دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله آسيب شناسي در بزهکاري اطفال

آسيب شناسي در بزهکاري اطفال
فهرست مطالب
مقدمه
الف : تعريف طفل ب : تعريف بزهکاري ج : تعريف آسيب شناسي
قسمت اول : آسيب هاي وارده بر اطفال ناشي از کجاست ؟
1 ) والدين
2 ) مسکن
3 ) محيط تفريح
4 ) وسايل ارتباط جمعي
قسمت دوم : انواع جرائم ارتکابي توسط اطفال بزهکار
1 ) آموزش
2 ) تخصصي کردن دادگاههاي رسيدگي کننده به جرائم
3 ) سلامت وسايل ارتباط جمعي
4 ) ايجاد و تجهيز کانونهاي اصلاح و تربيت
نتيجه گيري
« آسيب شناسي در بزهکاري اطفال »
در جامعه اي که اکنون در آن زندگي مي کنيم اطفال آئينه آينده جامعه مي باشند و اهميت فراواني در جامعه دارند به همين منظور نگارنده اين مقاله قصد دارد موضوع آسيب شناسي را در بزهکاري اطفال مورد بررسي قرارداده تا به اين نتيجه رسيده که آسيب هاي وارده براطفال ناشي از کجاست ودر برخورد با اين آسيب ها چه راهکارهائي مي توان ارائه نمود.
الف : تعريف اطفال : طفل به بيان قانون مدني فردي است که به سن بلوغ نرسيده باشد. بلوغ شرعي درپسر 15 سال و در دختر 9 سال مي باشد با اين وصف منظور از طفل در اين مقاله پسر زير 15 سال و در دختر زير 9 سال مد نظر مي باشد.
ب : تعريف بزهکاري :
بزهکاري در معنا و مفهوم لفظي خود عمل خطائي قلمداد مي شود که ناشي از ترک انجام وظيفه قانوني با انجام يک عمل خطائي است که جرم قلمداد نمي شود که اين لفظ بيشتر براي کودکان واطفال به کاربرده مي شود بزهکاري در هر حال از لحاظ اصطلاحي معناي بسيار نزديکي با جرم و تبه دارد ولي به اين لحاظ در برابر اطفال استعمال مي شود که اطفال با توجه به روح لطيف و ساده اي که دارند نامناسب است که آنها را به مجرم و تبهکاري عنوان کرد و ازاين حيث اطفال بزهکار ناميده مي شوند و در برخي از موارد نيز بزهکار به فردي اطلاق مي شود که صرفا مرتکب جرم نشده ولي به طور کلي فردي سرکش و ضد اجتماعي باشد.
ج : تعريف آسيب شناسي :
آسيب شناسي Pathology بعنوان يک اصطلاح در جرم شناسي مطرح است و همانگونه که از لفظ آن مشخص است شناسائي آسيب ها مد نظر مي باشد. آسيب اجتماعي حربه اي است که به جامعه در مبادي مختلف وارد مي شود بعنوان مثال خانواده و والدين مي توانند مسبب آسيب هايي بر اطفال خويش باشند مثلا طلاق عامل موثري است که اطفال ، بي بند وبار وبزهکار تربيت شوند. پس شناسائي اين حربه ها و علتها را آسيب شناسي مي گويند، اين موضوع در بزهکاري اطفال مورد بررسي قرار گرفته بدين صورت که چه عواملي به عنوان آسيب مطرح است که در بزهکاري اطفال موثر فرض مي شود.
قسمت اول : آسيب هاي وارده بر اطفال ناشي از کجاست :
آسيب همانگونه که بيان شد ضرباتي است که برافراد وارده مي شود و موجب ارتکاب جرم از جانب افراد مي گردد با اين توضيح اين آسيب ها بر اطفال از نواحي مختلفي نشات مي گيرد ممکن است از جانب والدين خود طفل بزهکار باشد يااز جامعه و محيط هاي مختلفي که طفل در آن رفت و آمد دارد ناشي گردد. که در ذيل به بعضي از اين موارد اشاره مي گردد. ………………..

دانلود مقاله آسيب شناسي در بزهکاري اطفال
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد