دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله آسیب شناسی بتن

آسیب شناسی بتن

فهرست مطالب
پيشگفتار 4
بخش ا ول 19
1- علل فرسودگي و تخريب سازه هاي بتني 19
1-1- نفوذ نمکها 20
1-2- اشتباهات طراحي 20
1-3- اشتباهات اجرايي 21
1-4- حملات کلريدي 22
1-5- حملات سولفاتي 24
1-6- حريق 25
1-7- عمل يخ زدگي 28
1-8- نمکهاي ذوب يخ 28
1-9- عکس العمل قليايي سنگدانه ها 29
1-10- کربناسيون 30
1-11- علل ديگر 31
2- عمليات ترميمي 33
2-1- آماده سازي سطوح 35
2-1-1 تميز نمودن با اسيد، شستن با اسيد، اسيد خراشي 36
2-1-2 برس زدن 37
2-1-3 چکش زدن 38
2-1-4 سند بلاست و گريت بلاست (شن و ساچمه پاشي) 38
2-1-5 وترجت (آب فشاري) با مواد ساينده و بدون آن 39
2-1-6 روشهاي ديگر 40
2-2 طرق مختلف ترميم 40
2-2-1 تزريق ترکها 41
2-2-2 قنداق کردن 42
2-2-3 بتن با سنگدانه از پيش آکنده 43
2-2-4 لايه هاي سطحي 45
2-2-5 بتن پاشي 46
2-2-6 بخيه زني 48
2-2-7 تـنـيـدن 49
2-2-8 درزگيري 50
2-2-9 پوشش 51
2-2-11 باروري توسط خلاء 53
2-2-12 روشهاي سطلي 54
2-2-13 روش قيفي 55
2-2-14 روش پمپ 56
2-2-15 روش کيسه اي 56
بخش سوم 57
3- مواد تعميري 58
3-1 بنونيت 58
3-2 پوششهاي قيري 59
3-3 بتن، ملات و دوغاب ساخته شده از سيمان پرتلند معمول 60
3-4 درزگيريهاي ارتجاعي 62
3-5 رزينه 62
3-5-1 اپوکسيها 63
3-5-2 پلي استرها 71
3-5-3 پلي يورتانها 74
-6 بتن، ملات، و دوغابهاي منبسط شونده 74
3-7 بتن و ملات داراي الياف مصنوعي 75
3-8 لاتکس 78
3-9 ساير مواد پوششي 82
3-10 سيمانهاي مخصوص 82
3 – 11 مواد تعميري زير آبي 83
3-11-1 مواد سيماني براي تعميرات زير آبي 85
3-11-1-1 ويژگيهاي آب اندازي 86
3-11-1-2 زمان گيرش طولاني 87
3-11-1-3 شسته شدن 88
3-11-1-4 آسيب پذيري در مقابل مواد شيميايي 89
3-11-1-5 رواني ضعيف 90
3-11-1-6 جمع شدگي يا انقباض 92
3-11-1-7 جدا شدن 95
3-11-1-8 نفوذ آب دريا به سيستم تعميري 96
3-11-1-9چسبندگي به بتن قديمي (بتن مادر) 97
پيشگفتار
 ايران يكي از قديمي ترين گاهواره هاي تمدن است و معماري و شهرسازي، دست كم از چهار هزار سال قبل در اين سرزمين متداول بوده است.
آثار شامخ معماري و بقاياي قصرها و شهرهاي باستاني و دوام و بقاي شگفت انگيز تعدادي از كهن ترين نمونه هاي ساختماني و شهرسازي حكايت از تطّور و شكوفايي اين فن ظريف و زيبا در كشور ما مي كند. هنوز بيگانگان با شگفتي و اعجاب از ويرانه هاي در خور مباهات تخت جمشيد ديدن مي كنند. ساختمانها، ميدانها، مساجد و گلدسته هاي شهر نام آور اصفهان در صدر فهرست جاهاي ديدني و مورد توجه سياحاني قرار دارد كه هر سال راهي خاور زمين مي شوند.([1])
سرٌ پايداري شگرف اين آثار باستاني و تاريخي كه در موارد عديده اي حتي در خور استفاده براي مردم اين روزگار هستند، مانند شبستان و صحن مساجد قديمي چند صد ساله شيراز و اصفهان و از مهمتر آستان قدس رضوي و امثالهم را بايد در كوشندگي، دقت نظر، انتخاب مواد و مصالح مناسب و بادوام و موشكافي سازندگان آن جست كه طبعاً وقوف و تبحرشان را در فن معماري بيان مي كند.
طي شصت سال اخير فن معماري و ساختمان و شهرسازي در ايران دگرگون شد. پس از يك دوره دويست ساله فترت كه آشوبها و جنگهاي داخلي و خارجي به معماران ايراني فرصت خلق آثار بي همتايي مانند ساخته هاي دوران صفوي را نمي داد، به تدريج با شكل گيري دانش نوين معماري در ايران، تحصيل و تجربه دانشجويان ايراني در خارج و تأسيس دانشكده هاي فني و مهندسي، احداث ساختمان و سازه وارد مرحله تحول نويني شد و چهرهء شهرهاي ايران دگرگون شد. آميزه هايي از سبكهاي معماري باستاني-اسلامي و اروپايي در ساختمانهاي رفيع و با عظمت دولتي، بانكها و شهرسازي پديد آمد. مي توان پذيرفت كه مهندسان ساختماني و شهرسازي اروپايي مانند آلمانها، ايتالياييها، چكها و فرانسويها كه در خلال سالهاي 1320ـ1310 در فعاليتهاي ساختماني ايران به كار گمارده شده بودند، گامهاي نخستين را برداشتند. پيش از آن در دوران قاجار، گرچه آثاري به وجود آمد، امٌا اين آثا هرگز به پاي دوران صفوي نمي رسيد و از ديدگاه بعضي از آگاهان، نشانهء انحطاط فن معماري اصيل ايران به شمار مي رفت.
مهندسين اروپايي با شناخت و كاربرد ظريف معماري كهن ايراني و نگرش به سبكهاي عصر هخامنشي و ساساني و تلفيق آن با معماري صفوي، زيبايي و اصالت معماري ايراني را جلوه گر ساختند.
هنوز يك دهه به پايان نرسيده، مهندسين جوان ايراني كه به تدريج جايگزين بيگانگان مي شدند بسيار شتابان و پر اميد، مراحل بعدي را پيمودند و نتيجه آن هزاران سازه است كه چهرهء مناطقي از كشور را دگرگون ساخته است. چهره اي كه در خور مقايسه با سيماي معماري و شهرسازي در صد سال پيش نيست و نه تنها از نظر ظاهر بلكه از نظر استحكام و پا برجا ماندن ساختمان و مقاومت در برابر بلايايي چون زلزله در خور توجه است.
در طول همين دهه بود كه با آغاز فعاليتهاي گسترش ارتباطات دريايي نظير احداث بنادر جنوب و شكل گيري شهرهاي بندري مانند خرمشهر، بندر جديدالاحداث شاهپور (امروزه امام خميني)، بندر جديد بوشهر، بندر جديد انزلي، بندر جديد شاه (امروزه تركمن) و ساخت اسكله هاي گوناگون، موج شكن، بارانداز و غيره در اين بنادر، توجه به سازه هاي بتني دريايي متداول گرديد.
براي آنكه نويسنده، متهم به قضاوت يك جانبه نشود توجه خواننده را به كتاب جالب و خواندي روزنامه اعتماد السلطنه([2]) حاوي يادادشتهاي مرحوم اعتماد السلطنه محمدحسن خان وزير انطباعات دوران اخير ناصرالدين شاه جلب مي كنم.
نويسنده يادداشتها كه يادداشتهايش را براي خود و نه براي انتشار در دوران حياتش مي نوشته بارها و بارها از فرو ريختن سقف اتاق خانه خود يا خانه رجال ديگر عصر ناصري بر اثر ريزش برف و باران، فرو ريختن سقف و ديوار خانه خود را نگاشته است. در حالي كه نويسنده يادداشتهاي مذكور، وزير احتساب (يعني شهردار دار الخلافه تهران) نيز بوده است و از نظر اعتبار شخصي و اهميت مقام، لابد در خانه اي مجلل و آبرومند به سر مي برده است؛ حال آنكه در قبال ريزش سقف و ديوار اتاق بر اثر باران و برف مصونيت نداشته است.
توجه به نكته كوچك بالا و نيز اين داستان كه در دورانهاي اخير تاريخ يعني عصر ناپديد شدن معماريهاي با شكوه باستاني و صفوي، ديوار و حصار شهرهاي ايران كه از گِل بنا مي شده است بنا به عقيده يك صاحب منصب انگليسي حتي در برابر فشار شديد آب فرو مي ريخته است؛ حكايت از آن مي كند كه از اوايل قرن 19 ميلادي، معماري علمي و فني و مبتني بر محاسبات و داده هاي آماري، به مثابه يك ضرورت تام و تمام خود نمايي كرده و هنر و مشخصه معماران ايراني در اين بوده است كه با در آميختن سنت و صنعت و زنده كردن نمادهاي كهن معماري اصيل ايراني، از دستاوردهاي تكنيك نوين نيز بهره مند شوند.
******
تخصص نگارنده، آسيب شناسي و بهسازي (ترميم، تعمير، مرمت و تقويت) سازه هاي بتني است كه برهه هايي طولاني از جواني خود را بر سر توشه اندوزي از آن دانش گذارده و با توجه به اهميت بتن در صنايع راه و ساختمان امروز كشور و در جهت بهينه سازي و حفظ و حراست سازه هاي بتني، سخن گفتن از آن را ولو به اجمال بي مناسب نمي داند.
عنوان «آسيب شناسي و بهسازي سازه ها» كه ظاهراً شامل بيش از چهار پنج واژه نيست، مفاهيم عميق و گسترده و پيچيده اي را زير پوشش دارد كه عبارتست از:
مطالعه، تحقيق، آزمايش، بررسي، آسيب شناسي، ارائه طرح، نظارت، اجرا در خصوص تعميرات، تعمير، مرمت، بهسازي، حفاظت، احيا، تثبيت، آماده سازي سطوح (از قبيل سند بلاست، گريت بلاست و اترجت، اسيد شويي)، آب بندي، بازيابي، آسيب درماني، حل مشكل نفوذ پذيري، تزريق، تقويت و تعميرات زير آبي، در رابطه با كليه سازه هاي صنعت راه و ساختمان اعم از فنداسيون- سد- پل- تونل- معادن- اسكله و بندر- سازه هاي دريايي و نفتي- ابنيه تاريخي و مذهبي و باستاني، ساختمانهاي سنگين بتني و فلزي، تأسيسات آبياري و زهكشي استخرها و منابع آب و مايعات خورنده (شيميايي، فاضلاب صنعتي)، تأسيسات فاضلاب- كشتارگاهها- سردخانه ها- كارخانجات و مراكز توليدي با كف مخصوص- مترو- نيروگاهها- شمع و پايه- فرودگاهها- موج شكن- حوضچه هاي خشك- كانالها و مخازن بتني و فلزي- سيلوها- سازهاي بتني پيش تنيده و پس تنيده- ابنيه ديوارهاي ساحلي- استاديومها- راه و راه آهن … كه در اثر نفوذ نمكها، حملات كريدي و سولفاتي، اكسيداسيون، كربناسيون، مواد شيميايي مخرب، چربيها، انبساط و انقباض، عوامل جوي و محيطي، سايش خطاهاي طراحي، خطاهاي اجرايي، آتش سوزي، تصادفات، بار و ضربه هاي پيش بيني نشده، حوادث غير مترقبه و … آسيب ديده يا خواهد ديد، با استفاده از مواد: كاني، پوزولاني، سرباره اي، سيليسي (سيليكافيوم…)، مواد شيميايي از قبيل پليمري (آكريليك، استايرن، بوتادين)، لاتكس، مواد ازدياد كننده حجم، الياف مصنوعي، سيمانها يا چسبهاي مخصوص، با به كارگيري روشهاي دستي و مكانيكي پيشرفته معمول در صنعت راه و ساختمان و روشهاي تخصصي از قبيل شاتكريت (بتن پاشي) پليمراسون، حفاظت كاتودي، بخيه زدن، تزريق تَركها و انجام كليه آزمايشهاي مربوط به موارد فوق الذكر.
از سوي ديگر كشور ما از اقليم (آب و هواي) متنوع و متغيري برخوردار است. در زمستان، در بعضي نقاط شمالي ايران برفهاي سنگين و سرماي سخت مشاهده مي شود. در همان روزها كه برف ارتباط روستاهاي دور دست را قطع كرده و تأمين سوخت براي مردم از مسائل مبتلا بِه دايمي است، در جنوب كشور مي توان تن به آبهاي گرم خليج فارس سپرد و در هوايي گرم و مطبوع به شنا پرداخت.
اين چند گونگي آب و هوا، طبعاً نياز به سازه هاي متنوع و متفاوت از نظر مصالح و موارد مصرفي، طراحي و اجرا را الزامي مي دارد. هنوز دو دهه از بنا كردن دهها بندر و پل و اسكله و صدها آپارتمان و ويلا و دهها قصر و بازار و بازارچه در كرانه هاي شمالي خليج فارس نگذشته، آثار اقليم شرجي بر بيشتر اين سازه ها پديدار شده و نتيجتاً هزينه سنگيني براي بازسازي و بهسازي آنها، مورد نياز مي باشد.
هدف از نگارش اين كتاب دقيقاً پرداختن به اين مشكلات است كه در مواردي به صورت مبهمات جلوه گر مي باشد. به دليل جديد بودن موضوع حتي در سطح جهاني، در بيان معرفي علل آسيب ديدگي و خرابي سازه هاي بتني و راههاي مرمت آن در زبانهاي ديگر نيز مراجع زيادي يافت نمي شود و طبيعي است كه اين اولين كتابي است كه در اين خصوص به زبان فارسي به نگارش در مي آيد. به طور كلي مي توان ادعا كرد كه مستندات و مدارك در اين خصوص بسيار ناياب و در حكم هيچ است. جاي آن داشت كه در اين مورد گامهايي چند، ولو اوليه برداشته شود و ميدان براي سخن گفتن در اين بابِ نو گشاده گردد.
با اينكه موضوع و محتواي اين كاتب كاملاً تخصصي است و معمولاً براي تشخيص دقيق علت يا علل آسيب ديدگي و انتخاب مواد و گزينش روشهاي بهينه و بسنده براي بهسازي، سازه هاي بتني بايد از متخصصين بهره جست ولي چه جاي درنگ و كوتاهي كه در اين خصوص به ارائه مدارك كتبي و رهنمودهاي  ولو نخستين نپردازيم و براي دانشجويان، مهندسان و مديران و حتي معماران سنتي كه عملاً به تلاش در اين راه اشتغال دارند مطالب خواندني و درخور توجه را فراهم نياوريم.

دانلود مقاله آسیب شناسی بتن
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد