باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست.(کوروش کبیر)
خانه » پروژه » عمران و معماری » دانلود مطالعات طراحی مجتمع فرهنگی آموزشی
دانلود مطالعات طراحی مجتمع فرهنگی آموزشی

دانلود مطالعات طراحی مجتمع فرهنگی آموزشی

دانلود مطالعات طراحی مجتمع فرهنگی آموزشی

مطالعات طراحی مجتمع فرهنگی آموزشی

مقدمه :

هر معماری تبلوری است از فرهنگ یک ملت درگذرزمان،هنگامی  که سخن از ایجاد بنایی می رود،ساختمان این بنا نمی تواند مستقل از شرایط فرهنگی،سیاسی،اقلیمی و توانایی های فنی زمان خود مطرح باشد. معماری در حقیقت راوی داستان فرهنگ و هنر ملتهاست . هنری که با توجه به امکانات هر زمان و هر مکان واز اندیشه به عمل در امده های دور است ،آینه ای است روشن از شرایط هر جامعه در ادوار مختلف .

۱-۱ عنوان تحقیق:

طراحی مجتمع فرهنگی اموزشی.(پارک فرهنگی)

۲-۱بیان  ضرورت های مطالعه و طراحی:

جامعه و شهر ما دچار نابسامانی است.

معماری و شهر سازی ما هم تاثیر گذار و تاثیر پذیر از وضع شهر و مردم ان است.امروزه صحبت از نابسامانی فضای شهری ,بحران هویت معماری,حسرت گذشته به یادگار مانده استو ضرورت تحقیق و طرح مسئله را دو چندان می کند.

بیان ضرورت های کمی:

با نگرشی ساده به طیف جمعیتی کشور متوجه می شویم که بیش از ۵۰%ان را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند.در این طیف جمعیتی مشهد دومین کلان  شهر ایران به لحاظ جمعیت و وسعت می باشد. در بررسی ساخت جنسی و گروههای سنی می‌توان یافت که حدود ۵۸% جمعیت مشهد در محدوده سن رشد و تربیت هستند (حدود ۱ تا ۲۵ساله) بنابرین ضرورت و کمبود فضاهای شهری در مقیاس شهری و فرا شهری و ایجاد ساخت وساز های فرهنگی در رابطه با جوانان این قشر عظیم جامعه احساس می شود.

بیان ضرورت های کیفی:

ضرورت ایجاد یک فضای فرهنگی در رابطه با جوانان زمانی بیشتر احساس می شود که در می یابیم :وقتی یک مجموعه فرهنگی ساخته می شود در واقع کانون اجتماعی شکل می گیرد.این کانون برای حفظ ارزش های خود به انسجام مشخصی نیاز دارد.اگر به امر فرهنگی در رابطه با جوانان بی توجهی شود ممکن است بخش مهمی از پیکره اجتماع از ان جدا شود و ارتباط خود را با ان از دست دهد.صرف نظر از مطالب فوق مدتی بیش نیست که موج عظیمی از تبلیغات به داد فرهنگ رسیده است چنان که گویی عواملی از قبیل هویت فرهنگی و خدشه دار شدن آن، فرهنگ پذیری و تهاجم فرهنگی از دیر باز تاریخ بشر و شاید از آغاز آن و تعریف حوزه های فرهنگی تا امروز مورد بحث مردم شناسان و فرهنگ مندان بوده است به تازگی کشف شده باشد.این موج اگر در ارتباط با تسخیر آنتن ها از سوی ماهواره سازان است و یا مرتبط با هر آن چیز دیگر که، را در این مقاله بدان راه نیست، تازه های به عین رسیده ای را می نماید که در ارتباط مستقیم با موضوع کار ماست.خلاصه علی رغم میزان سرمایه ای که در این بخش هزینه می شود و اهمیتی که نظام برای این مسئله قایل شده است. شاهد یک هرج و مرج بی هویت هستیم که هیچ گاه قادر نیست یک نتیجه خواسته را در سطحی قابل قبول و همه گیر ـ صرف نظر از لحظاتی خاص در زمان و مکان به دست دهد.کاوش در پی چگونگی های بسامان کردن و هویت بخشیدن به این حرکت به طوری که در سطح وسیع ملی قابلیت ایجاد تغییر، تحول و تحرک در فضاهای روابط فرهنگی اجتماعی به طور عام را دارا باشد موضوعی اگرنه در نام ان، بکر ولی بسیار جذاب و به طور رسمی هنوز ناگشوده است و کمتر بحثی در این زمینه به نتایج عینی و عملی خود رسیده است.

۳-۱ اهداف پروژه:

اهداف عام:

هدف کلی این تحقیق،طراحی مجتمع فرهنگی اموزشی(پارک فرهنگی) می باشد.

این طرح به عنوان یک شاخصه شهری جوابگوی نیازهای منطقه ای می باشدو بستری مناسب جهت گذراندن اوقات فراغت ,هدایت برخورد های اجتماعی,بروز خلاقیت ها و تبادل فرهنگ و … خواهد بود.

مجموعه فعالیتهایی که می تواند در طراحی یک مرکز فرهنگی مدنظر قرار بگیرد(تصویرکلی از برنامه عملکردی فرهنگسرا) به ۵ دسته تقسیم می شود :

فضاهای فرهنگی وهنری.

فضاهای آموزشی و تحقیقاتی .

خدمات نمایشگاهی.

حوزه اداری .

حوزه رفاهی و خدماتی.

اهداف خاص:

ایجاد بستری مناسب جهت ایجاد نگرشی نو نسبت به تعلیم و تربیت

انعطاف بذیر بودن فضای اموزشی . فرهنگی

ارتقائ کیفیت حضور اجتماعی مردم

بالا بردن سطح اگاهی مردم

استفاده از پتانسیل ها و قابلیت های موجود شهری

طرح فضای شهری با کاربرد عمومی فرهنگی و اشاعه فرهنگ محلی

تدوین مبانی و معیارهای لازم جهت سازماندهی فضایی

کیفیت امیزش طرح با محله مربوطه چه از نظر زیبایی فیزیکی وچه از نظر عملکردو ارتباط

تلاش در جهت استفاده از شمایلی از خطوط معماری ایران

تاکید بر محورها که از اصول سازماندهی و گونه شناسی معماری ایرانی است.

مبانی نظری عام:

با توجه به خصو صیات مجتمع فرهنگی می توان دیدگاه های زیر را در این طرح  در نظر گرفت:

طرح یک شاخصه شهری(land mark ) با در نظر گرفتن قابلیت تعمیم

طراحی صحنه به منظور بالا بردن کیفیت سیمای شهرو ایجاد پشت صحنه ادراک بصری مجموغه شهری

فعال کردن کل سایت از طریق تدوین و طراحی حوزه های مختلف در ارتباط با طبیعت و طراحی فضای بازمانند:الاچیق های فرهنگی,امفی تئاتر رو باز,باغ مجسمه,فضاهای طراحی شده برای مطالعه در فضای باز و….

انگیزه ایجاد این فعالیتها :

ـ اموزش همراه با تفریح .

ـ فعال کردن کل سایت .

ـ هدفدار بودن حرکت در سایت .

ـ ارتباط فضای باز با فضای بسته .

توجه و طراحی فضای سبزمانند: پرورش گیاهان(طراحی گلخانه,برکه های کم عمق و…).

برنامه زمان بندی:

مراحل تحویل طرح به شرح زیر می باشد:

فهرست مطالب

مقدمه
عنوان تحقیق
بیان ضرورت های مطالعه و طراحی
اهداف پروژه
مبانی نظری عام
بخش اول مطالعات پایه و زمینه
مطالعات پایه
فرهنگ
تعریف فرهنگ
تعریف فرهنگ به معنای خاص ( نظام فرهنگی)
تعریف فرهنگ عمومی
تعاریف فرهنگ از دید جامعه شناسان
فولکور ( folkore ) یا فرهنگ مردمی
انواع فرهنگ
فرهنگ نمادی
فرهنگ نهادی
فرهنگ متبلور
فرهنگ مادی
فرهنگ غیر مادی
ویژگیهای فرهنگ
ایستایی فرهنگ
عناصر فرهنگی
فرهنگ پذیری
خصوصیات فرهنگ پذیری
فرهنگ پذیری در عصر حاضر
تاثیر فرهنگ بر فضا
تحول فرهنگی و تهاجم فرهنگی
فرهنگ و تمدن
فرهنگ و هنر
فرهنگ و ارتباط
فرهنگ و شخصیت
توسعه فرهنگی
ضرورت پرداختن به فرهنگ
تاثیر فرهنگ بر فضا
اوقات فراغت
مفاهیم و تعاریف
۱هدف های استفاده از اوقات فراغت
۱اوقات فراغت، ضرورتها و کارکردها
اوقات فراغت و اسیب پذیری اجتماعی
رابطه فراغت با نظام اجتماعی
فراغت و فرهنگ
چگونگی گذراندن اوفات فراغت و نیازهای اجتماعی
معماری اوقات فراغت
تاثیر فرهنگ در شکل گیری فضای معماری
بر رسی یک تحقیق(شهرداری و اوقت فراغت شهر وندان)
ارزیابی کلی
مراکز فرهنگی
فرهنگ و تفریح جامعه ایران
ویزگی های عمومی مراکز فرهنگی
فوائد و مزایای مراکز فرهنگی
سیاست های فرهنگی کشور
حوزه بندی فرهنگسراهاو مجموعه های فرهنگی
برنامه ریزی عمومی
حوزه فعالیت
حوزه فعالیت های هنری
حوزه فعالیتهای اقتصادی
حوزه ی فعالیتهای ورزشی
حوزه ی فعالیت های آموزشی
حوزه ی فعالیتهای مذهبی
حوزهی فعالیتهای اجتماعی
مخاطب شناسی
ویژگی های گروههای مخاطب
نقش فرهنگسرا در تأمین نیازهای فرهنگی گروههای مخاطب
ارزیابی کلی
نیازها و تمایلات مخاطب  (دلایل بازدیدهای فرهنگی
مطالعات زمینه
شهر
سیرتحول ساختاری شهر مشهد
مقدمه
وضعیت کالبدی شهر
مطالعات جمعیتی شهر مشهد
موقعیت جغرافیایی شهر مشهد
وضعیت تابش افتاب
بررسی وضعیت حرارتی شب و روز
مواقع گرم و مواقع سرد سال
خلاصه و نتیجه گیری
مشهد
وضعیت اقلیمی شهر مشهد
دما و رطوبت هوا
بارندگی
باد
اهداف مطالعات اقلیمی
معرفی سایت مجموعه
دلایل انتخاب محدوده کوهسنگی بعنوان سایت پروژه
ویژگی های کارکردی محدوده
عوامل موثر در انتخاب سایت
بررسی محدوده کوهسنگی
بررسی موقعیت مکان محدوده
بررسی سابقه تاریخی کوهسنگی
خیابان کوهسنگی
ایوان کوهسنگی
بررسی شبکه در دسترسی به محدوده
ویژگی های کارکردی محدوده
بررسی طرح تفضیلی و طرح جامع در رابطه با محدوده کوهسنگی
تقسیم بندی کلی مجموعه فرهنگی- تفریحی کوهسنگی
عوامل تاثیر گذاراقلیمی و مشخصات زمین
منظر مناسب و نامناسب
بررسی عناصر شاخص موجود در محدوده
نحوه برخوردبه های سایت مجموعه و هم پیوندی با بافت پیرامون و بلا فصل
کاربریهای مجاور سایت و تاثیرات متقابل انها
خصوصیات و نیازهای فرهنگی و تاثیرات مجتمع های اطراف سایت
بخش دوم  مطالعات تکمیلی و تطبیقی
مطالعات تکمیلی
معماری ارگانیک
معماری ارگانیک
معماری ارگانیک
تعاریف معماری ارگانیک
ویزگی های معماری ارگانیک
خصوصیات سالن نمایشگاه
نمایشگاه ها و گالری ها
بخش نقاشی
کارگاهها و آتلیه های نقاشی
فضاهای عمومی کتابخانه
رستوران و کافی شاپ
ملاحظات سازه پیشنهاد سیستم
ملاحظات سازه   پیشنهاد سیستم
مطالعات تطبیقی
فرهنگسرای خاوران
فرهنگسرای نیاوران
فرهنگسرای نقش جهان – پارس
فرهنگسرای هشت بهشت
– نتیجه‌گیری
مرکز فرهنگی Torsharn
پارکهای فرهنگی
مرکز فرهنگی- هنری جیبائو  (رنزو پیانو) ـ ۱۹۸۸
موزه هنری کیمبل
ارزیابی کلی
بخش سوم  جمع بندی و نتایج
فضاها و فعالیتهای درون سایت
ساختمان مجموعه
مبانی تدوین برنامه فیزیکی
بررسی نسبت فضایی نمونه ها
برنامه فیزیکی پروژه وتعیین عملکردها
مقدمه
قابلیت سنجی جهت دستیابی به سایت
قابلیت سنجی اراضی برای انتخاب سایت در محدوده کوهسنگی
سایت آنالیز سایت انتخابی در باغ فرهنگی کوهسنگی
۵-۶ بررسی دسترسیها در داخل محدوده
بررسی همجواریهای سایت
بررسی دسترسیهای سواره و پیاده
بررسی دستریهای اصلی سواره و پیاده به سایت
بررسی وضعیت موجود سایت

فرمت : WORD | صفحات:۱۱۵

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است