دانشگاه تمام استعدادهای افراد از جمله بی استعدادی آن ها را آشکار می کند.(آنتوان چخوف)
خانه » پروژه » عمران و معماری » دانلود مطالعات مجتمع مسکونی
دانلود مطالعات مجتمع مسکونی

دانلود مطالعات مجتمع مسکونی

مطالعات مجتمع مسکونی

محیط زیست انسان امروزی با بحران روبروست ، کاهش منابع طبیعی ،جنگل زدائی و بیابان زائی ، اسیدی شدن آبهای شیرین و خاک حاصلخیز،افزایش پسماندها و پسآبها، ماشینی شدن زندگی و دور شدن از طبیعت، فرسایش خاک و نابودی کشتزارها و… آفاتی ست که ارمغان انسان پیشرفته به محیط زیست  است و در مقابل ، پاسخ طبیعت شیوع بیماریهای ناشناخته و افزایش ناراحتیهای روانی و جرایم  و انحرافات معیشتی جوامع  بشری میباشد. فاصلۀ بین انسان و طبیعت ناشی از حس جاه طلبی انسان مدرن است؛انسان و  طبیعت همدیگر را به تکامل میرسانند و دوری و ناملایمات بین آنها            موجب بروز کاستی هایی   می شود.سرعت مصرف انرژیهای فسیلی، با روند  تولید آنها در طبیعت؛ توازنی ندارد  و با این روند  در آینده ی نزدیک شاهد اختلال در نظم  طبیعت  خواهیم بود . تدبیر عاقلانه اینست که  باید مصرف بیرویه را کنترل و یا انرژیهای نو( تجدیدپذیر) جایگزین نمود. به  نظر میرسد که در قرن آینده، توانائی های بالقوه طبیعت و اکوسیستم به جای منابع فسیلی در سبد سرمایه های ملی ِکشورها قرار گیرد.معماری به خاطر معضلات زیست محیطی جهان امروز با بحثی با عنوان “پایداری” در جهت بهبود و تقویت سلامت محیط زیست به چالش در آمده و تفکراتی در قالب ” اکودیزاین ” به کار بسته  و ساختمان را اورگانیزم زنده ای از اکوسیستم می داند  که علاوه بر تأمین نیازها در جهت بهبود سلامت محیط زیست عمل می کند .عدم توجه به مسائل اقلیمی در راستای محافظت ساختمانها از شرایط  نامطلوب و حداکثر استفاده ازشرایط مطلوب ؛موجب گشته که ساختمانها بیش از یک سوم انرژی کشور را ببلعند.از یک سو هزینه های بالای  تولید و توزیع  انرژی جهت شارژ ساختمانها و از سوی دیگر فعالیت بیرحمانه و مستکبرانۀ ساختمانها علیه محیط زیست درجهت  بروز معضلات و آفات زیست محیطی در کنار  صنایع و آلاینده ها  به  تهدید سلامت محیط زیست و انسانها  دامن زده است. عملکرد انسانها با نگرش مصرف گرایانه به طبیعت موجب بروز رابطۀ همزیستی مخاطره آمیز بین انسان و طبیعت شده است.

دانلود مطالعات مجتمع مسکونی

مقدمه ۱۱

فصل اول : توضیحاتی در مورد مجتمع مسکونی

۱-۱ توجیه طرح۱۴

۲-۱ ویژگی مسکن مطلوب۱۶

فصل دوم : مطالعات اقلیمی

۱-۲  معرفی شهرستان۲۱

۲-۲  نقشه ایران وموقعیت شهرستان ۲۲

۳-۲  عکسهای ماهواره ای۲۳

۴-۲  خصوصیات جمعیتی۲۴

۵-۲  ویژگی های اقتصادی۲۵

۶-۲  ویژگی های فرهنگی۲۶

۷-۲  اقلیم استان۲۷

۸-۲  اقلیم هشتگرد۲۸

۹-۲  آسایش انسان دراقلیم۳۰

۱۰-۲  اقلیم هشتگرد وساختمان۳۱

۱۱-۲  ویژگی های اقلیمی۳۲

فصل سوم : انتخاب وتحلیل سایت

۱-۳ اراضی مناسب برای اسکان۳۴

۲-۳ زمین مناسب۳۵

۳-۳ موقعیت سایت موردنظر۳۶

فصل چهارم : احکام طراحی

۱-۴ احکام طراحی منتج از اقلیم۳۸

۲-۴ ساختمان همسازبااقلیم۴۰

۳-۴ ویژگی های معماری بومی۴۱

۴-۴ فرم ساختمان دراقلیم۴۲

۵-۴ جهت گیری فرم بهینه ساختمان۴۲

۶-۴ فرم بهینه ساختمان درجهات مختلف۴۲

۷-۴ بافت شهری هشتگرد۴۳

فصل پنجم : شناخت اجزاء طراحی

۱-۵ معرفی عرصه های مسکونی   ۴۷

۲-۵  عرصۀ عمومی ۴۷

۱-۲-۵ ورودی ۴۷

۲-۲-۵ عرصۀ پذیرائی و مراسم ۴۷

۳-۲-۵  فضای پذیرائی ۴۷

۴-۲-۵  نشیمن ۴۸

۵-۲-۵  مبلمان نشیمن۴۸

۶-۲-۵ غذاخوری خانوادگی ۴۹

۷-۲-۵  ارتباط فضای نشیمن با آشپزخانه۴۹

۸-۲-۵  سرویس بهداشتی  ۴۹

۹-۲-۵ آشپزخانه ۵۰

۱-۹-۲-۵  دسترسی آشپزخانه ۵۰

۲-۹-۲-۵  سینک ظرفشوئی۵۰

۳-۹-۲-۵   یخچال۵۱

۴-۹-۲-۵  اجاق گاز۵۱

۵-۹-۲-۵  غذاخوری۵۲

۳-۵ عرصۀ خصوصی۵۳

۱-۳-۵ محل استقرار عرصه های خصوصی ۵۳

۲-۳-۵  خواب والدین۵۴

۳-۳-۵ خواب فرزندان۵۴

۴-۳-۵  اتاق مطالعه۵۴

۴-۵ عرصۀ فضای باز و خصوصی ۵۵

۱-۴-۵  ایوان ( تراس ) ۵۵

۵-۵ عرصۀ خدمات و پشتیبانی ۵۶

۱-۵-۵   پارکینگ۵۶

۲-۵-۵    متورخانه ۵۶

فصل ششم : استاندارد های مجتمع مسکونی

۱-۶  راهروها۵۸

۲-۶  پله ها ۵۸

۳-۶ آسانسور۵۸

۴-۶ آشپزخانه ها ۵۹

۵-۶ غذاخوری۵۹

۶-۶ اتاق خواب۶۰

۷-۶ نشیمن۶۰

۸-۶ پذیرایی۶۱

۹-۶ حمام۶۱

۱۰-۶ سرویس بهداشتی۶۱

فصل هفتم : برنامه فیزیکی

۱-۷ برنامه فیزیکی بلوک آ واحدهای تک خوابه۶۳

۲-۷ برنامه فیزیکی بلوک آ واحدهای دوخوابه۶۴

۳-۷ برنامه فیزیکی بلوک آ واحدهای سه خوابه۶۵

۴-۷ برنامه فیزیکی بلوک ب واحدهای تک خوابه۶۶

۵-۷برنامه فیزیکی بلوک ب واحدهای دو خوابه۶۷

۶-۷ برنامه فیزیکی بلوک ب واحدهای سه خوابه۶۸

فصل هشتم : ضوابط طراحی

۱-۸ تعاریف ۷۰

۲-۸ فضای عمومی واختصاصی  ۷۲

۳-۸ دسترسی پیاده  ۷۲

۴-۸ دسترسی سواره  ۷۳

۵-۸ ظرف شوت زباله ۷۳

۶-۸ خدمات ۷۴

۷-۸ ایمنی و امنیت ۷۴

۱-۷-۸ ایمنی خانه ۷۴

۲-۷-۸ امنیت محیط ۷۵

۳-۷-۸ ایمنی و آتش۷۵

۴-۷-۸ درهای اصلی خروجی ۷۶

۵-۷-۸ سایر درها۷۶

۸-۸ روابط ساختمانها با یکدیگر ۷۶

۱-۸-۸ نور و آفتاب ۷۶

۲-۸-۸ دسترسی و همسایگی  ۷۶

۳-۸-۸ محرمیت ۷۷

۹-۸ ضوابط و مقررات ساختمانهای مسکونی ۷۷

۱-۹-۸ ضوابط پیلوت ۷۷

۲-۹-۸ ضوابط پیشانی  ۷۹

۳-۹-۸ ضوابط عناصر عمودی ۷۹

۴-۹-۸ ضوابط بازشوها ۸۰

۵-۹-۸ سیمای شهری ۸۲

فصل نهم : معماری و پایداری

۱-۹  اصول معماری پایدار۸۴

۱-۱-۹  اصل اول : حفاظت از انرژی  ۸۴

۲-۱-۹  اصل دوم : کار با اقلیم  ۸۴

۳-۱-۹ اصل سوم : کاهش اسنفاده ازمنابع جدید  ۸۵

۴-۱-۹  اصل چهارم : احترام به سایت ۸۵

۲-۹  تعاریف ساخت و ساز پایدار ۸۵

۳-۹  اصول توسعۀ ساخت و ساز پایدار ۸۶

استفاده پایدار از منابع زیستی   ۸۶   ۱-۳-۹

۲-۳-۹ استفاده از منابع تجدید پذیر۸۷

۳-۳-۹  حفاظت از تنوع زیستی ۸۷

۴-۹  طراحی پایدار و اصول اولیۀ  آن ۸۷

۱-۴-۹ درک محیط ۸۷

۲-۴-۹ ارتباط با طبیعت ۸۷

۳-۴-۹  درک روندهای موجود در طبیعت۸۸

۴-۴-۹ درک تأثیرات محیطی ۸۸

۵-۴-۹ درک مردم۸۸

۵-۹  معماری سبز ۸۹

۱-۵-۹  تعاریف ۸۹

۲-۵-۹  دیدگاه های معماری سبز۹۰

۳-۵-۹  طراحی خانه های سبز ۹۱

۴-۵-۹  مصالح سبز  ۹۲

۶-۹  ایده های طراحی ۹۳

۱-۶-۹ ویژگیهای مجتمع مسکونی  ۹۳

۲-۶-۹ معماری ساختمان  ۹۳

۳-۶-۹  تأسیسات مکانیکی  ۹۴

۴-۶-۹ تأسیسات برفی  ۹۴

۵-۶-۹ سازه  ۹۴

منابع وماخذ۹۶

مقدمه

الف ) مبانی نظری

محیط زیست انسان امروزی با بحران روبروست ، کاهش منابع طبیعی ،جنگل زدائی و بیابان زائی ، اسیدی شدن آبهای شیرین و خاک حاصلخیز،افزایش پسماندها و پسآبها، ماشینی شدن زندگی و دور شدن از طبیعت، فرسایش خاک و نابودی کشتزارها و… آفاتی ست که ارمغان انسان پیشرفته به محیط زیست  است و در مقابل ، پاسخ طبیعت شیوع بیماریهای ناشناخته و افزایش ناراحتیهای روانی و جرایم  و انحرافات معیشتی جوامع  بشری میباشد. فاصلۀ بین انسان و طبیعت ناشی از حس جاه طلبی انسان مدرن است؛انسان و  طبیعت همدیگر را به تکامل میرسانند و دوری و ناملایمات بین آنها            موجب بروز کاستی هایی   می شود.

سرعت مصرف انرژیهای فسیلی، با روند  تولید آنها در طبیعت؛ توازنی ندارد  و با این روند  در آینده ی نزدیک شاهد اختلال در نظم  طبیعت  خواهیم بود . تدبیر عاقلانه اینست که  باید مصرف بیرویه را کنترل و یا انرژیهای نو( تجدیدپذیر) جایگزین نمود. به  نظر میرسد که در قرن آینده، توانائی های بالقوه طبیعت و اکوسیستم به جای منابع فسیلی در سبد سرمایه های ملی ِکشورها قرار گیرد.

معماری به خاطر معضلات زیست محیطی جهان امروز با بحثی با عنوان “پایداری” در جهت بهبود و تقویت سلامت محیط زیست به چالش در آمده و تفکراتی در قالب ” اکودیزاین ” به کار بسته  و ساختمان را اورگانیزم زنده ای از اکوسیستم می داند  که علاوه بر تأمین نیازها در جهت بهبود سلامت محیط زیست عمل می کند .

عدم توجه به مسائل اقلیمی در راستای محافظت ساختمانها از شرایط  نامطلوب و حداکثر استفاده ازشرایط مطلوب ؛موجب گشته که ساختمانها بیش از یک سوم انرژی کشور را ببلعند.

از یک سو هزینه های بالای  تولید و توزیع  انرژی جهت شارژ ساختمانها و از سوی دیگر فعالیت بیرحمانه و مستکبرانۀ ساختمانها علیه محیط زیست درجهت  بروز معضلات و آفات زیست محیطی در کنار  صنایع و آلاینده ها  به  تهدید سلامت محیط زیست و انسانها  دامن زده است. عملکرد انسانها با نگرش مصرف گرایانه به طبیعت موجب بروز رابطۀ همزیستی مخاطره آمیز بین انسان و طبیعت شده است.

ب ) مجتمع مسکونی در هشتگرد

موقعیت مناسب جغرافیائی و اقلیمی شهر هشتگرد و استعدادهای بالقوه شهرستان در جهت اسکان و توسعۀ بافت مسکونی موجب فراهم آمدن شرایطی برای اسکان  سرریز جمعیت تهران و مهاجران شهرستانهای اطراف شده است.علاوه بر این امر جمعیت جوان شهرستان نیز از سوی دیگر نیاز مسکن را در سطح شهرستان روزافزون شدت می بخشد.

دغدغۀ تهیۀ مسکن،صرفأ تأمین سرپناه  نیست بلکه تآمین مسکنی با کیفیت زندگی بالا مسکنی که زندگی کم هزینه ای را به ارمغان بیاورد. مسکنی که سلامت انسان و زیستگاهش را تأمین کند. مسکنی که برای ادامه حیات نیازمند هزینه نباشد . مسکنی که طی حیات خود علاوه بر تأمین نیازهای مخاطبش در جهت بهبود سلامت زیستگاه انسان عمل کند. مسکنی که مصرفگرا و زباله ساز نباشد .

ج) اهمییت موضوع

رشد تصاعدی جمعیت و افزایش نیازها سیر نزولی منابع طبیعی را به دنبال داشته است ؛  بحران های زیست محیطی جهان امروز گواه بر شیوۀ زندگی و رابطۀ غیر اصولی و ناهماهنگ انسان با محیط زیست می باشد .

منابع و مأخذ

مجنمع مسکونی – ترجمه:نیما طالبیان – مهدی آتشی – سیما نبی زاده    چاپ دوم ۱۳۸۷

چهل کلید معماری داخلی – ترجمه:فریدون کسرایی چاپ اول ۱۳۸۵

محاسبات تاسیسات ساختمان – ترجمه سید مجتبی طباطبایی ۱۳۸۶

پژوهش راهنمای عمومی طراحی مسکن وشهرسازی ـــ وزارت مسکن وشهرسازی

کتابهای درسی نقشه کشی معماری سال سوم هنرستان

مطالعات اقلیمی وحید قبادیان–۱۳۸۸

مطالعات شهرداری شهر هشتگرد –  ۱۳۸۹

پایان نامۀ کارشناسی ارشد- امیر حریری –مسکن ارزان – سال ارائه ۱۳۸۵

کتابشناسی ساوجبلاغ –  تألیف حسین عسگری-۱۳۸۷

مقرارات ملی ساختمان – مبحث نوزدهم (صرفه جوئی انرژی در ساختمانها)

مقاله طبیعت  در معماری – علی نظری زاده –کارشناسی ارشد – مرداد ۱۳۸۵

مجله های معمار وآبادی

اینترنت

www.arc space.com

www.architecture week.com

www.google.com

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۰۰

——————————————————-

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است