دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید آب میوه

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید آب میوه ( غیرمرکبات )

فهرست مطالب
چکيده ١
١- معرفي محصول ٢
١- مشخصات کلي محصول ٢ -١
٢- شماره تعرفه گمرکي ٣ -١
٣- شرايط واردات ٣ -١
٤- استانداردهاي ملي وجهاني ٣ -١
٥- قيمت توليد داخلي و جهاني محصول ٤ -١
٦- موارد مصرف و کاربرد ٤ -١
٧- کالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ٥ -١
٨- اهميت استراتژيک کالا در دنياي امروز ٥ -١
٩- کشورهاي عمده توليد کننده و مصرف کننده محصول ٦ -١
٢- وضعيت عرضه و تقاضا : ٧
٢- بررسي ظرفيت بهره برداري و وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه – ١و ٢ -٢
و در دست اجرا و روند توليد از آغاز برنامه سوم تا کنون ٨
٩ ٣- بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ٨٥ -٢
٤- بررسي روند مصرف از آغاز برنامه ١٥ -٢
٥- بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن ١٥ -٢
٦- بررسي نياز به محصول يا اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم ٣٨ -٢
١و ٢- بررسي اجمالي تکنولوژي و روشهاي توليد و تعيين نقاط قوت و ضعف تکنولوژي
هاي مرسوم
در فرآيند توليد محصول : ٣٩
١- تکنيک توليد کنسانتره شفاف از ميوه : ٣٩ -١
٢- تهيه آب ميوه از کنسانتره : ٤٧ -١
٣- ماشين آلات ٥١ -١
٣- بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمايه گذاري ثابت ٥٥
١- محوطه سازي ٥٦ -٣
٢- ساختمان ٥٧ -٣
٣- ماشين آلات ٥٨ -٣
٤- تاسيسات ٦٠ -٣
٥- وسائط نقليه ٦٠ -٣
٦- تجهيزات و وسائل اداري و خدماتي ٦١ -٣
٧- هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده ٦٢ -٣
٨- هزينه هاي قبل از بهره برداري ٦٣ -٣
٩- سرمايه در گردش ٦٤ -٣
١٠ – برآورد حقوق و دستمزد ٦٥ -٣
١١ – برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات ٦٦ -٣
١٢ – هزينه هاي تعمير و نگهداري و استهلاک ٦٦ -٣
١٣ – هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده توليد ٦٧ -٣
١٤ – هزينه هاي توزيع و فروش ٦٧ -٣
١٥ – جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد ٦٨ -٣
١٦ – نتيجه گيري ٦٩ -٣
٤- ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و محل تامين آن ٧٠
٥- پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ٧١
٦- وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال ٧٢
٧- بررسي و تعيين ميزان آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي و چگونگي
امكان تامين آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح ٧٢
٨- وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني شامل حمايت تعرفه گمركي و حمايتهاي مالي ٧٢
٩- تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحد هاي جديد ٧٣
١٠ – در صورت پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني وضعيت اين پروژه ها
چگونه خواهد بود ٧٤
مراجع ٧٥
پيوست ها ( بخش نامه هاي مربوط به قوانين واردات و صادرات اسانس ) ٧٥

فرمت : PDF | صفحات:94

نکته : فایل غیر قابل ویرایش می باشد در صورت امکان و نیاز شما به فایل WORD تبدیل می شود

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید آب میوه
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد