
قیمت تولید داخلی و جهانی
موارد مصرف و کاربرد
کالاي جایگزین و اثرات بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز
کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
شرایط صادرات
بررسی وضعیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
واحدهاي فعال
بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه و در دست اجرا
بررسی روند واردات از آغاز برنامه سوم
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه چهارم
بررسی روندصادرات از آغاز برنامه سوم تا 6 ماهه اول
بررسی نیاز به محصول با الویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژي و روش تولید و مقایسه با سایر کشورها
روش تهیه
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت
میزان مواد اولیه مورد نیاز سالانه و محل تعین آن از داخل
منطقه مناسب طرح
وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تععین میزان تاسیسات مورد نیاز
وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی شامل
تجزیه و ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهایی
بر طرح حاضر  (WTO) بررسی اثرات ورود ایران به سازمان تجارت جهانی
ضمائم طرح
فلوچارت تولید و جریان مواد

دانلود طرح توجیهی شیره خرما و فرآوري آن
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد