دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله آسيب های واليبال

آسيب های واليبال
فهرست مطالب
مقدمه  
مراحل اصلي صدمات ورزشي
بررسي آسيب شناسي
شيوه هاي درمان 
پيشگيري 
آسيب هاي ورزشي 
استفاده از يخ و گرما در برخورد با آسيب ها 
روش صحيح ماساژ دادن با يخ
خصوصيت باندهاي فشاري
اصول برخورد با ورزشكاري كه شديداً آسيب ديده و حال وخيمي دارد
جلوگيري از مصدوميت ها و آسيب هاي ورزشي
محافظ چشم 
محافظ دهان 
محافظ مچ ، دست ، زانو و آرنج
كفش ورزشي 
پيشگيري بهترين درمان است
آسيب هاي ورزشي 
علائم هشداردهنده آسيب هاي جدي
علل اصلي ايجاد صدمات ورزشي
چگونه مي توان از بروز صدمات ورزشي جلوگيري كرد؟
ضربه مغزي 
آسيب ديدگي شانه 
آسيب ها و صدمات مچ دست
آسيب ديدگي زانو 
ورم تاندون آشيل 
كشيدگي ماهيچه هاي ران
كشيدگي و پارگي هاي عضلات و ماهيچه ها و رباط ها
درد پايين كمر 
درد و ورم ساق پا 
رگ به رگ شدن و پيچ خوردگي مچ پا 
آسيب هاي استخواني
آسيب هاي مچ پا 
 مقدمه
ورزش واليبال:
يك ورزش جمعی محبوب با بيش از 800 ميليون علافمند در جهان ، پرطرفدارترين ورزش در جهان است که بازيكنان در هر سطح مهارت از آن لذت می برند. از 1895 در آمريكا توسط ويليام جی مورگان ابداع گرديد. از 1966 در دو زمين بازی شکل گرفت.
آسيب ديدگي ‌و يا صدمه ديدن‌به‌ هنگام‌تمرين‌ و مسابقات‌ جزو جدا نشدنی ورزش‌ بوده‌ و ورزشکاران‌ بطور خاص‌ و افراد عادي‌در سنين‌ مختلف‌ بطور عمومی بايد نکات‌ متعددي ‌را در دستور کار خود براي ‌انجام‌ نرمش ‌و يا تمرين‌ و مسابقه‌ در نظر گيرند‌کارشناسان‌علم‌پزشکي‌ ورزشي‌ معتقدند بايد دستورات ‌تمريني‌ متفاوتي‌ را با توجه‌ به‌ سن‌و جنس‌ افراد البته‌ با توجه‌ به‌نوع‌ورزش‌ در نظر گرفت‌. بعنوان مثال‌در افراد سنين‌پايين‌همچون‌اطفال‌و نوجوانان‌گرم‌کردن‌کافي‌قبل‌از انجام‌حرکات‌ورزشي‌‌عدم‌وادار کردن‌به‌انجام‌تمرين‌سخت‌و بيش‌از حد‌عدم انجام‌تمرينات‌ورزشي‌که‌در آن‌زانوها به‌طرفين‌بيش‌از حد کشيده‌شود، انجام‌حرکات‌کششي‌براي‌گرم‌کردن‌بدن‌بخصوص‌بر روي‌تاندون‌آشيل‌و عضلا‌ت‌پشت‌ران‌از اهميت‌بسياري‌برخوردار است .‌‌‌‌‌‌‌‌از طرفي‌يکي‌از روشهاي‌غلط کارهاي‌تمريني‌و يا حرکات‌ورزشي‌آنست‌که‌پس‌از پايان‌کار افراد به گوشهايي‌رفته‌و به‌استراحت‌مي پردازند و اين‌در حالي‌است‌که‌انجام‌حرکات ورزشي‌براي‌سردکردن‌بدن‌پس‌از تمرينات‌سنگين‌لا‌زم‌است‌ . همچنين‌استفاده از کفشهاي‌ورزشي‌استاندارد و مناسب ،‌‌ استفاده‌از وسايل‌محافظتي‌طبي همچون‌مچبند‌ساقبند و زانوبند توصيه‌مي شود. نکته‌قابل‌توجه‌آنکه‌براي انجام‌تمرين‌يا مسابقه‌بايد مکانهاي‌مناسبي‌را در نظر گرفت‌يعني‌حتي المقدور بايد از دويدن‌و يا تمرين‌کردن‌بر روي‌سطوح‌سخت‌همچون‌آسفالت‌‌کفه اي‌ ، سنگ‌مرمري‌و يا کاشي‌خودداري‌کرده‌و سطوح‌نرمتري‌همچون‌تارتان سالن‌هاي‌داراي‌کفه‌هاي‌چوبي‌و يا تشکهاي‌استاندارد همچون‌تاتامي‌را براي‌تمرين‌و نرمش‌در نظر گرفت‌تا از شدت‌ضرب‌ديدگي‌هاي‌احتمالي‌کاسته شده‌و به‌هنگام‌دويدن‌ويا تمرين‌‌باعث‌ناراحتي‌بخصوص‌در قسمت‌زانو نشود‌البته‌انجام‌تمرين‌بر روي‌تشکهاي‌بسيار نرم‌که‌باعث‌فرو رفتگي‌پا در آن مي‌شود توصيه‌نخواهد شد‌. پيوسته‌و سبک‌تمرين‌کردن‌يکي‌از راههاي‌مهم جلوگيري‌از آسيب ديدگي‌است‌به همين‌دليل‌نبايد بطور ناگهاني‌و شديد تمرين کرد…………………

دانلود مقاله آسيب های واليبال
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد