دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود طرح نهایی کانون پرورش فکری

طرح نهایی کانون پرورش فکری

چكيده :
ايده آل هر جامعه انساني تربيت و شكوفا كردن نيروها و استعدادهاي نسل جوان آن مي باشد كه در اين راستا خانواده ها اولين نقش را دارند . زيرا كودك در خانواده چشم مي گشايد و تا 7 سالگي كه آماده تحيل مي گردد فقط در فضاي تربيتي خانواده قرار دارد . ولي فضاي خالي بين مدرسه و خانه را هيچ نهادي به طور مشخص به عهده نگرفته است . اين فضاي خالي شامل اوقات فراغت بچه و به خصوص فصل تعطيلي مدارس كه تقريباً طولاني است مي شود . علاوه بر اين بيشتر وقت كودكان در مدارس به تعليم علوم مختلف مي گذرد و پرورش و تربيت استعدادها و خلاقيت ها تقريباً در سيستم آموزشي ما وجود ندارد پس سازمان يا نهادي مي باشد كه سيستم برنامه ريزي آن بر اساس يا پايه پرورش افكار و خلاقيتهاي كودكان باشد . زيرا در غير اين صورت سهل ترين نتيجه آن بيكار ماندن قواي فكري و رواني كودكان است . در واقع هدف هاي اصلي مراكز فرهنگي تربيتي كودكان پر كردن اوقات فراغت آنها به بهترين صورت و پرورش فعاليتها و استعدادهاي آنان است . اوقات فراغت پر ارزشترين موقعيت براي انديشه و تفكر مي باشد .
حمايت مستمر و موثر كودكان در اوقات فراغت و در تعطيلات تابستاني نه تنها آسيب پذيري اجتماعي و كج روي اخلاقي آنها را در هر شرايطي به حداقل مي رساند بلكه آنان را در برابر همه آسيب ها و تهاجمات مصون مي نمايد .
در مقايسه با ساير كشورها داراي بيشترين اوقات فراغت و تعطيلات هستيم و اگر براي پر كردن مطلوب و بهينه اوقات فراغت كودكان برنامه نداشته باشيم بديهي است كه آنها خود به اين كار اقدام خواهند كرد در آن صورت نيز بد آموزي ها و مشكلات رفتاري و اخلاقي در پيش خواهند داشت.

دانلود طرح نهایی کانون پرورش فکری

فهرست مطالب
چكيده : 1
مقدمه : 2
محيطهاي مناسب براي كودكان : 3
هوا شناسی شهر بجنورد: 4
جهت بادها: 5
جمع بندی اقلیم در ساخت و ساز معماری: 6
كودكان و معماري : 7
معماري براي كودكان : 8
علل و اهداف طراحي براي كودك : 8
علوم : 10
فرهنگ : 10
هنرها : 10
ورزشي – تفريحي : 11
درك كودك از فضا ، فرم و محيط : 11
ويژگي هاي ذهني – رواني كودكان در معماري : 12
كاربرد رنگ در معماري كودكان : 14
معمار + مشاور : 15
وسرانجام طراحي كردن : 16
كودكان : 16
جاهاي جالب : 16
جاهاي زشت : 16
چيزهاي زيبا : 17
چيزهاي زشت : 17
چيزهاي مطلوب : 17
مباني ادراك فضا : 17
ظرفيت ادراك : 18
اصول طراحي : 19
ايده هاي كلي طراحي : 21
ايده هاي كلي فضا : 21
حوزه تخيل بازيهاي تخيلي و نمادين ، خلق ، تصور و تفكر در قالب بازي : 22
پلها : 22
حوزه فراگيري آشنايي با نشانه ها ، دنياي بزرگترها و آموزش : 22
حوزه ماجراجويي بازي و سرگرمي صرف ، كاوش و جستجو : 23
فرهنگ و لزوم گسترش مراكز فرهنگي در جامعه : 23
فرهنگ : 23
روانشناسي كودك : 25
روانشناسي رشد : 26
مفاهيم بنيادي در روانشناسي رشد : 26
تعريف رشد : 26
مفهوم پختگي (رسيدگي): 26
مفهوم رشد و پرورش : 27
گونه هاي تغيير در فرايند رشد : 27
تغيير در اندازه و مقدار : 27
تغيير در نسبت : 27
ناپديد شدن برخي از قمستهاي بدن : 28
كسب مشخصات تازه : 28
ماهيت و ويژگيهاي رشد در انسان : 28
وراثت : 31
محيط : 31
عوامل محيطي داخلي : 31
عوامل محيطي خارجي : 32
تغذيه : 32
هواي آزاد و نور خورشيد : 32
بيماريها و آسيبها : 32
وضع خانوادگي : 32
ويژگيهاي اجتماعي : 33
ويژگيهاي هيجاني : 34
ويژگيهاي عقلي : 34
احتياجات فضايي كودك 3-6 ساله : 34
احتياجات فضايي كودك 6 تا 9 ساله : 35
تقسيم بندي دوران كودكي : 35
رشد جسماني در دروه دوم كودكي : 36
شيوه استدلال پيش دبستاني ها : 39
تكامل مهارتهاي ادراكي : 39
نگهداري : 40
خصوصيات تفكر : 40
ظاه و واقعيت : 40
افزايش پردازش اطلاعات : 40
مهارتهاي حافظه اي : 41
روند تكامل شخصيت : 41
انگيزه پرخاشگري : 42
تمايلات اتكايي و استقلال : 42
انگيزه كسب موفقيت : 42
ترس و اضطراب : 42
همانند سازي : 43
گروه بندي جنسي : 43
رشدفراخود (وجدان): 44
خلاصه و نتيجه بحث روانشناسي : 44
بازي : 45
كودك و بازي : 46
تعريف بازي از بعد روانشناسي و تربيتي : 49
تعريف بازي در ارتباط با زندگي اجتماعي : 49
اهميت و هدف بازي : 50
ارزش جسماني : 50
تاثيرات رواني : 51
بازي و رشد شخصيت : 51
نقش بازي در استقلال كودك : 52
الگوپذيري : 53
بازي پايگاه دوستي ها : 53
بازي منبع لذت : 54
بازي جانشين كار : 55
بازي بيانگر دنياي كودكان : 55
بازي و تعليم و تربيت : 56
بازي و رشد عاطفي : 58
بازي و رشد جسمي : 59
عوامل ارثي 59
بازي و رشد و توسعه سيستمهاي ارگانيك بدن : 60
تاثير بازي بر روي رشد عضلات بزرگ : 61
تاثير بر روي رشد سلسله اعصاب : 61
تاثير بر روي رشد دستگاه گردش خون: 62
تاثير بازي بر روي دستگاه تنفس : 62
تاثير بازي در پرورش حواس : 62
بازي و رشد ذهني : 62
عوامل موثر در بازي : 64
عوامل محيطي : 65
عامل جنسيت در بازي : 66
انواع بازي از جهت محتوا و كاربرد : 66
بازيهاي جسمي : 66
بازيهاي تقليدي : 67
بازيهاي نمايشي : 67
بازيهاي نمادي : 68
بازيهاي تخيلي : 68
بازيهاي آموزشي : 69
بازيهاي محلي و سنتي : 69
بازيهاي ورزشي : 70
مشخصات فني فضاي بازي كودكان و سرانه ها : 73
زمين بازي ( از نوع ماجراجويي): 73
مواد پركننده نرم : 75
خرده چوب : 75
ماسه : 75
شن و سنگريزه با قطر 18-12 ميلي متر : 75
كفپوشهاي گياهي مقاوم : 76
مواد مصنوعي با خاصيت ارتجاعي : 76
جنسيت وسايل بازي : 76
ارزيابي انواع جنس پوشش سطح محوطه بازي : 78
رنگ در زمين بازي : 78
وسايل بازي و تجهيزات لازم : 79
اسباب بازييهاي چرخ دار : 79
وسايل نقليه واقعي : 79
بالارفتن ، سرخوردن ، تاب خوردن : 80
وسايل بازي براي برقراري تعادل : 80
پرتاب كردن و گرفتن چوب و اشياء : 81
انواع بازي ها و تحولات آنها در سنين مختلف : 81
خصوصيات كالبدي فضاي بازي كودكان : 82
تعريف نقاشي كودك : 84
مراحل نقاشي كودكان : 84
مرحله 7-2 سالگي : 85
مرحله خط خطي كردن از 2 تا 4 سالگي : 86
مرحله طرح ريزي 4 تا 5 سالگي : 86
مرحله شكل سازي و تصويرگري 5 تا 7 سالگي : 86
توجه به نقاشي به صورت گروهي : 87
نحوه ظهور توانايي خط خطي كردن ، نوشتن و نقاشي كردن : 87
نتيجه گيري : 88
تناسبات انساني و نقش آن در طراحي فضاهاي كودكان : 90
اندازه بدن كودكان : 90
ضرايب اندازه هاي تجهيزات نسبت به قد ايستاده كودك : 93
اندازه هاي ساختاري بدن كودكان : 94
تجهيزات و وسايل تعمير و نگهداري : 100
حفاظت و حصار : 101
ويژگي فضاي كودك 101
مقدار فضا: 101
چيزهايي كه بچه ها در فضاي باز دوست دارند : 101
ابزار طراحي فضاي باز ( در رابطه با كودك ): 102
ماسه ، خاك و شن : 102
ايمني : 104
شرايط ايمني در فضا : 105
ايمني در محوطه : 105
نرده هاي ايمن : 105
ايمني در مسيرهاي حركت : 106
ايمني در راهروها : 106
ايمني در مسير پله ها : 106
شرايط ايمني پوشش كف : 108
شرايط ايمني درها : 108
شرايط ايمني پنجره ها : 109
شرايط ايمني در فضاهاي بهداشتي : 110
شرايط ايمني تجهيزات : 110
فضاهاي خدماتي و تاسيساتي : 111
انبار : 111
موتورخانه : 111
شوفاژ ديواري : 111
درك كودك از فضا ، فرم و محيط : 112
تاثير محيط هاي جمعي بر روي كودكان : 113
تاثير همسالان و رابطه آنها بر كودكان : 114
تغيير در رفتار اجتماعي كودك : 115
تاثيرات متقابل محيط و كودك : 115
محيط يك مجموعه ي آموزشي براي كودكان : 116
شناخت و تحليل روحيات ، نيازها و توانايي هاي كودك : 117
فرآيندهاي رشد كودك: 120
نظريه هاي عمومي آسيب شناسي كودك: 122
الگوهاي روان پويايي 122
الگوهاي دلبستگي 122
الگوهاي رفتاري- تقويت 123
الگوهاي يادگيري اجتماعي 123
الگوهاي شناختي 123
الگوهاي سرشتي- عصبي زيستي 123
الگوهاي عاطفي 123
الگوهاي نظامهاي خانوادگي 123
تعريف افسردگي دوران كودكي: 124
ملاكهاي تشخيصي: 124
اختلال افسرده خويي: 125
خلاصه اي از بررسي اختلالهاي اضطرابي و ترس در كودكان: 127
اهميت تعامل همسالان براي رشد طبيعي: 130
زمينه هاي رشد كودك : 132
رشد فيزيكي : 132
رشد ذهني : 133
رشد اجتماعي : 133
رشد عاطفي : 133
اطلاعات مربوط به كودكان : 134
خصوصيات جسماني ، ذهني ، عاطفي ، اجتماعي كودك 3 تا 4 سال 134
خصوصيات جسماني : 134
خصوصيات ذهني : 135
خصوصيات عاطفي ، اجتماعي : 135
خصوصيات جسماني ، ذهني ، عاطفي ،  اجتماعي كودك 4 تا 5 ساله : 136
خصوصيات جسماني : 136
خصوصيات ذهني : 136
خصوصيات عاطفي ، اجتماعي : 137
خصوصيات جسماني : 137
خصوصيات ذهني : 138
خصوصيات عاطفي ، اجتماعي : 138
خصوصيات جسمي ، ذهني ، عاطفي ، اجتماعي كودك 6 تا9 سال : 139
خصوصيات جسمي : 139
خصوصيات ذهني : 139
خصوصيات عاطفي ، اجتماعي : 139
فعاليت ها و بازي هاي آموزشي كودكان : 140
فعاليت ها و بازي هاي آموزشي گروه سني نوپا : 140
فعاليت ها و بازي هاي آموزشي گروه سني نوباوه : 140
1- كودكستان توبين گن Tubingen آرنو ليدرر Arno Lederer 141
معماران: 141
كودكان 145
جاهاي جالب: 145
جاهاي زشت: 145
چيزهاي قشنگ: 145
مدير: 146
معماران: 146
معماري در نقاشي كودكان: 146
فصل معماران: 147
كودكان: 148
آنها دوست دارند: 148
مديريت: 148
نظرات معمار: 149
كودكان 149
جاهاي جالب: 149
جاهاي زشت: 150
چيزهاي قشنگ: 150
پنجره ها و درب ها: 150
چيزهاي زشت: 150
گروه كودكستان: 150
كودكان 155
جاهاي زيبا: 155
بالكن ها: 155
چيزهاي زشت: 155
مديريت: 156
كودكان 156
جاهاي جالب: 156
معلمين: 157
چكيده :
ايده آل هر جامعه انساني تربيت و شكوفا كردن نيروها و استعدادهاي نسل جوان آن مي باشد كه در اين راستا خانواده ها اولين نقش را دارند . زيرا كودك در خانواده چشم مي گشايد و تا 7 سالگي كه آماده تحيل مي گردد فقط در فضاي تربيتي خانواده قرار دارد . ولي فضاي خالي بين مدرسه و خانه را هيچ نهادي به طور مشخص به عهده نگرفته است . اين فضاي خالي شامل اوقات فراغت بچه و به خصوص فصل تعطيلي مدارس كه تقريباً طولاني است مي شود . علاوه بر اين بيشتر وقت كودكان در مدارس به تعليم علوم مختلف مي گذرد و پرورش و تربيت استعدادها و خلاقيت ها تقريباً در سيستم آموزشي ما وجود ندارد پس سازمان يا نهادي مي باشد كه سيستم برنامه ريزي آن بر اساس يا پايه پرورش افكار و خلاقيتهاي كودكان باشد . زيرا در غير اين صورت سهل ترين نتيجه آن بيكار ماندن قواي فكري و رواني كودكان است . در واقع هدف هاي اصلي مراكز فرهنگي تربيتي كودكان پر كردن اوقات فراغت آنها به بهترين صورت و پرورش فعاليتها و استعدادهاي آنان است . اوقات فراغت پر ارزشترين موقعيت براي انديشه و تفكر مي باشد .
حمايت مستمر و موثر كودكان در اوقات فراغت و در تعطيلات تابستاني نه تنها آسيب پذيري اجتماعي و كج روي اخلاقي آنها را در هر شرايطي به حداقل مي رساند بلكه آنان را در برابر همه آسيب ها و تهاجمات مصون مي نمايد .
در مقايسه با ساير كشورها داراي بيشترين اوقات فراغت و تعطيلات هستيم و اگر براي پر كردن مطلوب و بهينه اوقات فراغت كودكان برنامه نداشته باشيم بديهي است كه آنها خود به اين كار اقدام خواهند كرد در آن صورت نيز بد آموزي ها و مشكلات رفتاري و اخلاقي در پيش خواهند داشت.
 مقدمه :
 فرق بين معماري كودكان و بزرگسالان چيست ؟ آيا اين دو نوع معماري با هم فرق دارد ؟
آيا معماري يك بنا از سني به سن ديگر تغيير پذير است ؟
بي شك اين تغيير اجباري به نظر مي آيد . بعدهاي يعني براي كودكان امري است كه همگان بدان برخورد كرده ايم . اطاقي كه در طفوليت بزرگ مي شود بعد از گذشت سالها كوچك است . ديوار بلند اينك حصارك كوتاهي است ، اين خود گوياي مسئله سن و مقياس كودك بوده و با در نظر گرفتن اينكه تلاش عملي كودك معيار مي باشد جواب سئوال بالا مثبت است .
اطفال با حركات سريع ، روح سركش ، آزادي سرشت و بازيگوشي و خارج بودن از تيپهاي بزرگسال ساختاري ديگر به طرح مي دهند .
فضاي ساخته شده چه مفهومي براي كودك دارد ؟ درك كودك از فضا با درك ما كاملاً متفاوت است . او تمام تصاوير معمارانه را بر حسب هوش لحظه اي و تخيلش بكار مي برد . كودك دوست دارد فضايي قابل تغيير در اختيار داشته باشد تا بتواند ردپايي از خود در آن بجاي بگذارد و بدين ترتيب نقاط مشابه ويژه خود را بوجود آورد . اينگونه احساس تعلق به محيط دست مي يابد .
محيطهاي مناسب براي كودكان :
منظور از طرح و اجراي محيط مناسب براي كودكان فراهم نمودن بستر و عاملي موثر جهت تحقق قابليتهاي بالقوه وجودي براي شناخت وجوه شناختي و جسمي و تضمين رشد كامل آنهاست .
نقش محيط فيزيكي با توجه به مطالعات گذشته از يك سو به عنوان بستري براي شكل گيري قالبهاي فطري و طرح كلي ايجاد وجودي وي از سوي ديگر عاملي موثر براي پايه ريزي و گسترش داشته هاي ذهني ، محتواي شناخت و مهارتهاي بدني وي در نظر مي گيريم .
جابجايي ، خراب كردن ، ساختن و نظاير آنها ، فعاليتهايي هستند كه به اولويت امكان بوجود آوردن دنيايي در مقياس خودش را مي دهد .
كودك در فضايي احساس تعلق مي كند كه در آن ردپايي از خود بر جاي بگذارد و محيط بايد قابليت تجهيز و نشانه گذاري توسط كودك را داشته باشد .
محيط و بتسر مناسب رشد كودكان شامل آن اماكن و مسيرهاي ارتباطي است كه علاوه در برآورده ساختن مقاصد در نظر گرفته شده براي هر يك پاسخگوي نيازهاي وجودي كودكان در مراحل رشد بوده و با تواناييهاي آن نيز هماهنگ باشد .
كودك قبل از هر چيز به ارضاء عاطفي و احساس پيوند با محيط فيزيكي و اجتماعي خود نيازمند است بنابراين استفاده محيط مناسب ، وجود محركها و انگيزه هاي لازم و منطبق با هر مرحله رشد كودك است .
يكي ديگر از ويژگيهاي محيط مناسب ، انطباق داشتن با توانايي شناختي و ادراكي كودكان است .
هوا شناسی شهر بجنورد:
شهر بجنورد در طول جغرافیایی 19 و 57 و عرض جغرافیایی 28 و 37 و با ارتفاع 1091 متراژ سطح دریا در فاصله هوایی 574 کیلومتری تهران و 220 کیلومتری مشهد در دامنه رشته کوههای آلاداغ که ادامه رشتهبه موازات مرز ایران و شوروی قرار دارد – بجنورد اقلیم در داخل جلگه ای است که از چهار جهت محور کوههای بلند است به همین دلیل آب و هوای این شهرستان معتدل، نیمه معتدل مرطوب است. بجنورد در منطقه ای با زمستانهای سرد و تابستانهای معتدل قرار گرفته است. بنابراین تابش در این منطقه دارای اهمیت است. بالاترین درجه حرارت در تابستان حدود 35 است و در زمستان ها کاهش دما تا 28 نیز مشاهده   شده است. میانگین دمای هوا 14 می باشد. رطوبت رطوبت نسبی بجنورد 75-45 و میزان متوسط بارندگی این شهرستان 280 میلی متر است که هر چه بسوی غرب می رویم بر میزان بارندگی افزوده می شود با توجه به آمار اداره هواشناسی بجنورد حداکثر و حداقل های مربوط به حرارت به رطوبت، یخبندان ذکر می شود.
حداکثر مطلق حرارت     3/42 درجه مربوط به ماه اوت 1361
حداقل مطلق حرارت      5/29 مربوط به ماه ژانویه 1343
بیشترین متوسط           2415 درجه مربوط به ماه جولای
کمترین متوسط           4/0 درجه مربوط به ماه ژانویه
متوسط رطوبت          54/0
بر اساس روش آبروژه جزء اقلیم سرد و خشک محسوب می شود. شروع و خاتمه فصل خشک از 10 خرداد لغایت 20 آبان و شدت فصل خشک 190 روز
جهت بادها:
بادهایی که به سمت بجنورد می وزند از چهار جهت است که تقریباً جنوب غربی و جنوب شرقی را نیز تحت تأ ثیر قرار داده و کوتاه مدت و بسیار گرم و خشک بوده و در تابستان می وزد و تا حد امکان باید از ورود این باد به داخل ساختمان جلوگیری می کنیم (کاملاً ضلع غرب را تحت تأتثیر قرار می دهد که بایستی تا حد امکان از قرار دادن سطوح شیشه ای جلوگیری کنیم که البته با توجه به نور آفتاب نیز می توان با کاشتن درختانی تا حدودی تأثیر قرار داده و در زمستانها به مدت کوتاهی حدود 1 الی 2 ماه بر روی شهر می وزد، بسیار سرد و خشک است و باید از ورود آن به ساختمان جلوگیری شود. بادهای شمال غربی که از اواخر تا اواسط بهار شهر را تحت تأثیر قرار می دهند و معتدل و مرطوب بوده و ضلع شرقی را تحت تأثیر قرار می دهند که برای ایجاد کوران و تهویه در ساختما مناسب است و می توان با قرار دادن باز شوها در این ضلع از آن استفاده بهینه کرد با توج به اینکه بادغربی باران زا است باید تا حد امکان از قرار دادن سطوح شیشه ای در این بخش خودداری نمود با شرایط ذکر شده بایستی ساختمان ساخته شده مواردی را دارا باشد که دریافت انرژی را در تابستان خصوصاً بین ساعات 9 صبح تا 6   بعد از ظهر را داشته باشد.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 147

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

دانلود طرح نهایی کانون پرورش فکری
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد