دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود فیلم فرایند تولید بیکن گوشت

دانلود فیلم فرایند تولید بیکن

بیکِن به (به انگلیسی: Bacon)، گوشت خوک سوده شده را می‌گویند. بیکن را از نمک‌سود کردن گوشت خوک در حوض شوراب با مقدار زیادی نمک تهیه می‌کنند. بیکن به گوشت خوکی که آن را خشک کردن نیز اطلاق می‌شود. پس از نمک‌سود کردن و یا خشک کردن گوشت خوک به بیکن حاصل شده بیکن سبز و یا بیکن تازه می‌گویند. بیکن تازه ممکن است در مراحل بعدی به مدت چند هفته و یا چند ماه تحت تاثیر هوای خشک و سرد قرار بگیرد. در مواردی بیکن تازه یا سبز را جوشانده و یا دوداندود می‌کنند. بیکن تازه یا بیکن سبز و همچنین بیکن خشک شده پیش از خوردن باید پخته شوند. بیکن جوشانده شده برای تناول مناسب است اما بیکن دوداندود شده پیش از استفاده به عنوان غذا می‌بایست طبخ شود. گوشت‌های دیگر مانند گاو، گوسفند، بوقلمون و مرغ نیز ممکن است با همین روش تهیه شود که شبیه بیکن باشد، و حتی ممکن است با نام «بیکن» نیز خوانده شود.

گوشت گاو در سراسر جهان طرفداران بسیاری دارد، و استیک که برش خاصی از گوشت نسبت به گوشت گاو علاقه مندان بیشتری دارد. در این مقاله تفاوتها قصد دارد برای شما این تفاوت رو توضیح دهد . پس با ما همراه باشید

گوشت گاو beef

گوشت به دست آمده از گاومیش، گاو در تمام نقاط جهان beef نامیده می شود. در بسیاری از بخش های جهان اسلام مثل کشور اسلامی ما ، گوشت گاو منبع اصلی تامین گوشت است.
با این حال، در تمام غرب و حتی کشورهای آسیایی مانند ژاپن و چین، گوشت گاو است که در مقیاس وسیعی مصرف می شود. در نظر برخی از ادیان گاو حیوان مقدسی است و کشتار گاو در کشور (هند) ممنوع است. در واقع، گوشت گاو پس از گوشت خوک و مرغ ،سومین گوشت مصرفی در جهان است.

استیک

استیک برشی از گوشت بدست آمده از منابع مختلف مانند گوشت گاو، ماهی تن، ماهی قزل آلا، گوشت خوک و غیره است.
با این حال عمدتا منظور از استیک ، برشی از گوشت گاو است. بنابراین همان گوشت گاو است، در حالی که استیک برشی خاص از گوشت است. همه برش های گوشت را نمی توان استیک نامید اما همه استیک ها beef یا گوشت بدست آمده از گاومیش هستند.

تفاوت بین استیک و گوشت گاو چیست؟

کسانی که تفاوت میان گوشت خوک و بیکن را می دانند به راحتی می توانند تفاوت بین گوشت گاو و استیک را بگویند. در حالی که گوشت خوک ،گوشت به دست آمده از خوک است، و بیکن هم برش خاصی از گوشت خوک است. به طور مشابه، به برش خاصی از گوشت گاو نام استیک می گذارند نه همه برش های آن.

به طور کلی به گوشتی که از گاو به دست می آید می گویند اما استیک فقط برای اشاره به برش خاصی از گوشت گاو بکار برده می شود.

بنابراین، ما استیک راسته داریم، که یک برش از بین لگن و ران حیوان است، در حالی که فیله اسکاچ نوعی از استیک است که فقط از گوشت دنده حیوان به دست می آید.