هیچ می دانی فرصتی که از آن بهره نمی گیری ،آرزوی دیگران است.(جک لندن)
خانه » دانلود طرح توجیهی » دانلود طرح توجیهی نشاسته از ذرت
دانلود طرح توجیهی نشاسته از ذرت

دانلود طرح توجیهی نشاسته از ذرت

دانلود طرح توجیهی نشاسته از ذرت

فهرست مطالب

-۱ معرفی محصول ۲
-۱-۱ نام و کد آیسیک محصول ۵
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی ۵
-۱-۳ شرایط واردات ۵
-۱-۴ بررسی و ارائه استاندارد (ملی یا بین المللی) ۶
-۱-۵ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ۶
-۱-۶ توضیح موارد مصرف و کاربرد ۸
-۱-۷ بررسی کالاهای جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ۹
-۱-۸ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز ۹
-۱-۹ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ۱۰
-۱-۱۰ شرایط صادرات ۱۱
-۲ وضعیت عرضه و تقاضا ۱۲
-۲-۱ بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولیدات از آغاز برنامه سوم تا کنون و محل واحدها و
تعداد آنها و سطح تکنول وژی واحدهای موجود، ظرفیت اسمی، ظرفیت عملی، علل عدم بهره برداری
کامل از ظرفیت ها، نام کشورها و شرکت های سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصول
-۲-۲ بررسی وضعیت طرح های جدید و طرح های توسعه در دست اجرا ( از نظر تعداد ، ظرفیت،
محل اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنولو ژی آنها و سرمایه گذاری های انجام شده اعم از
ارزی و ریالی و مابقی مورد نیاز)
-۲-۳ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سال ۸۷ ( چقدر از کجا) ۱۷
-۲-۴ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه ۲۰
-۲-۵ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سال ۸۷ و امکان توسعه آن ۲۲
-۲-۶ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم ۲۳
-۳ بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر
کشورها
۲۴
-۴ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی تکنولوژی های مرسوم در فرآیند تولید محصول ۲۶
-۵ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت به تفکیک
و اینترنت و UNIDO ، ریالی و ارزی ( با استفاده از اطلاعات واحدهای موچود، در دست اجراء
بانک های اطلاعاتی جهانی، شرکت های فروشنده تکنولوژی و تجهیزات و … )
-۵-۱ اطلاعات مربوط به سرمایه ثابت طرح ۲۷
۵-۱-۱ هزینه های زمین ۲۷
مطالعات امکانسنجی مقدماتی طرح تولید: نشاسته از ذرت
فهرست مطالب
۵-۱-۲ هزینه های محوطه سازی ۲۸
۵-۱-۳ هزینه های ساختمان ۲۹
۵-۱-۴ هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید ۲۹
-۵-۱-۵ هزینه های تاسیسات ۳۰
-۵-۱-۶ هزینه های وسائط نقلیه ۳۰
۵-۱-۷ هزینه لوازم اداری و خدماتی ۳۰
-۵-۱-۸ هزینه های قبل از بهره برداری ۳۱
-۵-۱-۹ جمع هزینه های ثابت سرمایه گذاری ۳۱
-۵-۲ سرمایه در گردش مورد نیاز طرح ۳۲
-۵-۳ کل سرمایه مورد نیاز طرح ۳۲
-۵-۴ تأمین منابع مالی طرح ۳۳
-۵-۵ هزینه های سالیانه ۳۴
-۵-۵-۱ هزینه مواد اولیه ۳۴
-۵-۵-۲ هزینه نیروی انسانی ۳۵
-۵-۵-۳ هزینه های سوخت و انرژی مصرفی ۳۶
-۵-۵-۴ تعمیر و نگهداری ۳۶
-۵-۵-۵ استهلاک ۳۷
-۵-۵-۶ هزینه های سالیانه تولید ۳۷
-۵-۶ شاخص های اقتصادی ۳۸
-۶ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور قیمت
ارزی و ریالی آن و بررسی تحولات اساسی در روند تامین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و
آینده
-۷ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح ۴۲
-۸ وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال ۴۲
-۹ بررسی و تعیین میزان تامین آب ، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی (راه- راه
آهن – فرودگاه- بندر …) و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
-۱۰ وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی ۴۴
-۱۱ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید ۴۵

معرفی محصول
نشاسته یک پلی ساکارید گیاهی ذخیره شده در ریشه ها، جوانه و دانه های گیاهان
است. چنان چه تعداد واحدهای قند یا مونو ساکارید در یک کربوهیدرات بیش از ۱۰
واحد باشد آن ترکیب قندی، پلی ساکارید نامیده می شود .در صورتی که چنین
کربوهیدراتی از یک نوع واحد قندی تشکیل شده باشد مثل نشاسته و سلولز هموپلی
ساکارید گفته می شود و وقتی از بیش از یک نوع واحد قندی درست شده باشد مثل
اکثر همی سلولزها، متروپلی ساکارید نامیده می شود. بنابراین نشاسته یک هموپلی
ساکارید است که در آندوسپرم همه دانه ها وجود دارد. نشاسته ممکن است به گلوکز
هیدرولیز شود و برای بدن انسان تامین انرژی کند. گلوکز برای مغز و اعمال سیستم
عصبی مرکزی لازم است و به هنگام مصرف در رژیم انسانی چهار کالری به ازای هر
گرم تولید می کند.
دانه های نشاسته یا گرانول ها شامل پلی مرهای بلند زنجیره ای از مولکول های گلوکز
هستند که در آب نامحلولند. برخلاف مولکول های کوچک نمک و شکر پلی مرهای
بزرگ تر نشاسته تشکیل یک حلال واقعی را نمی دهند. گرانول های نشاسته به هنگام
هم زدن در آب تشکیل یک سوسپانسیون موقت را می دهند. گرانول های خام و نپخته
نشاسته به محض جذب به آرامی متورم می شوند. تورم گرانول ها به هنگام پختن
نشاسته بسیار مهم است و سبب خروج نشاسته شده که این امر سبب می شود نشاسته
به عنوان یک غلظت دهنده کاربرد داشته باشد.

-۱ معرفی محصول
نشاسته یک پلی ساکارید گیاهی ذخیره شده در ریشه ها، جوانه و دانه های گیاهان
است. چنان چه تعداد واحدهای قند یا مونو ساکارید در یک کربوهیدرات بیش از ۱۰
واحد باشد آن ترکیب قندی، پلی ساکارید نامیده می شود .در صورتی که چنین
کربوهیدراتی از یک نوع واحد قندی تشکیل شده باشد مثل نشاسته و سلولز هموپلی
ساکارید گفته می شود و وقتی از بیش از یک نوع واحد قندی درست شده باشد مثل
اکثر همی سلولزها، متروپلی ساکارید نامیده می شود. بنابراین نشاسته یک هموپلی
ساکارید است که در آندوسپرم همه دانه ها وجود دارد. نشاسته ممکن است به گلوکز
هیدرولیز شود و برای بدن انسان تامین انرژی کند. گلوکز برای مغز و اعمال سیستم
عصبی مرکزی لازم است و به هنگام مصرف در رژیم انسانی چهار کالری به ازای هر
گرم تولید می کند.
دانه های نشاسته یا گرانول ها شامل پلی مرهای بلند زنجیره ای از مولکول های گلوکز
هستند که در آب نامحلولند. برخلاف مولکول های کوچک نمک و شکر پلی مرهای
بزرگ تر نشاسته تشکیل یک حلال واقعی را نمی دهند. گرانول های نشاسته به هنگام
هم زدن در آب تشکیل یک سوسپانسیون موقت را می دهند. گرانول های خام و نپخته
نشاسته به محض جذب به آرامی متورم می شوند. تورم گرانول ها به هنگام پختن
نشاسته بسیار مهم است و سبب خروج نشاسته شده که این امر سبب می شود نشاسته
به عنوان یک غلظت دهنده کاربرد داشته باشد.
به طور کلی ویژگی های یک فراورده غذایی تمام شده به وسیله منبع نشاسته، دمای
حرارت دادن، غلظت نشاسته استفاده شده در فرمولاسیون و سایر ترکیبات استفاده
شده همراه نشاسته مثل اسید و شکر تعریف می شود این مطلب اهمیت نشاسته و
ذرت
سازد.
(mo
ت به
مثال
نوان
ط به
الری
شود.
ولید: نشاسته از
آشکار می س
odifiecl star
ممکن است
شود. برای م
است به عن
هانی مربوط
با چربی کا
) یافت می ش
طرح تو
گوناگون را آ
ch) لاح شده
د شده اند.
تن نشاسته
ده استفاده
وکا ممکن
س خوب د
در مقایسه
سیب زمینی
اورده های گ
شاسته اصلا
احی و تولید
ل از شکست
ی منجمدشد
های تایپو
وام و احساس
ضمن اینکه
ی گیاهی (س
ت
یع
ان
از
که
یم
۳
همچنین فرا
همچنین نش
ی غذایی طر
نجیره حاصل
د و دسرهای
تودکسترین
ین مواد قو
می کنند ض
ت و غده های
ی شود . ذرت
سته و صنای
ن مثال میتوا
عنوان یکی
ه از ذرت ک
صنایع عظی
مختلف و ه
ز نشاسته و
و
کاربردهای
متوسط زن
تزیین سالاد
مینی و مالت
فاده شود. ا
ذایی تامین
دانه ها ، غلات
تند از:
رت تهیه می
تولید نشاس
ود. به عنوان
ذرت را به ع
انبی نشاسته
زین قند در
ی مقدماتی
نایع غذایی
واع زیادی از
ژیمی ویژه ه زنجیره و
ز چربی در
و سیب زم
چربی استف
ک فراورده غذ
ب میوه ها ، د
شاسته عبارتن
مینی
عمدتاً از ذر
اولیه در
سوب می شو
غنی شده
رده های جا
است جایگز
عات امکانسنجی
ردش در صن
ین اساس انو
ی نیازهای رژ
صولات کوتا
ن شبیه سا
سته گندم
گزین های
ی را در یک
تری دارند.
سته در اغلب
بع عمده نش
ذرت

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • امتیاز 1.00 ( 1 رای )
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است