دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مطالعات مجتمع مسکونی

مطالعات مجتمع مسکونی

محیط زیست انسان امروزی با بحران روبروست ، کاهش منابع طبیعی ،جنگل زدائی و بیابان زائی ، اسیدی شدن آبهای شیرین و خاک حاصلخیز،افزایش پسماندها و پسآبها، ماشینی شدن زندگی و دور شدن از طبیعت، فرسایش خاک و نابودی کشتزارها و… آفاتی ست که ارمغان انسان پیشرفته به محیط زیست  است و در مقابل ، پاسخ طبیعت شیوع بیماریهای ناشناخته و افزایش ناراحتیهای روانی و جرایم  و انحرافات معیشتی جوامع  بشری میباشد. فاصلۀ بین انسان و طبیعت ناشی از حس جاه طلبی انسان مدرن است؛انسان و  طبیعت همدیگر را به تکامل میرسانند و دوری و ناملایمات بین آنها            موجب بروز کاستی هایی   می شود.سرعت مصرف انرژیهای فسیلی، با روند  تولید آنها در طبیعت؛ توازنی ندارد  و با این روند  در آینده ی نزدیک شاهد اختلال در نظم  طبیعت  خواهیم بود . تدبیر عاقلانه اینست که  باید مصرف بیرویه را کنترل و یا انرژیهای نو( تجدیدپذیر) جایگزین نمود. به  نظر میرسد که در قرن آینده، توانائی های بالقوه طبیعت و اکوسیستم به جای منابع فسیلی در سبد سرمایه های ملی ِکشورها قرار گیرد.معماری به خاطر معضلات زیست محیطی جهان امروز با بحثی با عنوان “پایداری” در جهت بهبود و تقویت سلامت محیط زیست به چالش در آمده و تفکراتی در قالب ” اکودیزاین ” به کار بسته  و ساختمان را اورگانیزم زنده ای از اکوسیستم می داند  که علاوه بر تأمین نیازها در جهت بهبود سلامت محیط زیست عمل می کند .عدم توجه به مسائل اقلیمی در راستای محافظت ساختمانها از شرایط  نامطلوب و حداکثر استفاده ازشرایط مطلوب ؛موجب گشته که ساختمانها بیش از یک سوم انرژی کشور را ببلعند.از یک سو هزینه های بالای  تولید و توزیع  انرژی جهت شارژ ساختمانها و از سوی دیگر فعالیت بیرحمانه و مستکبرانۀ ساختمانها علیه محیط زیست درجهت  بروز معضلات و آفات زیست محیطی در کنار  صنایع و آلاینده ها  به  تهدید سلامت محیط زیست و انسانها  دامن زده است. عملکرد انسانها با نگرش مصرف گرایانه به طبیعت موجب بروز رابطۀ همزیستی مخاطره آمیز بین انسان و طبیعت شده است.

دانلود مطالعات مجتمع مسکونی

مقدمه 11

فصل اول : توضیحاتی در مورد مجتمع مسکونی

1-1 توجیه طرح14

2-1 ویژگی مسکن مطلوب16

فصل دوم : مطالعات اقلیمی

1-2  معرفی شهرستان21

2-2  نقشه ایران وموقعیت شهرستان 22

3-2  عکسهای ماهواره ای23

4-2  خصوصیات جمعیتی24

5-2  ویژگی های اقتصادی25

6-2  ویژگی های فرهنگی26

7-2  اقلیم استان27

8-2  اقلیم هشتگرد28

9-2  آسایش انسان دراقلیم30

10-2  اقلیم هشتگرد وساختمان31

11-2  ویژگی های اقلیمی32

فصل سوم : انتخاب وتحلیل سایت

1-3 اراضی مناسب برای اسکان34

2-3 زمین مناسب35

3-3 موقعیت سایت موردنظر36

فصل چهارم : احکام طراحی

1-4 احکام طراحی منتج از اقلیم38

2-4 ساختمان همسازبااقلیم40

3-4 ویژگی های معماری بومی41

4-4 فرم ساختمان دراقلیم42

5-4 جهت گیری فرم بهینه ساختمان42

6-4 فرم بهینه ساختمان درجهات مختلف42

7-4 بافت شهری هشتگرد43

فصل پنجم : شناخت اجزاء طراحی

1-5 معرفی عرصه های مسکونی   47

2-5  عرصۀ عمومی 47

1-2-5 ورودی 47

2-2-5 عرصۀ پذیرائی و مراسم 47

3-2-5  فضای پذیرائی 47

4-2-5  نشیمن 48

5-2-5  مبلمان نشیمن48

6-2-5 غذاخوری خانوادگی 49

7-2-5  ارتباط فضای نشیمن با آشپزخانه49

8-2-5  سرویس بهداشتی  49

9-2-5 آشپزخانه 50

1-9-2-5  دسترسی آشپزخانه 50

2-9-2-5  سینک ظرفشوئی50

3-9-2-5   یخچال51

4-9-2-5  اجاق گاز51

5-9-2-5  غذاخوری52

3-5 عرصۀ خصوصی53

1-3-5 محل استقرار عرصه های خصوصی 53

2-3-5  خواب والدین54

3-3-5 خواب فرزندان54

4-3-5  اتاق مطالعه54

4-5 عرصۀ فضای باز و خصوصی 55

1-4-5  ایوان ( تراس ) 55

5-5 عرصۀ خدمات و پشتیبانی 56

1-5-5   پارکینگ56

2-5-5    متورخانه 56

فصل ششم : استاندارد های مجتمع مسکونی

1-6  راهروها58

2-6  پله ها 58

3-6 آسانسور58

4-6 آشپزخانه ها 59

5-6 غذاخوری59

6-6 اتاق خواب60

7-6 نشیمن60

8-6 پذیرایی61

9-6 حمام61

10-6 سرویس بهداشتی61

فصل هفتم : برنامه فیزیکی

1-7 برنامه فیزیکی بلوک آ واحدهای تک خوابه63

2-7 برنامه فیزیکی بلوک آ واحدهای دوخوابه64

3-7 برنامه فیزیکی بلوک آ واحدهای سه خوابه65

4-7 برنامه فیزیکی بلوک ب واحدهای تک خوابه66

5-7برنامه فیزیکی بلوک ب واحدهای دو خوابه67

6-7 برنامه فیزیکی بلوک ب واحدهای سه خوابه68

فصل هشتم : ضوابط طراحی

1-8 تعاریف 70

2-8 فضای عمومی واختصاصی  72

3-8 دسترسی پیاده  72

4-8 دسترسی سواره  73

5-8 ظرف شوت زباله 73

6-8 خدمات 74

7-8 ایمنی و امنیت 74

1-7-8 ایمنی خانه 74

2-7-8 امنیت محیط 75

3-7-8 ایمنی و آتش75

4-7-8 درهای اصلی خروجی 76

5-7-8 سایر درها76

8-8 روابط ساختمانها با یکدیگر 76

1-8-8 نور و آفتاب 76

2-8-8 دسترسی و همسایگی  76

3-8-8 محرمیت 77

9-8 ضوابط و مقررات ساختمانهای مسکونی 77

1-9-8 ضوابط پیلوت 77

2-9-8 ضوابط پیشانی  79

3-9-8 ضوابط عناصر عمودی 79

4-9-8 ضوابط بازشوها 80

5-9-8 سیمای شهری 82

فصل نهم : معماری و پایداری

1-9  اصول معماری پایدار84

1-1-9  اصل اول : حفاظت از انرژی  84

2-1-9  اصل دوم : کار با اقلیم  84

3-1-9 اصل سوم : کاهش اسنفاده ازمنابع جدید  85

4-1-9  اصل چهارم : احترام به سایت 85

2-9  تعاریف ساخت و ساز پایدار 85

3-9  اصول توسعۀ ساخت و ساز پایدار 86

استفاده پایدار از منابع زیستی   86   1-3-9

2-3-9 استفاده از منابع تجدید پذیر87

3-3-9  حفاظت از تنوع زیستی 87

4-9  طراحی پایدار و اصول اولیۀ  آن 87

1-4-9 درک محیط 87

2-4-9 ارتباط با طبیعت 87

3-4-9  درك روندهای موجود در طبیعت88

4-4-9 درك تأثیرات محیطی 88

5-4-9 درك مردم88

5-9  معماری سبز 89

1-5-9  تعاریف 89

2-5-9  دیدگاه های معماری سبز90

3-5-9  طراحی خانه های سبز 91

4-5-9  مصالح سبز  92

6-9  ایده های طراحی 93

1-6-9 ویژگیهای مجتمع مسکونی  93

2-6-9 معماری ساختمان  93

3-6-9  تأسیسات مکانیکی  94

4-6-9 تأسیسات برفی  94

5-6-9 سازه  94

منابع وماخذ96

مقدمه

الف ) مبانی نظری

محیط زیست انسان امروزی با بحران روبروست ، کاهش منابع طبیعی ،جنگل زدائی و بیابان زائی ، اسیدی شدن آبهای شیرین و خاک حاصلخیز،افزایش پسماندها و پسآبها، ماشینی شدن زندگی و دور شدن از طبیعت، فرسایش خاک و نابودی کشتزارها و… آفاتی ست که ارمغان انسان پیشرفته به محیط زیست  است و در مقابل ، پاسخ طبیعت شیوع بیماریهای ناشناخته و افزایش ناراحتیهای روانی و جرایم  و انحرافات معیشتی جوامع  بشری میباشد. فاصلۀ بین انسان و طبیعت ناشی از حس جاه طلبی انسان مدرن است؛انسان و  طبیعت همدیگر را به تکامل میرسانند و دوری و ناملایمات بین آنها            موجب بروز کاستی هایی   می شود.

سرعت مصرف انرژیهای فسیلی، با روند  تولید آنها در طبیعت؛ توازنی ندارد  و با این روند  در آینده ی نزدیک شاهد اختلال در نظم  طبیعت  خواهیم بود . تدبیر عاقلانه اینست که  باید مصرف بیرویه را کنترل و یا انرژیهای نو( تجدیدپذیر) جایگزین نمود. به  نظر میرسد که در قرن آینده، توانائی های بالقوه طبیعت و اکوسیستم به جای منابع فسیلی در سبد سرمایه های ملی ِکشورها قرار گیرد.

معماری به خاطر معضلات زیست محیطی جهان امروز با بحثی با عنوان “پایداری” در جهت بهبود و تقویت سلامت محیط زیست به چالش در آمده و تفکراتی در قالب ” اکودیزاین ” به کار بسته  و ساختمان را اورگانیزم زنده ای از اکوسیستم می داند  که علاوه بر تأمین نیازها در جهت بهبود سلامت محیط زیست عمل می کند .

عدم توجه به مسائل اقلیمی در راستای محافظت ساختمانها از شرایط  نامطلوب و حداکثر استفاده ازشرایط مطلوب ؛موجب گشته که ساختمانها بیش از یک سوم انرژی کشور را ببلعند.

از یک سو هزینه های بالای  تولید و توزیع  انرژی جهت شارژ ساختمانها و از سوی دیگر فعالیت بیرحمانه و مستکبرانۀ ساختمانها علیه محیط زیست درجهت  بروز معضلات و آفات زیست محیطی در کنار  صنایع و آلاینده ها  به  تهدید سلامت محیط زیست و انسانها  دامن زده است. عملکرد انسانها با نگرش مصرف گرایانه به طبیعت موجب بروز رابطۀ همزیستی مخاطره آمیز بین انسان و طبیعت شده است.

ب ) مجتمع مسکونی در هشتگرد

موقعیت مناسب جغرافیائی و اقلیمی شهر هشتگرد و استعدادهای بالقوه شهرستان در جهت اسکان و توسعۀ بافت مسکونی موجب فراهم آمدن شرایطی برای اسکان  سرریز جمعیت تهران و مهاجران شهرستانهای اطراف شده است.علاوه بر این امر جمعیت جوان شهرستان نیز از سوی دیگر نیاز مسکن را در سطح شهرستان روزافزون شدت می بخشد.

دغدغۀ تهیۀ مسکن،صرفأ تأمین سرپناه  نیست بلکه تآمین مسکنی با کیفیت زندگی بالا مسکنی که زندگی کم هزینه ای را به ارمغان بیاورد. مسکنی که سلامت انسان و زیستگاهش را تأمین کند. مسکنی که برای ادامه حیات نیازمند هزینه نباشد . مسکنی که طی حیات خود علاوه بر تأمین نیازهای مخاطبش در جهت بهبود سلامت زیستگاه انسان عمل کند. مسکنی که مصرفگرا و زباله ساز نباشد .

ج) اهمییت موضوع

رشد تصاعدی جمعیت و افزایش نیازها سیر نزولی منابع طبیعی را به دنبال داشته است ؛  بحران های زیست محیطی جهان امروز گواه بر شیوۀ زندگی و رابطۀ غیر اصولی و ناهماهنگ انسان با محیط زیست می باشد .

منابع و مأخذ

مجنمع مسکونی – ترجمه:نیما طالبیان – مهدی آتشی – سیما نبی زاده    چاپ دوم 1387

چهل کلید معماری داخلی – ترجمه:فریدون کسرایی چاپ اول 1385

محاسبات تاسیسات ساختمان – ترجمه سید مجتبی طباطبایی 1386

پژوهش راهنمای عمومی طراحی مسکن وشهرسازی ـــ وزارت مسکن وشهرسازی

کتابهای درسی نقشه کشی معماری سال سوم هنرستان

مطالعات اقلیمی وحید قبادیان–1388

مطالعات شهرداری شهر هشتگرد –  1389

پایان نامۀ کارشناسی ارشد- امیر حریری –مسکن ارزان – سال ارائه 1385

کتابشناسی ساوجبلاغ –  تألیف حسین عسگری-1387

مقرارات ملی ساختمان – مبحث نوزدهم (صرفه جوئی انرژی در ساختمانها)

مقاله طبیعت  در معماری – علی نظری زاده –کارشناسی ارشد – مرداد 1385

مجله های معمار وآبادی

اینترنت

www.arc space.com

www.architecture week.com

www.google.com

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 100

——————————————————-

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود مطالعات مجتمع مسکونی
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد