دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله آفت کش ها

دانلود مقاله آفت کش ها

چکیده

استفاده ی بی رویه و وسیع از آفت کش ها در امور بهداشتی و کشاورزی بدون توجه به مسائل زیست محیطی سبب آلودگی محیط زیست به خصوص منابع آبی می شود. آفت کش ها در اثر کاربردهای مستقیم – غیرمستقیم و از طریق ریزش های جوی، زهاب های کشاورزی، جریان باد و … وارد منابع آبی می شود.این مواد پس از ورود به منابع آبی تحت تاثیر فرایندهای تجزیه و تحلیل و انتقال ممکن است چند هفته تا چندین سال در منابع آبی دوام یابند. بر این اساس آفت کش ها به سه قسمت کم دوام، با دوام، بادوام متوسط تقسیم بندی می شود برای به حداقل رساند تاثیرات سوء آفت کش ها بر اکوسیستم ها اقدامات ویژه ای باید انجام گیرد که از جمله می توان به تصفیه فاضلاب محتوی آفت کش، تعیین حریم منابع آب، استفاده از آفت کش کم دوام اشاره کرد.

« فهرست مطالب »

چکیده

مقدمه

تعریف آلاینده

آلاینده های آلی کلره و DDT

آلاینده های آلی فسفره

آفت کش های کاربات

آفت کش های پیرتیروئید

PAH ها

PCB ها

حشره کش های سیلکودین

حرکت آلاینده ها در طول زنجیره غذایی

سرنوشت آلاینده ها در رسوبات

تاثیرات زیست محیطی آلاینده های آلی

اثرات آفت کش ها در اکوسیستم آبی

بقایای آفت کش ها در منابع آبی

راههای ورود آفت کش ها به منابع آبی

راهکارها و پیشنهادها

منابع و مأخذ

چکیده

استفاده ی بی رویه و وسیع از آفت کش ها در امور بهداشتی و کشاورزی بدون توجه به مسائل زیست محیطی سبب آلودگی محیط زیست به خصوص منابع آبی می شود. آفت کش ها در اثر کاربردهای مستقیم – غیرمستقیم و از طریق ریزش های جوی، زهاب های کشاورزی، جریان باد و … وارد منابع آبی می شود.این مواد پس از ورود به منابع آبی تحت تاثیر فرایندهای تجزیه و تحلیل و انتقال ممکن است چند هفته تا چندین سال در منابع آبی دوام یابند. بر این اساس آفت کش ها به سه قسمت کم دوام، با دوام، بادوام متوسط تقسیم بندی می شود برای به حداقل رساند تاثیرات سوء آفت کش ها بر اکوسیستم ها اقدامات ویژه ای باید انجام گیرد که از جمله می توان به تصفیه فاضلاب محتوی آفت کش، تعیین حریم منابع آب، استفاده از آفت کش کم دوام اشاره کرد.

مقدمه

 رشد جمعیت نیاز به افزایش تولیدات کشاورزی و به دنبال آن نیاز به آفت کش های کشاورزی برای کنترل و مبارزه با آفات برای افزایش میزان محصول از یک سو و مبارزه با بیماریها و ارتقاء سطح بهداشت عمومی جامعه و از سوی دیگر استفاده وسیع و بی رویه آفت کش ها در امور بهداشتی و کشاورزی را سبب شده است.

استفاده از این مواد بدون توجه به مسائل زیست محیطی به ظاهر ارزانترین، سریعترین و راحت ترین روشهای کنترل آفات محسوب می شود.

در کشور ما نیز به رغم اقداماتی که برای کاهش مصرف سموم انجام می گیرد استفاده از مواد شیمیایی و آفت کش ها در حال گسترش است. هرچند این موارد در محلهای محدودی استفاده می شوند. اما در سطح وسیعی پراکندگی داشته و ممکن است از طریق آب، خاک، هوا در زنجیره غذایی راه یابند و تاثیر قابل توجهی در اکوسیستم های طبیعی به وجود آورد.

با اینکه بیشتر حوزه مصرف آفت کش ها در مزارع کشاورزی می باشد اما اثرات سوء آنها در اکوسیستم ها کاملاً بارز و مشهود می باشد. یکی از محیطهایی که در معرض خطرات استفاده از سموم می باشد محیطهای آبی می باشند. آبزیان هم به خاطر غوطه وری دائمی در این محیطها پیوسته در معرض تماس با این آلاینده ها هستند. البته پایداری این سموم متأسفانه در آبهای راکد بیشتر است (Tamim , 1988).

تعریف

 تاکنون حدود 8 میلیون ماده شیمیایی انسان ساخت شناسایی شده است که حدود 70000 از ترکیبات آن استفاده رایج دارند. یکی از این ترکیبات شیمیایی که هر روز با پیشرفت علم و فن آوری بر تعداد و مقدار آن در محیط افزوده می شود آفت کش ها هستند که برای مبارزه با آفات کشاورزی و بهداشتی به طور وسیع استفاده می شود به طور کلی آفت کش ماده یا مخلوطی از مواد است که برای پیشگیری، نابودی، یا کنترل آفات شامل ناقلین بیماریهای انسانی و حیوانی یا گونه های ناخواسته و حیوانی به کار می رود.

اغلب آفت کش ها علاوه بر ماده موثر دارای مواد حامل و همچنین حلالها و ترکیباتی هستند که جذب و ویژگی های دیگر آفت کش ها را بهبود می بخشد. بخش بزرگی از آفت های تجاری را مواد بی اثر تشکیل می دهند که اثرات مضر آنها ممکن است از عوامل موثر، بیشتر باشد. اما در بحث مربوط به اثرات بهداشتی آفت کش ها کمتر سخن از آنها به میان می آید.

منابع

 مجله آب و محیط زیست، نشریه علمی، فرهنگی، اجتماعی ، شماره 6

حسین کمانی، مرتضی شهودی ، مهدی احمدی مقدم

خطر وحشتناک آفت کش هاف دکتر بهرام تفقدی نیا

سم شناسی آفت کش ها، خلیل طالبی جهرمی

تصفیه آب ، دکتر محمدرضا خانی

آلودگی محیط زیست، دکتر مینو دبیری

آلاینده های آلی از دیدگاه سم شناسی محیطی، سی – اچ – واکر، ترجمه دکنپت مینو دبیری

Envronmental orgnic chernustry

schwarzenbach . R-P,Gschwend .

pesticide Effect on tenestrial wird life

Somerville,L- walker C.H

Persistant pollutants in fish – eatingsea birds – bioaccumulation metabolism and effects . Aquatic toxicolgg    walker – C.H

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 40

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود مقاله آفت کش ها
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد