دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله آشنایی با پرسها

آشنایی با پرسها

فهرست
ماشين هاي پرس
پرس هاي مكانيكي يك ضربه اي
پرس هاي دستي
پرس هاي اصطكاكي
پرس هاي لنگي
پرس هاي ميل لنگي
پرس هاي زانويي
پرس هاي مكانيكي دو ضربه اي
پرسهاي با فشار انداز متحرك
پرسهاي با ميز متحرك
پرس هاي هيدروليك
چگونگي انتخاب دستگاه پرس
برش
نيروي برش
كار برش
قالب برش
طبقه بندي قالب ها
قالب روبسته
قالب ستون دار
قالب اتوماتيك
كفشك استاندارد
جزئيات ساخت قالب
سنبه
اتصال سنبه
ماتريس
زاويه آ‎زاد ماتريس
معمولي
ماتريس چند تكه اي
عمر ماتريس
صفحه توپي گير و صفحه سنبه گير
صفحه پشت سنبه
توپي
پرسهاي هيدروليك و طرز كار آنها
برشكاري بوسيله پرسي
انواع مختلف قالبهاي يا ابزارهاي برش
ابزار برش متوالي يا چند مرحله اي
فرم دادن بوسيله پرسي
تعيين ابعاد صفحات اوليه و ابزار فرم آنها
عمليات حرارتي و به سازي
ابزارهاي فرمكاري (قالبهاي فرم)
جنس ابزارها
ماشين هاي پرس
ماشينهايي كه براي ((كار روي ورق فلزات به كار مي روند )) پرس نام داردند و آنها را نسبت به طرز كارشان طبقه بندي مي كنند ، به طور كلي پرس ها به دو دسته تقسيم مي شوند :
1-  پرس هاي مكانيكي و 2- پرس هاي هيدروليكي
هر يك از اين دو نوع نيز از نظر حركتشان به دو دسته تقسيم مي شوند :
الف ) پرسهاي يك ضربهاي و ب ) پرس هاي دو شربه اي .
پرس هاي مكانيكي يك ضربه اي
پرس ها بسته به نوع كارشان به انواع زير تقسيم مي شوند .
الف ) پرس هاي برشي و كششي ب ) پرس هاي خم كاري و سوراخكاري ج ) پرس هاي ضربه اي
و نيز نسبت به نوع حركتشان چنين اند :
1-  پرس هاي دستي
2-   پرس هاي اصطكاكي
3-   پرس هاي لنگي
4-   پرس هاي ميل لنگي
5-   پرس هاي زانويي

دانلود مقاله آشنایی با پرسها
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد