دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله آب و فاضلاب و اثرات آن بر محیط زیست

آب و فاضلاب و اثرات آن بر محیط زیست
فهرست مطالب
بررسي و تحليل كلي مسائل ويژه حاد زيست محيطي
انواع فاضلاب
معرفي نحوه جمع آوري فاضلاب در بخشهاي مختلف منطقه، نارسايي و پيامدهاي نامطلوب  آن
روشهاي دفع فاضلاب
جمعيت فعلي تحت پوشش شبكه گرد آوري فاضلاب در منطقه:
بر آورد حجم فاضلاب توليد شده
پيامدها و مشكلات ناشي از دفع فاضلاب با روشهاي فعلي
سيستم چاههاي جذبي و سپتيك تانكها
آلودگي آبهاي زيرزميني و قنوات
بالا آمدن سطح آبهاي زيرزميني
آلودگي محيط زيست شهري
شبكه موجود گردآوري فاضلاب در منطقه
كاهش مقاومت لايه هاي زمين
فاضلابهاي سطحي
مخلوط شدن فاضلاب هاي  كارگاهها با فاضلاب خانگي
دفع فاضلاب و امكانات منطقه
دفع فاضلاب و مشكلات منطقه
نحوه جمع آوري زباله، نارسائيها و پيامدهاي نامطلوب آن
طرح جديد سيستم جمع آوري و دفع زباله
ميزان زباله توليد شده در منطقه
ايستگاه موقت انتقال زباله در منطقه و مشكلات آن
جمع آوري و دفع زباله و كاستي هاي آن
بازيافت پسماندهاي منطقه
آلودگي هوا و منافع آلاينده آن
منابع آلاينده
عوامل موثر بر ميزان تردد در منطقه
منابع آلاينده خانگي
منابع آلاينده صنعتي
ساير منابع آلوده كننده
استاندارد هواي پاك و ميزان آلودگي در ايستگاههاي سنجش و پايش منطقه
جريانهاي محلي دشت و كوه
جريانهاي محلي دره ها
عوامل طبيعي موثر بر آلودگي هوا در منطقه
وضعيت توپوگرافيك
بادهاي منطقه
ميزان بارندگي
پسماندها
آفت كش ها و سموم دفع آفات نباتي
عدم برخورداري از آب شرب بهداشتي در منطقه
نقش منطقه دو در تامين آب شرب تهران
منابع ايجاد آلودگي صوتي
سرو صداي ناشي از ساخت و سازهاي ساختماني
پاره اي از رفتارهاي اجتماعي، فرهنگي، سنتي:
– بررسي و تحليل كلي مسائل ويژه حاد زيست محيطي
– معرفي نحوه جمع آوري فاضلاب در بخشهاي مختلف منطقه، نارسايي و پيامدهاي نامطلوب  آن

– انواع فاضلاب

ميزان فاضلاب صنعتي يا پساب ايجاد شده از توليدات صنعتي در منطقه قابل توجه نبوده و نسبت به كل فاضلابهاي توليدي نقش چنداني ايفا نمي‌كند گزارش” شناخت واحدهاي صنعتي شهر تهران – سال 1375 تعداد واحدهاي صنعتي مستقر در منطقه دو را 36 واحد يعني 26/1 درصد كل واحدهاي صنعتي مناطق بيستگانه شهر تهران عنوان كرده است . و نظر به اينكه طي سالهاي اخير تعدادي از اين واحدها نيز به خارج از شهر تهران انتقال يافته‌اند، از تعداد و نقش آنها كاسته شده است.
–  روشهاي دفع فاضلاب
مجموعه كامل انواع شيوه هاي دفع فاضلاب شامل: چاههاي جذبي، جوي خيابانها، مسيلها، قنوات، سپتيك تانكها، شبكه گردآوري فاضلاب، در منطقه دو مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
چاههاي جذبي و جوي خيابانها و كانابها مثل خيابان زنجان اصلي ترين حجم فاضلاب منطقه شامل فاظلاب خانگي و آبهاي سطحي را جمع آوري و هدايت مي‌كنند.
مسيلهاي طبيعي و انسان ساخت موجود نيز در كنار قنوات قديمي كار جمع آوري و هدايت بخش ديگري از فاضلاب را در منطقه بعهده دارند كه شامل مسيل فرحزاد، مسيل كوي مطهري (به موازات اتوبان شيخ فضل الله نوري)، دركه و سيل برگردان غرب كه مجموعه فاضلاب جاري در اين مسيلها تا رودخانه كن هدايت مي‌شوند.
انتقال آبهاي سطحي ناشي از بارندگي از وظايف اصلي مسيلهاي فوق بوده در حاليكه كار هدايت قسمتهايي از فاضلابهاي شهري در مناطقي كه دفع فاضلاب دچار مشكل مي‌گردد نيز بصورت غير مجاز به عهده اين مسيلها قرار گرفته است.
سپتيك تانكها و تصفيه خانه هاي كوچك در تعداد زيادي از ساختمانهاي بلند مرتبه، مجتمع‌هاي مسكوني و شهرك هايي كه در منطقه دو احداث گرديده، كار گرد آوري و دفع فاضلاب را بعهده دارند.

دانلود مقاله آب و فاضلاب و اثرات آن بر محیط زیست
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد