مرد پارسی دروغ نگوید حتی بهنگام مرگ در جنگ (کوروش کبیر)
خانه » پروژه » عمران و معماری » دانلود مطالعات معماری گنج نامه همدان
دانلود مطالعات معماری گنج نامه همدان

دانلود مطالعات معماری گنج نامه همدان

دانلود مطالعات معماری گنجنامه همدان

يكي از مهمترين و اساسي ترين مراحل هر نوع مداخله در سايت ، شناخت محيط طرح است. بديهي است هر تصميم صحيح و منطقي در مورد آينده منطقه و ساماندهي مجموعه مبتني بر شناخت صحيح آن است .

هدف از اين مرحله، شناخت امكانات و بررسي مسائل، محدوديتها و نيازها مي‌باشد . بدين منظور به بررسي و شناخت استان همدان مي‌پردازيم.
1-1- ويژگي هاي طبيعي همدان
عوامل طبيعي، جغرافيايي و محيطي بستر و جايگاه اصلي محيط طرح را تشكيل داده و علاوه بر آن مي‌توانند كليه عناصر و جزئيات طراحي – نظير مكان، شكل، ساختار و مصالح بومي و … – را تحت تاثير خود قرار دهند .خصوصاً از نيمه دوم قرن بيستم، لزوم توجه به اين عوامل روز به روز بيشتر احساس مي شود است. 

مطالعات معماری گنجنامه همدان

فهرست مطالب

– ويژگي هاي طبيعي همدان 6
1-1-1-خصوصيات جغرافيايي همدان 6
نظام تقسيمات سياسي و كشوري 7
موقعيت جغرافيايي شهرستان همدان 7
تصوير1-1.عكس هوايي منطقه، ماخذ : سازمان نقشه برداري 7
تصوير1-2.تقسيمات شهرستاني در سال 77، ماخذ : اطلس عمومي همدان 7
تصوبر 1-3.موقعيت استان همدان در تقسيمات كشوري، ماخذ : اطلس عمومي همدان 8
جدول1-1 : مشخصات عمومي شهرستانها بر اساس تقسيمات كشوري تا پايان سال1381، ماخذ : سالنامه آماري همدان 8
1-1-2- خصوصيات اقليمي همدان 8
آب و هوا 8
جدول 1-2 : ميانگين متوسط رطوبت نسبي ماهيانه همدان، ماخذ : آمارنامه اطلاعات ادارة هواشناسي همدان 10
تابش آفتاب 11
فشار بخار (mm.Hg) 12
تصوير 1-4. نمودار بيوكليماتيك ساختماني همدان ،ماخذ : کسمائی ، مرتضی . اقلیم و معماری 12
• بــاد 12
تصوير 1-5 . نمودار باد غالب ،ماخذ : کسمائی ، مرتضی . اقلیم و معماری 13
تصوير 1-6 . مسير جريان توده‌هاي هوا و بادها در منطقه الوند، ماخذ:آرشيو شخصي نگارنده 13
جدول1-7 : سرعت وزش باد ( متر بر ثانيه ) در سالهاي 1368 تا 1376 ، ماخذ : آمارنامه اطلاعات ادارة هواشناسي همدان 13
جدول 1-8 : تعداد روزهاي بادخيز هواشناسي همدان 13
• وضعيت زمين شناسي و زلزله در منطقه 13

مطالعات معماری گنجنامه همدان

نكات طراحي اقليمي 14
o اولويت بندي در اهداف عمده طراحي اقليمي 14
ويژگيهاي معماري مناطق سرد: 14
كاهش تاثير باد در اتلاف حرارت ساختمان 15
بهره گيري از انرژي خورشيدي در گرمايش ساختمان 15
بهره گيري از شرايط مناسب هواي خارج 16
تهويه مورد نياز در اقليم سرد و كوهستاني 16
1-2- ويژگي هاي تاریخی همدان 17
تصوير 1-7 . دژمادي ،ماخذ :كياني،1374 19
تصوير 1-8 . طرح دژمادي بر روي نقش برجسته آشوري ،ماخذ :همان 19
تصوير 1-9 . نقشه شهر همدان،940-942ه.ق./1533-1536م ،ماخذ :آرشيو دكتر فرهاد فخار تهراني 19
کاسی ها 20
دولت ماد 21
دولت پارس 21
1-3- ويژگي هاي اجتماعي و فرهنگي 24
1-3-1-فرهنگ و آداب اجتماعي مردم همدان 24
رقص و موسیقی 25
آداب و رسوم به هنگام تغییر فصول سال 26
مراسم تعزیه خوانی 26
جدول 1-9: مشاغل و حرفه های سنتی مردم همدان ، ماخذ: سیمای گردشگردی استان همدان 27
صنایع دستی در استان همدان 27
نقاشی در همدان 28
• توزيع تراكم نسبي جمعيت 28
1-3-3- آموزش و سواد 29
1-4- جاذبه هاي گردشگري همدان 29
1-4-1- جاذبه هاي طبيعي 30
1-4-2- جاذبه هاي تاريخي 30
کتیبه های گنجنامه 31
آرامگاه بوعلی سینا 32
قلعه دختر (قز قلعه سی ) 33
موزه تاریخ طبیعی 34
1-4-3- جاذبه هاي گردشگري شهرستان هاي همدان 35
1-5- نتيجه گيري 35
در عرصه طبيعي: 36
فصل دوم : 38
2-1-1- باغ ، همسويي انسان و طبيعت 38
2-1-2- باغ- شهر 40
تصوير 2-9 . عكس ماهواره اي باغ-شهر كاشان ،ماخذ : www.wikimapia.com 42
جمع بندي 43
2- 1-3-1- فرهنگ مشترک 44
2-1-3-4- منظر، بازخواني تاريخ 46
2-1-4-1- برخی از اصول قابل توجه در طراحی فضاهای شهری و همگانی 47
2-1-4-3- مساله هماهنگی فضاهای همگانی با شخصیت و هویت شهر 48
2-1-5-1- ارزشهای میراثی– ثروت فرهنگی 50
2-1-5-3- باغ‌هاي تاريخي- منشور فلورانس – مصوب دسامبر 1982- ايكوموس 52
2-1-5-6- بیانیه مکزیکوسیتی 1999 56
2-1-6-1- تاریخچه ی صنعت جهانگردی در جهان 59
2-1-6-4- صنعت توریسم و مسایل جنبی و بنیادی ناشی از آن 62

مطالعات معماری گنجنامه همدان

عوامل و مفاهیم اساسی و ساختاری در پوشش دادن به مدیریت توریستی 63
جدول 2-1 : اثرات مثبت و منفی ،فرهنگی و اجتماعی جهانگردی،ماخذ:سليماني سالار:5-8 63
2-1-6-5- گردشگری و محیط زیست 64
2-2- بررسي نمونه هاي مشابه 66
2-2-1- منظر باستانی تخت سلیمان 66
اهداف عملیاتی 69
2-2-3- پارك جمشيديه 73
فصل سوم: 80
3-1- شناسايي وضع موجود مجموعه طبيعي- تاريخي گنجنامه 80
معرفی عرصه طراحی پروژه 81
جمع بندی 87
3-2- تحليل و بررسي سايت مجموعه طبيعي- تاريخي گنجنامه 88
کوهستان الوند 91
3-2-2-2- عناصر مصنوع منظر 94
موقعیت و ابعاد کتیبه ها 95
متن کتیبه ها 95
خط کتیبه ها 96
نقدی بر موقعیت مکانی کتیبه ها 96
محور اصلي اتصال گنجنامه به دره عباس آباد 97
محور اتصال تاريك دره به دره گنجنامه 98
ميدان ورودي محوطه 98
پل پهلوي 99
باغ – رستوران هاي سنتي 100
3-2-3- بررسي مسائل و مشكلات منظر مجموعه 101
3-2-4- گنجنامه ، تفرجگاهی حومه شهري 103
جاذبه های دره گنجنامه (انگیزه مراجعه به دره ) 105
مدت زمان گردشگری 106
فعالیت های گردشگری 106
کمبودها و مشکلات گردشگری گنجنامه 107
الگوی فضای سبز دره گنجنامه 112
3-3-2- ضوابط و مقرار حرایم 115
3-3-3- طرح تفضیلی محوطه ی گنجنامه 117
3-3-4- طرح محور فرهنگی- تاریخی شهرهمدان 118
3-3-6- پیشنهادات طرح محور فرهنگی- تاریخی شهر 119
3-4- نتيجه گيري : تعيين اهداف كلي و عملياتي مداخله در مجموعه گنجنامه 120
3-4-1- تدوين اصول و سیاست های طراحی 120
3-5- طرح ساماندهي و معماري منظر مجموعه طبيعي- تاريخي گنجنامه 124
سكانس چهارم 128
سكانس هفتم 132
پلان مجموعه 137
جهت شمال           N 137
پلان بزرگنمايي 142
جهت شمال           N 142
فهرست منابع 144
فصل اول:
مطالعات بستر طرح
1-1- ويژگي هاي طبيعي همدان
1-2- ويژگي هاي تاریخی همدان
1-3- ويژگي هاي اجتماعي و فرهنگي
1-4- جاذبه هاي گردشگري منطقه
1- فصل اول – مطالعات بستر طرح
يكي از مهمترين و اساسي ترين مراحل هر نوع مداخله در سايت ، شناخت محيط طرح است. بديهي است هر تصميم صحيح و منطقي در مورد آينده منطقه و ساماندهي مجموعه مبتني بر شناخت صحيح آن است . هدف از اين مرحله، شناخت امكانات و بررسي مسائل، محدوديتها و نيازها مي‌باشد . بدين منظور به بررسي و شناخت استان همدان مي‌پردازيم.
1-1- ويژگي هاي طبيعي همدان
عوامل طبيعي، جغرافيايي و محيطي بستر و جايگاه اصلي محيط طرح را تشكيل داده و علاوه بر آن مي‌توانند كليه عناصر و جزئيات طراحي – نظير مكان، شكل، ساختار و مصالح بومي و … – را تحت تاثير خود قرار دهند .خصوصاً از نيمه دوم قرن بيستم، لزوم توجه به اين عوامل روز به روز بيشتر احساس مي شود است.

 

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات :145+ عکس

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • امتیاز 5.00 ( 2 رای )
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است