دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مطالعات مجتمع فرهنگی ورزشی شهر بابل

مطالعات مجتمع فرهنگی ورزشی شهر بابل

فهرست مطالب

1-  پیشگفتار                                                                                                   4
1-1- طرح مسئله                                                                                     4
1-2- خلاصه ای از علت انتخاب موضوع                                                     4
1-3- روش تحقیق                                                                                   5
*2-  شناخت و بررسی ویژگیهای کلی منطقه                                                           7
2-1- پبشینه و وجه تسمیه بابل                                                                 7
2-2- رشد شهر (عامل جایگزینی شهر در مقر فعلی)                                      8
2-2-1- وجه عملکردی                                                                8
2-2-2-وجه جمعیتی                                                                   9
2-2-3-وجه فضایی                                                                     9
2-3- دین، سواد و آموزش                                                                       11
2-4- جمعیت و نیروی انسانی                                                                   12
2-5- معماری و مسکن (معماری بومی منطقه)                                              14
2-6-امکانات ارتباطی                                                                               15
2-6-1- راه ها                                                                            15
2-7-جاذبه های توریستی                                                                         19
2-8- نتیجه گیری                                                                                            22
3-  خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی                                                                  23
3-1- موقعیت شهرستان بابل                                                                    23
3-2-شرایط اقلیمی استان                                                                         26
3-2-1- بافت شهری                                                                    27
3-3-ویژگیهای معماری بومی مناطق معتدل و مرطوب                                  28
3-4-فرم ساختمان در اقلیم معتدل                                                              29
3-5- تهویه مورد نیاز در اقلیم معتدل و مرطوب                                           30
3-6-اقلیم بابل                                                                                        31
3-6-1- درجه حرارت                                                                  31
3-6-2- بارندگی                                                                         34
3-6-3- رطوبت                                                                          35
3-7-پوشش گیاهی                                                                                  36
3-7-1- جنگل ها                                                                         36
3-7-2- مراتع                                                                            38
3-8-منابع آب                                                                                         38
3-8-1- آب های سطحی                                                               38
3-8-2- آب های زیرزمینی                                                           39
3-9- نتیجه گیری                                                                                                39
4- برآورد کمبودها و نیازهای عمرانی شهر بابل در زمینه خدمات فرهنگی و وزشی
4-1- کاربری فرهنگی                                                                              40
4-2- کاربری ورزشی                                                                              41
4-3- برنامه ی فیزیکی پروژه                                                                    41
5- گذران فراغت و فضاهای شهری                                                                          43
5-1-مقدمه                                                                                             43
5-2-ضرورت گذراندن فراغت                                                                   44
5-3-تعریف فراغت                                                                                  44
5-4-محیط گذراندن فراغت                                                                       46
6- برنامه ریزی اوقات فراغت                                                                                  47
6-1-پیش فرضهای برنامه ریزی اوقات فراغت                                              47
6-2-فرآیند و مراحل برنامه ریزی اوقات فراغت                                            48
6-3-اصول برنامه ریزی اوقات فراغت                                                        48
6-4-عوامل موثر در برنامه ریزی اوقات فراغت                                            49
*7-  بررسی اصول و ضوابط نظری و طراحی فضای فرهنگی                             50
7-1-رابطه فرهنگ، معمار و معماری                                                           50
7-2-تاثیر فرهنگ در معماری                                                                    51
7-3-تأثیر تکنولوژی در فضاهای معماری                                                   51
7-4-نقش مردم و استفاده کنندگان در ایجاد فرم معماری                               51
7-5-معماری فن و هنر                                                                             52
7-6-خاستگاه صورت (فرم در معماری)                                                      53
7-7-عوامل فرهنگی                                                                                 54
7-8-بازتاب فرهنگ در صورت فضای معماری                                             56
8- طراحی                                                                                               58
8-1- مبانی شکل گیری ایده معماری                                                          58
8-2- زمین طرح                                                                                      59
8-3- دید های کلی به سایت                                                                      60
8-4- دیاگرام دسترسی ها                                                                                    67
8-5- دیاگرام کاربری های اطراف                                                              67
8-6- دیاگرام فضاها                                                                                68
8-7- نقشه های نهایی

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 69

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 

دانلود مطالعات مجتمع فرهنگی ورزشی شهر بابل
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد