عزیزانم هنگام نشستن, بزرگان و ریش سپیدان را بر خود مقدم بدانید.(کوروش کبیر)
خانه » پروژه » عمران و معماری » دانلود مطالعات كامل هتل
دانلود مطالعات كامل هتل

دانلود مطالعات كامل هتل

دانلود مطالعات كامل هتل

دانلود مطالعات كامل هتل  با توجه به افزایش روز افزون جمعیت جهان و همچنین ارتقاء سطح خواسته های عموم نیاز به  ارتقاء و پیشرفت و توسعه همه جانبه صنایع مختلف و ساخت و فراهم آوردن امکانات تازه، افزایش می یابد و جهت رفع این نیازهای روز افزون، به هر میزان که قادر باشیم، لازم است سطح دانش و معلومات خود را افزایش داده و توسعه دهیم تا در حد امکان بتوانیم مقداری از تنگناها و مشکلات و کمبود ها را در جوامع رفع نماییم. که در زمینه توسعه جوامع و صنایع مختلف بدون تردید توسعه صنعت توریستی و گردشگری اثرات اقتصادی………..

دانلود مطالعات كامل هتل

فهرست مطالب
۱ـ بــیان موضــوع پـــروژه
۱-1- عنوان پروژه
۲-۱- ضرورتهای پروژه(بیان مساله)
١-٣- اهداف پروژه
١-٤- منابع و مآخذ
2ـ مطــالعات پــايه
2-١- شناخت موضوع
2-1-1- جهانگردی
2-1-1-1- برخی تعاریف اولیه
2-1-1-2- جهانگردرا بهتر بشناسیم
2-1-1-3-حرکت های جهانگردی
2-1-1-4-نگاه کشور میزبان یا منطقه به جهانگرد
2-1-1-5-نگاه جامعه میزبان به جهانگرد
2-1-1-6- نگاه تجار به جهانگرد
2-1-1-7-ارزش هاواثرات جهانگردی
2-1-1-8-جهانگردی به عنوان یک صنعت
2-1-1-9- اهداف جهانگردی
2-1-1-10- اجزاء ترکیب کننده جهانگردی
2-1-1-11- برنامه ریزی جهانگردی
2-1-1-12- مشکلات اجتماعی توسعه جهانگردی در ایران
2-1-1-13- مشکلات اقتصادی جهانگردی در ایران
2-1-1-14- بررسی مسائل و مشکلات خدماتی و اجرایی جهانگردی در ایران

دانلود مطالعات كامل هتل

2-1-2-  اسکان واقامت
2-1-2-1- معاني و ريشه واژه هتل
2-1-2-1- 1-هتل داري
2-1-2-2- تاريخچه هتل
2-1-2-2-1- سير تحول هتل در اروپا
2-1-2-2-2- تاريخچه پذيرايي وهتل داري در ايران
2-1-2-2-3- تاريخچه هتل در ايران معاصر
2-1-2-3- انواع مکان های اقامت
2-1-2-4- تئوری های پایه در طراحی هتل
2 -1-2-5- اقتصاد هتل
2-1-2-6- درجه بندی و نرخ گذاری در هتل ها
2 -1-2-7- دسته بندي هتل از نظر كيفيت و طرح
2-1-2-8- هتل آپارتمان
2-1-2-9- دسته بندي هتل آپارتمان از نظر كيفيت و طرح
2-1-2-10- ضوابط معماری، ساختمانی و درجه بندی هتل آپارتمانهای کشور
2-1-2-11- اجزا و عناصر هتل به طور عام
2-1-2-11-1- طبقات اتاق‌هاي خواب
2-1-2-11-1-1- ضوابط عام در طراحي و طبقه‌بندي اتاق‌هاي خواب
2-1-2-11-1-2- اشكال مختلف سازماندهي پلان اتاق‌هاي خواب
2-1-2-11-1-3- شكل وفرم معماري اتاق‌هاي خواب
2-1-2-11-1-4- مبلمان
2-1-2-11-1-5- ابعاد و اندازه‌ها
2-1-2-11-1-6- پلان‌هاي مختلف اتاق خواب
2-1-2-11-1-7- سوئيت‌‌ها
2-1-2-11-2- فضاهاي عمومي
2-1-2-11-2-1- چيدمان فضاهاي عمومي
2-1-2-11-2-2- درب‌هاي ورودي و دسترسي از خارج به هتل
2-1-2-11-2-3- لابي

دانلود مطالعات كامل هتل

2-1-2-11-2-4- فضاهاي عرضه غذا و نوشيدني
2-1-2-11-3- فضاهاي ورزشي
2-1-2-11-3-1- استخر شنا
2-1-2-11-3-2- كلوپ بدنسازي ـ ورزشي
2-1-2-11-4- پاركينگ
2-1-2-11-5- دفاتر اداري
2-1-2-11-5-1- پيشخوان و دفتر لابي
2-1-2-11-5-2- دفتر حسابداري
2-1-2-11-5-3- دفتر مدير اجرائي
2-1-2-11-5-4- دفاتر فروش و تداركات
2-1-2-11-6- فضاهاي خدماتي پشتيباني (دور از ديد)
2-1-2-11-6-1- فضاهاي آماده سازي غذا و انبار آذوقه
2-1-2-11-6-2- نواحي و فضاهاي مربوط به كاركنان
2-1-2-11-6-3- رختشويخانه و خانه‌داري
2-1-2-11-6-4- بخش مهندسي و تاسيسات مكانيكي

دانلود مطالعات كامل هتل

2-2- مطالعات زمینه
2-2-1- خراسان
2-2-1-1- موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان خراسان
2-2-1- 2- جغرافیای طبیعی واقلیم استان
2-2-1-3-  جغرافیای تاریخی استان خراسان
2-2-1-4-  وضعیت اجتماعی واقتصادی استان خراسان
2-2-2- بررسی وضعیت وامکانات گردشگری خراسان
2-2-2-1- هتل های استان
2-2-2-2-هتل آپارتمانهای استان
2-2-2-3- مهمان پذیرهای استان
2-2-3- مشهد
2-2-3-1- نحوه شكل گيري شهر مشهد
2-2-3-1-1- چگونگي پيدايش شهر مشهد
2-2-3-1-2- سلسله مراتب تاريخي رشد شهر مشهد
2-2-3-2- خصوصيات شاخص شهر مشهد
2-2-3-2-1- اهميت مشهد به لحاظ ملي و مذهبي
2-2-3-2-2- اهميت بين المللي مشهد
2-2-3-3- مطالعات و بررسي جمعيتي و اقتصادي
2-2-3-3-1- تعداد جمعيت وميزان رشد آن
2-2-3-3-2- توسعه  كالبدي  شهر و آثار جمعيتي آن
2-2-3-3-3- مطالعات اقتصادي جمعيت ساكن
2-2-3-4- مطالعات و بررسي جمعيتي زائران
2-2-3-4-1- تعداد زائرین و مسافران
2-2-3-4-2- ترکیب شغلی زائران و مسافران
2-2-3-4-3- وسيله مسافرت زائران و مسافران
2-2-3-4-4- هدف از مسافرت زائران و مسافران

دانلود مطالعات كامل هتل

2-2-3-4-5- شرایط،امکانات مورد نیاز و توانایی های مسافر در شهر مشهد
2-2-3- 4-5-1- خصوصیات مسافر
2-2-3-4-5-1- علت سفر
2-2-3-4-5-3- بودجه سفر
2-2-3-4-5-4- طریقه آشنایی با هتل
2-2-3-4-5-5- موقعیت و محل قرارگیری هتل
2-2-3-4-5-6- امکانات مورد نیاز در اتاق
2-2-3-4-5-7- امکانات و فضا های عمومی مورد توجه و استفاده مسافر
2-2-3-4-5-8- امکانات و خدمات جنبی مورد استفاده مسافر
2-2-3-4-5-9- تمایل مسافر و نحوه پاسخگویی به نیاز های خوراکی و غذایی خود
2-2-3-4-5-10- متوسط اقامت مسافر
2-2-3- 5- مطالعه و بررسي فضاهاي اقامتي شهر مشهد
2-2-3-5-1- واحدهاي اقامتي مجاز (داراي پروانه)
2-2-3-5-2- واحدهاي اقامتي غير مجاز  (فاقد پروانه)
2-2-3-6- بررسی شرایط اقلیمی شهر مشهد
2-2-3-6-1- تابش خورشید و تاثیرات آن بر درجه حرارت
2-2-3-6-2- دما، رطوبت و هوا

دانلود مطالعات كامل هتل

 3- مطالعات تطبیقی
3-1- بررسی دو نمونه هتل در ایران
3-1-1- هتل هما 1
3-1-2- هتل بین المللی خرم آباد
3-2- بررسی دو نمونه هتل در جهان
3-2-1- هتل متروپولیتن لندن
3-2-2- هتل مارتینسپارک
 4- اهمیت تاسیسات در ساختمان های بلند
4-1- سیستم های حرارتی و برودتی
4-2- گرمایش متمرکز
 5- سازه
5-1- بارگذاری
5-2- محدودیت سختی و جابجایی
5-3- سازه های متداول برای ساختمان های بلند
 6- مطالعات تکمیلی
 7- تجزیه و تحلیل در طراحی و ارائه اصول و روند طراحی و آلبوم مدارک
7-1- معرفی سایت پروژه
7-2- آنالیز سایت……………….

 

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :150

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید

جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است