حوادث چون روزها سپری می شوند.
خانه » پروژه » عمران و معماری » دانلود مطالعات طراحي مجتمع فرهنگي آموزشي
دانلود مطالعات طراحي مجتمع فرهنگي آموزشي

دانلود مطالعات طراحي مجتمع فرهنگي آموزشي

دانلود مطالعات طراحي مجتمع فرهنگي آموزشي

مطالعات طراحي مجتمع فرهنگي آموزشي

مقدمه :

هر معماری تبلوری است از فرهنگ یک ملت درگذرزمان،هنگامی  که سخن از ایجاد بنایی می رود،ساختمان این بنا نمی تواند مستقل از شرایط فرهنگی،سیاسی،اقلیمی و توانایی های فنی زمان خود مطرح باشد. معماری در حقیقت راوی داستان فرهنگ و هنر ملتهاست . هنری که با توجه به امکانات هر زمان و هر مکان واز اندیشه به عمل در امده های دور است ،آینه ای است روشن از شرایط هر جامعه در ادوار مختلف .

1-1 عنوان تحقیق:

طراحی مجتمع فرهنگی اموزشی.(پارک فرهنگی)

2-1بیان  ضرورت های مطالعه و طراحی:

جامعه و شهر ما دچار نابسامانی است.

معماری و شهر سازی ما هم تاثیر گذار و تاثیر پذیر از وضع شهر و مردم ان است.امروزه صحبت از نابسامانی فضای شهری ,بحران هویت معماری,حسرت گذشته به یادگار مانده استو ضرورت تحقیق و طرح مسئله را دو چندان می کند.

بیان ضرورت های کمی:

با نگرشي ساده به طيف جمعيتي كشور متوجه مي شويم كه بيش از 50%ان را جوانان و نوجوانان تشكيل مي دهند.در اين طيف جمعيتي مشهد دومين كلان  شهر ايران به لحاظ جمعيت و وسعت مي باشد. در بررسي ساخت جنسي و گروههاي سني مي‌توان يافت كه حدود 58% جمعيت مشهد در محدوده سن رشد و تربيت هستند (حدود 1 تا 25ساله) بنابرین ضرورت و کمبود فضاهای شهری در مقیاس شهری و فرا شهری و ايجاد ساخت وساز هاي فرهنگي در رابطه با جوانان اين قشر عظيم جامعه احساس مي شود.

بیان ضرورت های کیفی:

ضرورت ايجاد يك فضاي فرهنگي در رابطه با جوانان زماني بيشتر احساس مي شود كه در مي يابيم :وقتي يك مجموعه فرهنگي ساخته مي شود در واقع كانون اجتماعي شكل مي گيرد.اين كانون براي حفظ ارزش هاي خود به انسجام مشخصي نياز دارد.اگر به امر فرهنگي در رابطه با جوانان بي توجهي شود ممكن است بخش مهمي از پيكره اجتماع از ان جدا شود و ارتباط خود را با ان از دست دهد.صرف نظر از مطالب فوق مدتي بيش نيست كه موج عظيمی از تبليغات به داد فرهنگ رسيده است چنان كه گويی عواملی از قبيل هويت فرهنگی و خدشه دار شدن آن، فرهنگ پذيری و تهاجم فرهنگی از دير باز تاريخ بشر و شايد از آغاز آن و تعريف حوزه های فرهنگی تا امروز مورد بحث مردم شناسان و فرهنگ مندان بوده است به تازگی كشف شده باشد.اين موج اگر در ارتباط با تسخير آنتن ها از سوي ماهواره سازان است و يا مرتبط با هر آن چيز ديگر كه، را در اين مقاله بدان راه نيست، تازه های به عين رسيده ای را می نمايد كه در ارتباط مستقيم با موضوع كار ماست.خلاصه علی رغم ميزان سرمايه ای كه در اين بخش هزينه مي شود و اهميتی كه نظام براي اين مسئله قايل شده است. شاهد يك هرج و مرج بی هويت هستيم كه هيچ گاه قادر نيست يك نتيجه خواسته را در سطحی قابل قبول و همه گير ـ صرف نظر از لحظاتی خاص در زمان و مكان به دست دهد.كاوش در پی چگونگی های بسامان كردن و هويت بخشيدن به اين حركت به طوری كه در سطح وسيع ملی قابليت ايجاد تغيير، تحول و تحرك در فضاهای روابط فرهنگی اجتماعی به طور عام را دارا باشد موضوعی اگرنه در نام ان، بكر ولي بسيار جذاب و به طور رسمی هنوز ناگشوده است و كمتر بحثی در اين زمينه به نتايج عينی و عملی خود رسيده است.

3-1 اهداف پروژه:

اهداف عام:

هدف کلی این تحقیق،طراحی مجتمع فرهنگی اموزشی(پارک فرهنگی) می باشد.

این طرح به عنوان یک شاخصه شهری جوابگوی نیازهای منطقه ای می باشدو بستری مناسب جهت گذراندن اوقات فراغت ,هدایت برخورد های اجتماعی,بروز خلاقیت ها و تبادل فرهنگ و … خواهد بود.

مجموعه فعاليتهايي كه مي تواند در طراحي يك مرکز فرهنگی مدنظر قرار بگيرد(تصویرکلی از برنامه عملکردی فرهنگسرا) به 5 دسته تقسيم مي شود :

فضاهای فرهنگی وهنری.

فضاهای آموزشی و تحقیقاتی .

خدمات نمایشگاهی.

حوزه اداری .

حوزه رفاهی و خدماتی.

اهداف خاص:

ایجاد بستری مناسب جهت ایجاد نگرشی نو نسبت به تعلیم و تربیت

انعطاف بذیر بودن فضای اموزشی . فرهنگی

ارتقائ کیفیت حضور اجتماعی مردم

بالا بردن سطح اگاهی مردم

استفاده از پتانسیل ها و قابلیت های موجود شهری

طرح فضای شهری با کاربرد عمومی فرهنگی و اشاعه فرهنگ محلی

تدوین مبانی و معیارهای لازم جهت سازماندهی فضایی

كيفيت اميزش طرح با محله مربوطه چه از نظر زيبايي فيزيكي وچه از نظر عملكردو ارتباط

تلاش در جهت استفاده از شمايلي از خطوط معماري ايران

تاكيد بر محورها كه از اصول سازماندهي و گونه شناسي معماري ايراني است.

مبانی نظری عام:

با توجه به خصو صیات مجتمع فرهنگی می توان دیدگاه های زیر را در این طرح  در نظر گرفت:

طرح یک شاخصه شهری(land mark ) با در نظر گرفتن قابلیت تعمیم

طراحی صحنه به منظور بالا بردن کیفیت سیمای شهرو ایجاد پشت صحنه ادراک بصری مجموغه شهری

فعال کردن کل سایت از طریق تدوین و طراحی حوزه های مختلف در ارتباط با طبیعت و طراحی فضای بازمانند:الاچیق های فرهنگی,امفی تئاتر رو باز,باغ مجسمه,فضاهای طراحی شده برای مطالعه در فضای باز و….

انگیزه ایجاد این فعالیتها :

ـ اموزش همراه با تفریح .

ـ فعال کردن کل سایت .

ـ هدفدار بودن حرکت در سایت .

ـ ارتباط فضای باز با فضای بسته .

توجه و طراحی فضای سبزمانند: پرورش گیاهان(طراحی گلخانه,برکه های کم عمق و…).

برنامه زمان بندی:

مراحل تحویل طرح به شرح زیر می باشد:

فهرست مطالب

مقدمه
عنوان تحقیق
بیان ضرورت های مطالعه و طراحی
اهداف پروژه
مبانی نظری عام
بخش اول مطالعات پایه و زمینه
مطالعات پایه
فرهنگ
تعریف فرهنگ
تعریف فرهنگ به معنای خاص ( نظام فرهنگی)
تعریف فرهنگ عمومی
تعاریف فرهنگ از دید جامعه شناسان
فولکور ( folkore ) یا فرهنگ مردمی
انواع فرهنگ
فرهنگ نمادی
فرهنگ نهادی
فرهنگ متبلور
فرهنگ مادی
فرهنگ غیر مادی
ویژگیهای فرهنگ
ایستایی فرهنگ
عناصر فرهنگی
فرهنگ پذیری
خصوصیات فرهنگ پذیری
فرهنگ پذیری در عصر حاضر
تاثیر فرهنگ بر فضا
تحول فرهنگی و تهاجم فرهنگی
فرهنگ و تمدن
فرهنگ و هنر
فرهنگ و ارتباط
فرهنگ و شخصیت
توسعه فرهنگي
ضرورت پرداختن به فرهنگ
تاثير فرهنگ بر فضا
اوقات فراغت
مفاهیم و تعاریف
1هدف های استفاده از اوقات فراغت
1اوقات فراغت، ضرورتها و كارکردها
اوقات فراغت و اسیب پذیری اجتماعی
رابطه فراغت با نظام اجتماعی
فراغت و فرهنگ
چگونگی گذراندن اوفات فراغت و نیازهای اجتماعی
معماری اوقات فراغت
تاثیر فرهنگ در شکل گیری فضای معماری
بر رسی یک تحقیق(شهرداری و اوقت فراغت شهر وندان)
ارزیابی کلی
مراکز فرهنگی
فرهنگ و تفریح جامعه ایران
ویزگی های عمومی مراکز فرهنگی
فوائد و مزایای مراکز فرهنگی
سیاست های فرهنگی کشور
حوزه بندی فرهنگسراهاو مجموعه های فرهنگی
برنامه ریزی عمومی
حوزه فعالیت
حوزه فعالیت های هنری
حوزه فعالیتهای اقتصادی
حوزه ی فعالیتهای ورزشی
حوزه ی فعالیت های آموزشی
حوزه ی فعالیتهای مذهبی
حوزهی فعالیتهای اجتماعی
مخاطب شناسي
ويژگي هاي گروههاي مخاطب
نقش فرهنگسرا در تأمين نيازهاي فرهنگي گروههاي مخاطب
ارزيابي كلي
نيازها و تمايلات مخاطب  (دلایل بازديدهاي فرهنگي
مطالعات زمینه
شهر
سیرتحول ساختاری شهر مشهد
مقدمه
وضعیت کالبدی شهر
مطالعات جمعيتي شهر مشهد
موقعیت جغرافیایی شهر مشهد
وضعیت تابش افتاب
بررسی وضعیت حرارتی شب و روز
مواقع گرم و مواقع سرد سال
خلاصه و نتيجه گيري
مشهد
وضعيت اقليمي شهر مشهد
دما و رطوبت هوا
بارندگی
باد
اهداف مطالعات اقلیمی
معرفی سایت مجموعه
دلایل انتخاب محدوده کوهسنگی بعنوان سایت پروژه
ویژگی های کارکردی محدوده
عوامل موثر در انتخاب سایت
بررسی محدوده کوهسنگی
بررسی موقعیت مکان محدوده
بررسی سابقه تاریخی کوهسنگی
خیابان کوهسنگی
ایوان کوهسنگی
بررسی شبکه در دسترسی به محدوده
ویژگی های کارکردی محدوده
بررسی طرح تفضیلی و طرح جامع در رابطه با محدوده کوهسنگی
تقسیم بندی کلی مجموعه فرهنگی- تفریحی کوهسنگی
عوامل تاثیر گذاراقلیمی و مشخصات زمین
منظر مناسب و نامناسب
بررسی عناصر شاخص موجود در محدوده
نحوه برخوردبه های سایت مجموعه و هم پیوندی با بافت پیرامون و بلا فصل
کاربریهای مجاور سایت و تاثیرات متقابل انها
خصوصیات و نیازهای فرهنگی و تاثیرات مجتمع های اطراف سایت
بخش دوم  مطالعات تکمیلی و تطبیقی
مطالعات تکمیلی
معماری ارگانیک
معماری ارگانیک
معماری ارگانیک
تعاریف معماری ارگانیک
ویزگی های معماری ارگانیک
خصوصیات سالن نمایشگاه
نمایشگاه ها و گالری ها
بخش نقاشی
کارگاهها و آتلیه های نقاشی
فضاهای عمومی کتابخانه
رستوران و کافی شاپ
ملاحظات سازه پیشنهاد سیستم
ملاحظات سازه   پیشنهاد سیستم
مطالعات تطبیقی
فرهنگسرای خاوران
فرهنگسرای نياوران
فرهنگسرای نقش جهان – پارس
فرهنگسرای هشت بهشت
– نتيجه‌گيري
مركز فرهنگي Torsharn
پارکهای فرهنگی
مركز فرهنگي- هنري جيبائو  (رنزو پيانو) ـ 1988
موزه هنري كيمبل
ارزیابی کلی
بخش سوم  جمع بندی و نتایج
فضاها و فعالیتهای درون سایت
ساختمان مجموعه
مبانی تدوین برنامه فيزيكي
بررسي نسبت فضايي نمونه ها
برنامه فيزيكي پروژه وتعيين عملكردها
مقدمه
قابلیت سنجی جهت دستیابی به سایت
قابلیت سنجی اراضی برای انتخاب سایت در محدوده کوهسنگی
سایت آنالیز سایت انتخابی در باغ فرهنگی کوهسنگی
5-6 بررسی دسترسیها در داخل محدوده
بررسی همجواریهای سایت
بررسی دسترسیهای سواره و پیاده
بررسی دستریهای اصلی سواره و پیاده به سایت
بررسی وضعیت موجود سایت

فرمت : WORD | صفحات:115

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  User Rating: نفر اول باشید!
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است