دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله آینده کاری و شغلی

آینده کاری و شغلی
فهرست مطالب
آينده کار وشغل در دنياي مدرن چه می شود؟
انقلاب سبک زندگي
آغاز کودک سالاری
انقلاب جوان
حکومت زنان
انقلاب اتومبيل
تولد آشپزخانه مدرن
انقلاب غذا
انقلاب مسکن
انقلاب هنري
آينده کار وشغل در دنياي مدرن چه می شود؟
درحاليكه كشورهاي جهان سوم و از جمله ايران از بحران بيكاري رنج مي برندشايد نوشتن درباره آينده كار و تحول آن در جوامع صنعتي پيشرفته كمينامربوط بنظر آيد اما ممكن است قرابتهايي حداقل در آينده نه چندان دور دراين زمينه بتوان يافت.
بویژه اینکه در برنامه ریزی توسعه در ایران هدف اصلی برنامه چهارمتغییر ساخت اقتصادی و حرکت به طرف اقتصاد دانش محور است. حال باید دید اگراین امر تحقق یابد تاثیرات این نوع ساخت اقتصادی بر بازار کار چیست؟
بدون شك مي توان گفت كه رشد فرد گرايي بر تمام حوزه هاي زندگي از جمله كارو عوامل آن در بازار كار تاثير گذاشته است. در دهه 1960 در اوج پيشرفتاقتصاد جهاني كساني پيش بيني مي كردند كه جامعه صنعتي روزي به جامعه ايفراغتي تبديل شود. تعداد ساعات كار بتدريج كاهش مي يافت در حاليكه بهرهوري حتي افزايش هم مي يافت. اما ديگر آن نوع پيش بيني ها محلي از اعرابندارد. كار در زندگي مردم اهميت بيشتري يافته است. حتي با توجه به اينكهنسبت زنان در نيروي كار حتي در بعضي از كشورها از مردان هم پيشي گرفتهاست. در اين ميان آينده كار هم تغييرات زيادي كرده است. شايد اين مسالهامري عادي بنظر رسد كه بسياري هستند كه در دنياي جديد از كار و شغل خوداحساس نارضايتي مي كنند. اما اگر به عمق نارضايتي ها نگاه شود مي توان ديدكه اتقاقاتي در ديناي شغل در حال وقوع است؟ علت اصلي عدم رضايت مردم ازكارشان چيست ؟ چه تغييراتي در شغل و كار رخ داده است واثر اين تغييرات برآدميان چيست؟………………

دانلود مقاله آینده کاری و شغلی
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد