دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مطالعات معماری گنج نامه همدان

دانلود مطالعات معماری گنج نامه همدان

دانلود مطالعات معماری گنج نامه همدان   یکی از مهمترین و اساسی ترین مراحل هر نوع مداخله در سایت ، شناخت محیط طرح است. بدیهی است هر تصمیم صحیح و منطقی در مورد آینده منطقه و ساماندهی مجموعه مبتنی بر شناخت صحیح آن است . هدف از این مرحله، شناخت امکانات و بررسی مسائل، محدودیتها و نیازها می‌باشد . بدین منظور به بررسی و شناخت استان همدان می‌پردازیم.

دانلود مطالعات معماری گنجنامه همدان

فهرست مطالب

– ویژگی های طبیعی همدان ۶
۱-۱-۱-خصوصیات جغرافیایی همدان ۶
نظام تقسیمات سیاسی و کشوری ۷
موقعیت جغرافیایی شهرستان همدان ۷
تصویر۱-۱٫عکس هوایی منطقه، ماخذ : سازمان نقشه برداری ۷
تصویر۱-۲٫تقسیمات شهرستانی در سال ۷۷، ماخذ : اطلس عمومی همدان ۷
تصوبر ۱-۳٫موقعیت استان همدان در تقسیمات کشوری، ماخذ : اطلس عمومی همدان ۸
جدول۱-۱ : مشخصات عمومی شهرستانها بر اساس تقسیمات کشوری تا پایان سال۱۳۸۱، ماخذ : سالنامه آماری همدان ۸
۱-۱-۲- خصوصیات اقلیمی همدان ۸
آب و هوا ۸
جدول ۱-۲ : میانگین متوسط رطوبت نسبی ماهیانه همدان، ماخذ : آمارنامه اطلاعات اداره هواشناسی همدان ۱۰
تابش آفتاب ۱۱
فشار بخار (mm.Hg) 12
تصویر ۱-۴٫ نمودار بیوکلیماتیک ساختمانی همدان ،ماخذ : کسمائی ، مرتضی . اقلیم و معماری ۱۲
• بــاد ۱۲
تصویر ۱-۵ . نمودار باد غالب ،ماخذ : کسمائی ، مرتضی . اقلیم و معماری ۱۳
تصویر ۱-۶ . مسیر جریان توده‌های هوا و بادها در منطقه الوند، ماخذ:آرشیو شخصی نگارنده ۱۳
جدول۱-۷ : سرعت وزش باد ( متر بر ثانیه ) در سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ ، ماخذ : آمارنامه اطلاعات اداره هواشناسی همدان ۱۳
جدول ۱-۸ : تعداد روزهای بادخیز هواشناسی همدان ۱۳
• وضعیت زمین شناسی و زلزله در منطقه ۱۳

دانلود مطالعات معماری گنج نامه همدان

نکات طراحی اقلیمی ۱۴
o اولویت بندی در اهداف عمده طراحی اقلیمی ۱۴
ویژگیهای معماری مناطق سرد: ۱۴
کاهش تاثیر باد در اتلاف حرارت ساختمان ۱۵
بهره گیری از انرژی خورشیدی در گرمایش ساختمان ۱۵
بهره گیری از شرایط مناسب هوای خارج ۱۶
تهویه مورد نیاز در اقلیم سرد و کوهستانی ۱۶
۱-۲- ویژگی های تاریخی همدان ۱۷
تصویر ۱-۷ . دژمادی ،ماخذ :کیانی،۱۳۷۴ ۱۹
تصویر ۱-۸ . طرح دژمادی بر روی نقش برجسته آشوری ،ماخذ :همان ۱۹
تصویر ۱-۹ . نقشه شهر همدان،۹۴۰-۹۴۲ه.ق./۱۵۳۳-۱۵۳۶م ،ماخذ :آرشیو دکتر فرهاد فخار تهرانی ۱۹
کاسی ها ۲۰
دولت ماد ۲۱
دولت پارس ۲۱
۱-۳- ویژگی های اجتماعی و فرهنگی ۲۴
۱-۳-۱-فرهنگ و آداب اجتماعی مردم همدان ۲۴
رقص و موسیقی ۲۵
آداب و رسوم به هنگام تغییر فصول سال ۲۶
مراسم تعزیه خوانی ۲۶
جدول ۱-۹: مشاغل و حرفه های سنتی مردم همدان ، ماخذ: سیمای گردشگردی استان همدان ۲۷
صنایع دستی در استان همدان ۲۷

دانلود مطالعات معماری گنج نامه همدان

نقاشی در همدان ۲۸
• توزیع تراکم نسبی جمعیت ۲۸
۱-۳-۳- آموزش و سواد ۲۹
۱-۴- جاذبه های گردشگری همدان ۲۹
۱-۴-۱- جاذبه های طبیعی ۳۰
۱-۴-۲- جاذبه های تاریخی ۳۰
کتیبه های گنجنامه ۳۱
آرامگاه بوعلی سینا ۳۲
قلعه دختر (قز قلعه سی ) ۳۳
موزه تاریخ طبیعی ۳۴
۱-۴-۳- جاذبه های گردشگری شهرستان های همدان ۳۵
۱-۵- نتیجه گیری ۳۵
در عرصه طبیعی: ۳۶
فصل دوم : ۳۸
۲-۱-۱- باغ ، همسویی انسان و طبیعت ۳۸
۲-۱-۲- باغ- شهر ۴۰
تصویر ۲-۹ . عکس ماهواره ای باغ-شهر کاشان ،ماخذ : www.wikimapia.com 42
جمع بندی ۴۳
۲- ۱-۳-۱- فرهنگ مشترک ۴۴
۲-۱-۳-۴- منظر، بازخوانی تاریخ ۴۶
۲-۱-۴-۱- برخی از اصول قابل توجه در طراحی فضاهای شهری و همگانی ۴۷
۲-۱-۴-۳- مساله هماهنگی فضاهای همگانی با شخصیت و هویت شهر ۴۸
۲-۱-۵-۱- ارزشهای میراثی– ثروت فرهنگی ۵۰
۲-۱-۵-۳- باغ‌های تاریخی- منشور فلورانس – مصوب دسامبر ۱۹۸۲- ایکوموس ۵۲
۲-۱-۵-۶- بیانیه مکزیکوسیتی ۱۹۹۹ ۵۶
۲-۱-۶-۱- تاریخچه ی صنعت جهانگردی در جهان ۵۹
۲-۱-۶-۴- صنعت توریسم و مسایل جنبی و بنیادی ناشی از آن ۶۲

دانلود مطالعات معماری گنج نامه همدان

عوامل و مفاهیم اساسی و ساختاری در پوشش دادن به مدیریت توریستی ۶۳
جدول ۲-۱ : اثرات مثبت و منفی ،فرهنگی و اجتماعی جهانگردی،ماخذ:سلیمانی سالار:۵-۸ ۶۳
۲-۱-۶-۵- گردشگری و محیط زیست ۶۴
۲-۲- بررسی نمونه های مشابه ۶۶
۲-۲-۱- منظر باستانی تخت سلیمان ۶۶
اهداف عملیاتی ۶۹
۲-۲-۳- پارک جمشیدیه ۷۳
فصل سوم: ۸۰
۳-۱- شناسایی وضع موجود مجموعه طبیعی- تاریخی گنجنامه ۸۰
معرفی عرصه طراحی پروژه ۸۱
جمع بندی ۸۷
۳-۲- تحلیل و بررسی سایت مجموعه طبیعی- تاریخی گنجنامه ۸۸
کوهستان الوند ۹۱
۳-۲-۲-۲- عناصر مصنوع منظر ۹۴
موقعیت و ابعاد کتیبه ها ۹۵
متن کتیبه ها ۹۵
خط کتیبه ها ۹۶
نقدی بر موقعیت مکانی کتیبه ها ۹۶
محور اصلی اتصال گنجنامه به دره عباس آباد ۹۷
محور اتصال تاریک دره به دره گنجنامه ۹۸

دانلود مطالعات معماری گنجنامه همدان

میدان ورودی محوطه ۹۸
پل پهلوی ۹۹
باغ – رستوران های سنتی ۱۰۰
۳-۲-۳- بررسی مسائل و مشکلات منظر مجموعه ۱۰۱
۳-۲-۴- گنجنامه ، تفرجگاهی حومه شهری ۱۰۳
جاذبه های دره گنجنامه (انگیزه مراجعه به دره ) ۱۰۵
مدت زمان گردشگری ۱۰۶
فعالیت های گردشگری ۱۰۶
کمبودها و مشکلات گردشگری گنجنامه ۱۰۷
الگوی فضای سبز دره گنجنامه ۱۱۲
۳-۳-۲- ضوابط و مقرار حرایم ۱۱۵
۳-۳-۳- طرح تفضیلی محوطه ی گنجنامه ۱۱۷
۳-۳-۴- طرح محور فرهنگی- تاریخی شهرهمدان ۱۱۸
۳-۳-۶- پیشنهادات طرح محور فرهنگی- تاریخی شهر ۱۱۹
۳-۴- نتیجه گیری : تعیین اهداف کلی و عملیاتی مداخله در مجموعه گنجنامه ۱۲۰
۳-۴-۱- تدوین اصول و سیاست های طراحی ۱۲۰
۳-۵- طرح ساماندهی و معماری منظر مجموعه طبیعی- تاریخی گنجنامه ۱۲۴
سکانس چهارم ۱۲۸
سکانس هفتم ۱۳۲
پلان مجموعه ۱۳۷
جهت شمال           N 137
پلان بزرگنمایی ۱۴۲
جهت شمال           N 142
فهرست منابع ۱۴۴

 

بزرگترین مرجع گزارشهای کارآموزی و سوالات استخدامی رایگان

******************************************************************

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۴۵ + به همراه عکس ها

*******************************************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


[otw_shortcode_button href=”http://article.university/tag/%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-blue” target=”_blank”]جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید[/otw_shortcode_button]

[otw_shortcode_button href=”http://article.university/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-red” target=”_blank”]جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]

دانلود مطالعات معماری گنج نامه همدان
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد