دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله آیا بین ورزش کردن و میزان افسردگی رابطه‌ای وجود دارد؟

آیا بین ورزش کردن و میزان افسردگی رابطه‌ای وجود دارد؟ 
فهرست مطالب
فصل اول. طرح تحقیق………………………..
مقدمه …………………………………..
بیان موضوع تحقیق …………………………
بیان مسئله و سوال پژوهش …………………..
سوال پژوهش ………………………………
هدف تحقیق ……………………………….
فرضیه تحقیق ……………………………..
متغیرهای تحقیق …………………………..
اهمیت ضرورت و فایده‌های موضوع تحقیق………….
تعریف مفاهیم……………………………..
تعریف عملیاتی…………………………….
فصل دوم. گستره نظری و سوابق عملی تحقیق………
پیشینه و تاریخچه نظری……………………..
نظریه‌های مربوط به افسردگی………………….
نظریه‌های روان بریایی ……………………..
نظریه یادگیری ……………………………
ماهیت افسردگی…………………………….
شناخت افسردگی…………………………….
شیوع افسردگی……………………………..
تشخیص افسردگی…………………………….
نشانه‌های افسردگی………………………….
اراات روانی افسردگی……………………….
تغییرات روزانه……………………………
علل اختلال افسردگی…………………………
درمان افسردگی…………………………….
ورزش…………………………………….
تعریف ورزش……………………………….
انتخاب برنامه ورزش………………………..
ورزش در بعد انسانی ……………………….
فصل سوم: روش اجرای تحقیق…………………..
نوع و روش تحقیق…………………………..
تعریف گروه نمونه آماری…………………….
توضیح روش نمونه گیری و مراحل انجام آن……….
داده‌های مورد نیاز…………………………
ابزار تحقیق………………………………
ابزار مورد نیاز…………………………..
روش اجرای داده‌ها………………………….
شیوه جمع آوری داده‌ها………………………
شیوه روش آماری تحقیق………………………
فصل چهارم: داده‌های آماری…………………..
فصل پنجم: نتیجه گیری………………………
تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری:
ابتدا نمره‌های افراد مختلف (ورزشکار و غیر ورزشکار) را در دو جدول جداگانه دسته بندی می‌کنیم تا برای محاسبات راحت بتوان عمل کرد.
فرضیه شماره 1 بین ورزش و میزان افسردگی در افراد ورزشکار و غیر ورزشکار رابط معنی داری وجود دارد. در اینجا روشهایی را مورد بحث قرار می‌دهیم که براساس آنها با استفاده از فقط یک یا چند عدد می‌توان در مورد خصایص متغیرهای مشاهده شده اطلاعات سودمندی به دست آورد. این اندازه‌های توصیفی، آمار یا شاخص آماری نامیده می‌شوند.
این اصطلاح معمولا برای آن دسته از داده‌ها به کار می‌رود یک گروه نمونه به دست آمده است. این شاخص‌ها نشان می‌دهند که موارد مطالعه شده به طور کلی چگونه هستند و یا داده‌های حاصل در ارتباط با هم و یا به طور  متوسط چه وضعی دارند؟ این شاخص‌ها که تحت عنوان اندازه‌های گرایش مرکزی مطرح می‌شوند عبارتنداز:
الف- میانگین
ب- میانه
ج- نما یا مد
هریک از شاخص‌ها، به گونه‌ای معرف مقدار متوسط یا اندازه گرایش مرکزی داده‌ها تلقی می‌شوند. که به ترتیب مورد بحث قرار می‌گیرند………….

دانلود مقاله آیا بین ورزش کردن و میزان افسردگی رابطه‌ای وجود دارد؟
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد