آیا می پنداری که جسم کوچکی هستی ؟ولی درون تو جهان بزرگی نهفته است.(امام علی علیه السلام)
خانه » پروژه » عمران و معماری » دانلود مطالعات فرهنگسرای هنر و معماری
دانلود مطالعات فرهنگسرای هنر و معماری

دانلود مطالعات فرهنگسرای هنر و معماری

دانلود مطالعات فرهنگسرای هنر و معماری

دانلود مطالعات فرهنگسرای هنر و معماری تحولات گوناگون در تاریخ هر مرز و بومی جدای از همه عوامل درونی و بیرونی اش یک واقعیت غیر قابل انکار بوده است.عرصه های گوناگون اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و … شاهد این دگرگونی با درجات مختلف بوده اند.یک روز در جامعه ای ورود صنعت و ماشین منشا این تحولات بوده و روزگاری شرایط خاص منطقه ای چنین نقشی را ایفا کره است.شهرها و روستاهای مختلف سرزمین عزیزمان ایران، سرد و گرم بسیار چشیده اند و تغییرات بسیاری را تجربه کرده اند……….

دانلود مطالعات فرهنگسرای هنر و معماری

فهرست مطالب

مقدمه ۸
اهمیت موضوع : ۸
فرهنگسرا Cultural Center : 9
پیشینه مراکز فرهنگی : ۱۱
اهمیت تاسیسات فرهنگی ـ اجتماعی : ۱۲
ضرورت مجموعه های فرهنگی : ۱۳
تقسیم بندی فضاهای فرهنگی شهر : ۱۳
الف ) فضاهای فرهنگی محله ای : ۱۳
ب ) فضاهای فرهنگی منطقه ای : ۱۳
ج ) فضاهای فرهنگی شهری ۱۴
د ) فضاهای فرهنگی فرا شهری: ۱۴
مجموعه فرهنگی حضرت معصومه (ع): ۱۵
فاز یک : ۱۵
فاز ۲: ۱۷
فرهنگسرای خاوران : ۱۸
کتابخانه : ۱۹
خانه کودک و نوجوان: ۱۹
مشاوره: ۱۹
نمایش: ۲۰

دانلود مطالعات فرهنگسرای هنر و معماری

انجمن های علمی فرهنگی جوانان: ۲۰
انجمن بانوان : ۲۰
ادبیات : ۲۱
خدمات علمی فرهنگی : ۲۱
موسیقی: ۲۱
فیلم : ۲۱
هنرهای تجسمی : ۲۱
خوشنویسی : ۲۲
بازار فرهنگ و هنر: ۲۲
تحلیل فرهنگسرای خاوران توسط کامران افشار نادری: ۲۲
اهداف کلی طرح: ۲۵
اهمیت انتخاب منطقه به عنوان بستر مطالعاتی و طرح: ۲۵
فرهنگ : ۲۶
تعریف فرهنگ : [در کتاب شکل گیری معماری در تجارب ایران و غرب «دکتر فلامکی»] ۲۶
سیاست فرهنگی سنتی : ۲۷

لزوم ایجاد مراکز فرهنگی : ۲۷
۱ـ خودآگاهی فرهنگی : ۲۷
۲ـ زمینه های فرهنگی که دخالت در آنها امکان دارد: ۲۹
۳ـ شرکت در ایجاد محیط زیست فرهنگی : ۲۹
۴ـ شکلهای جدید فرهنگی : ۳۰
۵ـ مفاهیم سیاست فرهنگی در ایران : ۳۰
۶ـ گسترش فرهنگ در مورد گسترش فرهنگ باید به دو نکته اساسی توجه نمود: ۳۲
۷ـ استفاده از اوقات فراغت در جهت کسب فرهنگ : ۳۲

دانلود مطالعات فرهنگسرای هنر و معماری

فراغت: ۳۳
اوقات فراغت: ۳۳
طبقه بندی اوقات فراغت: ۳۴
کارکردهای اوقات فراغت: ۳۴
برخی آثار ونتایج اوقات فراغت: ۳۵
برخی از آثار مثبت اوقات فراغت عبارتند از : ۳۵
عوامل موثر در برنامه ریزی فراغت: ۳۶
نکات مورد توجه در ایجاد فضای فراغتی : ۳۷
فراغت، گردشگری و فرهنگ : ۳۷
نمونه های گوناگون وقت گذرانی : ۳۸
نظاره و تماشا : ۳۸

فعالیتهای صحنه ای : ۳۹
نگارش : ۴۰
ریشه واژه هنر : ۴۱
معنی هنر در لغتنامه دهخدا : ۴۱
فلسفه هنر : ۴۱
سیر تکاملی هنرهای اولیه : ۴۲
در بررسی یک اثر هنری چهار عامل مورد توجه قرار می گیرد: ۴۳
آثار هنری دوره پیش از تاریخ مدیون این نظرات مستند است که: ۴۴
کلیات هنر : ۴۵
نتیجه : ۴۷
تجزیه تحلیل انواع هنرها و ارتباط با یکدیگر: ۴۷
۱ـ شکل : ۴۹
۲ـ تکرار : ۴۹
۳ـ تعادل : ۴۹
۴ـ تعادل و وحدت: ۴۹
۵ـ تضاد: ۵۰
۶ـ فرم و طرح صفحه: ۵۰
۷ـ اصول طرح: ۵۰
۸ـ بافت: ۵۰
۹ـ حرکت : ۵۱

دانلود مطالعات فرهنگسرای هنر و معماری

هنر، هنرمند، اجتماع: ۵۱
هنرمند: ۵۲
ارتباط هنر و زمان خلق اثر هنری : ۵۳
رنگ نما : ۱۱۱
تاثیرات بافت و تخلخل مصالح : ۱۱۱

استفاده از عایق حرارتی : ۱۱۱
جنس مصالح: ۱۱۲
فضاهای پر و خالی : ۱۱۲
ارتفاع ساختمان : ۱۱۲
ابعاد پنجره و سطح نورگیر : ۱۱۲
فضاها و زیر فضاهای مورد نیاز : ۱۱۳
حوزه های فعالیت مجموعه : ۱۱۳
آموزش عملی حوزه هنرهای تجسمی: ۱۱۳
آموزش عملی در حوزه هنرهای نمایشی: ۱۱۴
آموزش عملی در حوزه موسیقی: ۱۱۴
آموزشهای جانبی : ۱۱۴
طبقه بندی عام فضاهای اصلی و فرعی : ۱۱۴
فضاهای آموزشی : ۱۱۴
فضاهای کمک آموزشی (وابسته آموزشی): ۱۱۵
فضاهای رفاهی و خدماتی : ۱۱۵
ضوابط طراحی در گروه فضاهای آموزشی (کلاسها ـ کارگاهها ـ استودیوهای موسیقی): ۱۱۵
مشخصات فضاهای آموزشی : ۱۱۵
کلاسهای تئوری ، اتاقهای آتلیه وکارگاهها: ۱۱۵
کارگاهها : ۱۱۶
موسیقی: ۱۱۶
کلاسهای موسیقی: ۱۱۷
اتاق اسباب و ادوات موسیقی: ۱۱۷
فضای تجهیزات موسیقی: ۱۱۷
ضوابط طراحی در گروه فضاهای کمک آموزشی: ۱۱۸
کتابخانه: ۱۱۸
تسهیلات مطالعه انفرادی: ۱۱۹
مشخصات فضاهای قرائت : ۱۱۹
سایر ویژگیهای کتابخانه: ۱۱۹
مختصری درباره کتابخانه های مرجع : ۱۲۰
فضاهای عملکردی کتابخانه ها: ۱۲۰
عناصر اصلی کتابخانه : ۱۲۱
بخش کتب مرجع : ۱۲۳
کلیات : ۱۲۳
طجدول قفسه ها وفاصله بین آنها ۱۲۵
تجهیزات ارائه خدمات ۱۲۶
میزها ۱۲۷

دانلود مطالعات فرهنگسرای هنر و معماری

یادداشت برداشتن و نوشتن ۱۲۷
استانداردهای سرمایش ، گرمایش، … ۱۲۷
سالنهای اجتماعات : ۱۲۸
راهروهای سالن نمایش: ۱۳۰
ورودی و خروجی ها : ۱۳۰
پروژکسیون : ۱۳۰
سرویس بهداشتی : ۱۳۱
زوایای دید و فواصل تماشاچیان: ۱۳۱
زوایای تابش و فاصله پروژکتور: ۱۳۱
صندلی و نحوه انتظام صندلیها: ۱۳۱
نحوه استقرار صندلیها : ۱۳۲
تعداد صندلیها در یک ردیف : ۱۳۲
حداکثر تعداد ردیفهای بین دو راهرو عرضی : ۱۳۲
قرارگیری صندلیهای نسبت پرده : ۱۳۲
شیب کف سالن : ۱۳۲
سالن تئاتر و اجتماعات: ۱۳۲
فضاهای مورد نیاز : ۱۳۳
انواع تئاتر بر حسب ظرفیت تماشاچی: ۱۳۳
انواع تئاترها بر حسب نوع برنامه ها : ۱۳۳
نمایش فیلم : ۱۳۳
آکوستیک مناسب: ۱۳۴
ایمنی سالن : ۱۳۴
راههای فرار : ۱۳۴
مشخصات کلی سالنهای تئاتر: ۱۳۷
انواع تئاترها بر حسب دامنه فعالیت شان : ۱۳۷
مشخصات فضاهای اداری : ۱۳۹
آمفی تئاتر روباز : ۱۴۰
مرکز کامپیوتر: ۱۴۰
نمازخانه : ۱۴۰

دانلود مطالعات فرهنگسرای هنر و معماری

تفکیک و توزیع فضاها در طبقات : ۱۴۰
پارکینگ : ۱۴۱
ضوابط فنی و اجرایی : ۱۴۱
سازه : ۱۴۱
ویژگی سازه سالنهای نمایش: ۱۴۲
بررسی مصالح در ارتباط با سیستم های سازه سالن : ۱۴۲
ایمنی از حریق : ۱۴۲
نکات ویژه ایمنی از حریق : ۱۴۲
سایر مقررات ایمنی از حریق : ۱۴۳
تاسیسات : ۱۴۴
گرمایش و تهویه مطبوع: ۱۴۴
روشنایی: ۱۴۶
فاضلاب : ۱۴۶
آکوستیک تالارها: ۱۴۶
کاواک : (رزوناتر) ۱۴۷
طراحی تالارها: ۱۴۷
فرم : ۱۴۷
آکوستیک در تالار کنفرانس : ۱۴۸
آکوستیک در تالار کنسرت : ۱۴۸
اصول طرح تالارها (کلاس درس): ۱۴۸
تالار اجتماعات : ۱۴۹
توضیح طرح : ۱۴۹
ورودی : ۱۴۹
حجم: ۱۴۹
پلان : ۱۵۰

عناصر تشکیل دهنده سایت : ۱۵۱
فضای سبز: ۱۵۱
دید و منظر: ۱۵۲
نکات لحاظ شده در معماری فرهنگسرا: ۱۵۲…………

 

بزرگترین مرجع گزارشهای کارآموزی و سوالات استخدامی رایگان

******************************************************************

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۴۵

*******************************************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید

جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • امتیاز 5.00 ( 2 رای )
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است