دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود كارآفريني توليد رنگهاي صنعتي و ساختماني شركت مهررنگ

كارآفريني توليد رنگهاي صنعتي و ساختماني شركت مهررنگ

فهرست مطالب فصل اول
كلياتي در راستاي شناسائي محصول و ارتباط منطقي آن با زنجيره توليد.
طرح توليد رنگهاي صنعتي و ساختماني   
ـ اصول اساسي
روكشهاي تبديل پذير و تبديل ناپذير   
تشكيل فيل لاتكس   
فيلم رنگ چه ويژگي هاي بايد داشته باشد ؟
1- روغن هاي خشك   
روغن هاي خشك شونده   
روغنهاي نيمه خشك شونده
 2ـ رنگپايه هاي اولئورزيني   
3ـ آلكيدرزينها   
4ـ اكريليكها   
5ـ رزينهاي وينيل   
6ـ رنگپايه استايرن ـ بوتادي ان   
7ـ رزينهاي پلي اورتان   
نوع تغيير يافته با روغن  
پري پلميرهاي پخت شونده با رطوبت   
ايزوسياناتهاي بلوكه شده   
8 ـ پخت هاي كه رطوبت كاتاليست آنهاست   
9ـ سيستم هاي دو جزئي   
 10ـ رزين هاي اپوكسي   
11ـ آمينورزينها   
12ـ رنگپايه هاي سلولزي   
1ـ مقدّمه   
حلالها   
2ـ خواص مهم   
3ـ حلالهاي هيدروكربني   
4ـ حلالهاي آروماتيك   
5ـ حلالهاي استري   
6ـ كيتونها   
7ـ الكلها   
8ـ ترپن ها   
رنگدانه ها
1ـ مقدمه   
2ـ رنگدانه هاي سفيد   
3ـ رنگدانه هاي سياه   
4ـ رنگدانه قرمز ( طول موج nm610ـ700 )   
5ـ رنگدانه نارنجي ( طول موج nm610 ـ590)   
6ـ رنگدانه زرد ( طول موج nm 590ـ570 )   
7ـ رنگدانه هاي سبز ( طول موج nm 570ـ500 )   
8ـ رنگدانه هاي آبي ( طول موج nm 500ـ450 )   
9ـ رنگدانه يارها   
افزودنيها    
1ـ خشك كننده ها    
2ـ مواد ضد پوسته كننده   
3ـ ضخيم كننده ها و تيكسوتروپها   
4ـ آفت كشها   
5ـ كندكننده هاي خوردگي   
6ـ ديرسوزكننده ها   
7ـ نرم كننده ها   
8ـ مواد فعال كننده سطح (Surfactants )   
مواد امولسيون كننده   
9ـ كف زداها   
11ـ پايدار كننده هاي ذوب و انجماد   
12ـ مواد ضد زنگ    
13ـ بافرهاي PH   
مكانيزم تشكيل فيلم يكرنگ   
رزينها   
انواع رزينهاي مصرفي در صنايع رنگسازي   
ـ امتزاج يا اختلاط پذيري آلكيد رزينها و مبناي طول روغن   
ـ مواد اوليه مصرفي در ساخت الكيد رزينها   
ـ رزينهاي سلولزي   
رزينهاي نيتروسلولزي   
طرز تهيه    
حلالهاي مصرفي    
حلالهاي اصلي يا فعال مثل    
حلالهاي كمكي يا الكلها   
حلالهاي رقيق كننده يا غير فعال    
پيگمان هاي مصرفي ئر رنگهاي نيترو سلولزي   
استات سلولزي   
رزينهاي اپوكسي   
رزينهاي اپوكسي آمينو   
سرخ فام پذيري با بلدينگ (Bleeding )   
طرق جلوگيري   
كدر شدن يا پلاشينگ   
عوامل مؤثر   
جوش يا تاول زدن فيلم “Blisteing ”   
استانداردهاي مدون رنگهاي صنعتي و ساختماني   
استانداردهاي ملي   
شماره تعرفه گمركي و شرايط ورود    
جدول مشخصات گمركي كالا
جدول فهرست موضوعي استانداردهاي محصول توليدي
شكل ظاهري   
طبقه بندي   
فرمول   
بسته بندي    
كالاهاي جانشين   
خصوصيات و موارد مصرف رنگ كرومات روي ـ اكسيد آهن   
تركيبات رنگ ( به تقريب )   
روشهاي رنگ اميزي   
دستورالعمل استفاده از رنگ 
رنگ المينيومي   
خصوصيات و موارد مصرف   
تركيبات به تقريب   
روش رنگ آميزي   
دستورالعمل استفاده از رنگ   
ضخامت فيلم رنگ   
رنگ كوره اي ( لعاب كوره اي اكسيد آلومين )   
تركيبات رنگ ( به تقريب )   
دستوالعمل استفاده از رنگها    
ضخامت فيلم رنگ    
خصوصيات وموارد مصرف   
آستري هوا خشك آلكيدي   
حلال   
روشهاي رنگ اميزي   
ضخامت فيلم رنگ   
دستورالعمل استفاده از ضد زنگ   
ضد زنگ هوا خشك آلكيدي   
مشخصات فني   
روش هاي رنگ آميزي    
دستوالعمل استفاده از رنگ   
ضخامت فيلم رنگ   
رنگ امولسيون ( پلاستيك ) نوع اول   
خصوصيات و مواد مصرف   
تركيبات رنگ ( به تقريب )   
مشخصات فني   
روشهاي رنگ آميزي   
دستورالعمل استفاده    
ضخامت فيلم رنگ   
رنگ امولسيون نوع دوم   
مشخصات فني   
ضخامت رنگ فيلم   
رنگ امولسيون نوع سوم   
تركيبات رنگ   
مشخصات فني   
ضخامت فيلم رنگ   
خصوصيات و موارد مصرف   
مشخصات فني   
روش رنگ آميزي   
ضخامت لايه هاي رنگ   
خصوصيات رنگ روغني براق آلكيدي   
تركيبات رنگ   
روش رنگ آميزي   
دستورالعمل استفاده از رنگ   
ضخامت فيلم رنگ   
خصوصيات و موارد مصرف   
رنگ روغن مات
نوع رنگ    رنگ الكيدي هوا خشك
تركيبات رنگ    
مشخصات فني   
روش رنگ اميزي   
دستورالعمل استفاده از رنگ   
ضخامت فيلم رنگ   
ميزان عرضه و تقاضا   
قيمت محصول در بازار داخل و خارج   
كمبود توليد داخل   
فصل دوم
بررسي و برآوردهاي فني   
رولرها   
ايمني رولرها   
پوشش ستوه با شرايط نامطلوب جوي   
سطوح ساختماني   
زمان خشك شدن رنگ   
روش كار    
2- پرفيل    
3- رولرميل   
 2ـ 3 شرح فرآيند منتخب توليد رنگهاي صنعتي و ساختماني   
فرآيند ساخت بهينه   
آسياب سه غلتكي   
آسياب گلوله اي   
3ـ آسياب شني   
4 ـ توربين پروانه دار با سرعت بالا   
3 ـ 3 ـ مراحل و مناطق كنترل كيفيت   
روشهاي آزمايش   
بريك تست Break Test   
تعيين نقطه ژل   
خصوصيات مواد اوليه   
منبع تامين مواد اوليه   
ميزان ضايعات مواد اوليه   
6ـ 3مشخصات فني و تعداد دستگاهها و تجهيزات خط توليد   
ليست و مشخصات ماشين الات   
نمودار محل استقرار ماشين آلات توليد   
7ـ 3تجهيزات و تأسيسات عمومي   
آزمايشگاه   
تعميرگاه   
تأسيسات برق   
الف ) برق مورد نياز و خط توليد و تأسيسات
ب) برق روشنايي ساختمانها ئ محوطه
جدول (3-3) برآورد برق مصرفي توليد
جدول (4ـ3) برآورد برق مصرفي واحد
ج ) برق مصرف ساليانه
جدول (5ـ3) برآورد آب روزانه واحد
تجهيزات حمل ونقل
تأسيسات سوخت رساني
جدول (6ـ3) سوخت مورد نياز وسايل نقليه
ساير تأسيسات
الف ) تجهيزات اطفاء حريق
ب ) تأسيسات گرمايش و سرمايش
جدول (7ـ3) تأسيسات گرمايش و سرمايش
برآورد پرسنل توليدي
جدول (8ـ3) برآورد نيروي انساني توليد
برآورد پرسنل غير توليدي
الف ) مديريت
ب) پرسنل اداري مالي و خدماتي
ج ) پرسنل تأسيسات و تعميرگاه
جدول (9ـ3) نيروي انساني غير توليدي
محاسبه كليه سطوح زيربناي
مساحت سالن توليد
( الف ) محاسبه سطح مورد نياز جهت ماشين آلات و تجهيزات
ب) محاسبه سطح سالن توليد
مساحت انبار
الف ـ انبار مواد اوليه   
ب ـ انبار محصول   
مساحت تأسيسات و تعميرگاه
جدول (1ـ3) برآورد مساحت تأسيسات
مساحت آزمايشگاه
جدول (12ـ3) براورد مساحت ساختمانهاي اداري ، رفاهي و خدماتي
مساحت زمين ، ساختمان و محوطه سازي
جدول (14ـ3 ) مساحت اجزاي محوطه سازي
نقشه جانمايي ساختمانها
فصل سوم   
بررسي هاي ماي و اقتصاد ي
مقدمه
اطلاعات مربوط به سرمايه در گردش و برآورد آن   
برنامه توليد ساليانه   
جدول (1ـ4) شرايط عملكرد واحد
مقدار و ارزش مواد اوليه مصرفي   
جدول (2ـ4) برآورد هزينه تأمين مواد اوليه مصرفي
هزينه هاي تأمين انواع انرژي مورد نياز    
جدول (3ـ4) هزينه هاي تأمين انواع انرژي مورد نياز
هزينه خدمات نيروي انساني 
جدول (4ـ4) هزينه هاي خدمات نيروي انساني
جمع بندي اجزاء و برآورد سرمايه در گردش   
ب) حقوق و دستمزد كاركنان   
ج ) انرژي مورد نياز   
د) هزينه هاي فروش   
ه ) ساير هزينه ها    
جدول (5ـ4) جمع اقلام سرمايه در گردش
اطلاعات مربوط به سرمايه ثابت و برآورد آن   
هزينه ماشين آلات و تجهيزات خط توليد   
جدول (6ـ4) هزينه هاي تأمين ماشين آلات و تجهيزات خط توليد
 هزينه تجهيزات وتأسيسات عمومي   
جدول (7ـ4) هزينه تجهيزات و تأسيسات عمومي
هزينه زمين ، ساختمان و محوطه سازي   
هزينه وسائط نقليه عمومي و وسايل حمل و نقل   
جدول (9ـ4) هزينه وسايل نقليه عمومي و حمل و نقل
هزينه لوازم و اثاثيه اداري   
هزينه هاي قبل از بهره برداري   
الف) هزينه هاي مطالعات اوليه   
ب ) هزينه ثبت قراردادها و تسهيلات مالي   
د) هزينه هاي جاري دوره اجراي طرح   
ح ) هزينه هاي پيش بيني نشده   
جدول (10ـ4 ) هزينه هاي قبل از بهره برداري
جدول (11ـ4) جمع بندي اجزاء و برآورد سرمايه ثابت
كل سرمايه گذاري   
جدول (12ـ4) برآورد سرمايه گذاري
هزينه هاي توليد   
هزينه هاي ثابت   
جدول (13ـ4) برآورد هزينه هاي ثابت
هزينه هاي متغير   
جدول (14ـ4) برآورد هزينه هاي متغير
قيمت تمام شده محصول
جدول (15ـ4) برآورد كل هزينه هاي ساليانه
صروتهاي مالي و شاخص هاي اقتصادي طرح   
ارزيابي مالي و اقتصادي طرح   
ضميمه(1)
محاسبات مالي و اقتصادي
درصد توليد نسبت به ظرفيت اسمي در پنج سال اول راه اندازي   
نام ، مقدار و ارزش مواد مصرفي   
منابع انساني مورد نياز و هزينه حقوق و مزاياي ساليانه   
برآورد انرژي مورد نياز   
مقدار و هزينه ، انواع انرژي مصرفي   
قسمت دوم    پيش بيني اجزاء و برآورد سرمايه ثابت و در گردش
سرمايه ثابت   
جدول (6ـ4) هزينه هاي تأمين ماشين آلات و تجهيزات خط توليد
عنوان و ارزش تأسيسات عمومي   
وسائط نقليه   
مقدار و بهاي زمين مورد نياز   
برآورد مساحت و هزينه هاي ساختماني و محوطه سازي   
الف ) اجزاء ارقام مربوط به محوطه سازي و حصار كشي
ب) اجزاء ارقام مربوط به ساختمان سازي    
ج) مجموع كل سرمايه گذاري و محوطه سازي (ميليون ريال )    
هزينه تأمين اثاثيه و لوازم اداري   
هزينه هاي قبل از بهره برداري   
جمع بندي اجزاء و براورد سرمايه ثابت    
خلاصه اجزاء و ب‹آورد سرمايه در گردش    
سرمايه گذاري كل    
اخذ وام بلند بانكي   
وام بلند مدت    
الف ) بدون اخذ وام    
ب) با اخذ وام    
وام كوتاه مدت    
هزينه هاي توليد    
برآورد هزينه استهلاك ساليانه    
برآورد هزينه تعميرات و نگهداري    
هزينه هاي عملياتي    
قيمت تمام شده محصول اصلي    
برآورد هزينه هاي ثابت    
برآورد هزينه هاي متغير ( براساس ظرفيت اسمي )    
برآورد كل هزينه هاي سالانه (براساس ظرفيت اسمي )    
قسمت چهارم    جداول مالي
جدل پيش بيني گردش وجوه نقدي طرح   
مصارف    
ترازنامه پيش بيني شده   
دارائيها     
بدهي ها   
محاسبه خالص گردش وجوه نقدي   
مصارف   
1ـ5جدول محاسبه ارزش افزوده   
-5- جدول محاسبه سهم منابع داخلي   

دانلود كارآفريني توليد رنگهاي صنعتي و ساختماني شركت مهررنگ
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد