دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله ابـزار دقيـق در سـدهاي بتنـي

ابـزار دقيـق در سـدهاي بتنـي
فهرست مطالب مقدمه
1 – حکمت و فلسفه نصب ابزار دقیق
الف – تشخیص
ب – پیش بینی
ج- مسائل حقوقی
د – تحقیقات
 2- تعداد نوع و موقعیت ابزار دقیق در سدهای بتنی
 3  – طبقه بندی ابزار های اندازه گیری
 3 1 – وسایل اندازه گیری فشار هیدرو استاتیک
 3 -2 – وسائل اندازه گیری تنش
3 3 – وسائل اندازه گیری تغییر شکل های داخلی  
3 -4 – وسائل اندازه گیری تغییر شکل های سطحی
 4 – خود کار سازی سیستم ابزار دقیق
 5 – تواتر بازدید و ثبت اطلاعات ابزار دقیق و اندازه گیری
      جدول زمانی پیشنهادی برای قرائت ابزار دقیق
 6 – ابزار دقیق های بکار رفته در سد بازرو شیروان
6 – 1 – کرنش سنج جابجائی
 6 2 – پاندول
6 3 اکستنسومتر
 6– 4- شيب سنج
6- 5- مانو متر
6 6 کانال وی ناچ
دستگاه اندازه گیری تراز آب مخزن7 — 6
6 -8 – senslog
6 -9 ترمینال باکس
6-10 – کرنش سنج الکتریکی
6-11- کرنش سنجهای اسپایدر
6-12- فشار و کرنش سنج الکتریکی
6-13-  درزه سنج
6-14-  دما سنج بتن
6-15 – دما سنج آب
6 -16 – دماسنج هوا
عکسها و توضیحات
(سد بارزو شیروان)
مقدمـه
سدها به عنوان منابع ذخيره سازي و انحراف آب و کنترل سیلاب های مخرب و تولید انرژی الکتریکی و بسیاری موارد دیگر  ،  طراحي و ساخته مي شوند، لذا اين سازه ها عامل مهمي در توسعه ظرفيت رودخانه با اهداف كشاورزي، تأمين آب شرب شهرها و روستاها  ،و ساير پروژه هاي اقتصادي محسوب مي گردند و بدين لحاظ سدها بايد در طول ساليان متمادي در برابر بارهاي نسبتاً بزرگ كه توسط آب و ساير عوامل ايجادمي گردد، به صورت ايمن مقاومت  نموده و پايداري لازم را از خود نشان دهند.
در صورت آزاد شدن ناگهاني آب ذخيره شده، به هنگام تخريب سد، پتانسيل عظيمي به وجود خواهد آمد كه قادر است  صدمات جاني و مالي شديدي به قسمت هاي پائين دست وارد آورد. بنابراين عملكرد مناسب و ايمن يك سد مساله مهمي در سوددهي اقتصادي و ايمني عمومي آن محسوب مي گردد. در نظر گرفتن تأثيرات مخرب و ويران شدن سد كه سبب بروز آسيب هاي مالي و جاني شده و رفاه و آسايش عمومي را به مخاطره مي اندازد، موجب منتفي شدن سوددهي طرح مي گردد  و لذا وجود لوازم و تأسيساتي جهت جمع آوري اطلاعات براي دسترسي به عملكرد صحيح و اطمينان از ايمني سد در حال حاضر و آينده را ضروري مي سازد. بنابراين
مي توان گفت كه مهمترين هدف ابزار گذاري در يك سد، تأمين اطلاعات ضروري در مورد رفتار سازه است كه در برنامه نظارت و ايمني سد مورد نياز مي باشد.
1 – حكمت و فلسفه نصب ابزار دقيق:
عوامل مهم و متغيرهايي كه در يك سد بتني مي بايست مورد مشاهده قرار گيرند و سير تغييرات آن ها به دقت كنترل گردد، عمدتاً شامل جابجائي ها، تغيير شكل ها، نشست ها، تراوش، سطوح پيزومتري در پي سازه و زير فشارهاي وارده به بدنه سد مي باشد. ضمنا جابجايي كل و جابجائي نسبي بين بخش هاي مختلف سازه مي بايست قسمت  به قسمت مورد بررسي و كنكاش قرار گيرد. به هر حال لازم است تا با ارائه يك برنامه ريزي جامع و فراگير و با استفاده از اطلاعات و ارقام بدست آمده از تجهيزات نصب شده، روابط كلي بين متغيرها به دست آيد تا بتواند در هنگام بروز اشكال در سيستم راه حل مناسب را ارائه نمايد. بدين لحاظ اهداف كلي ابزارگذاري شامل تشخيص، پيش بيني، استفاده در مسائل حقوقي و موضوعات تحقيقاتي خواهد بود.

دانلود مقاله ابـزار دقيـق در سـدهاي بتنـي
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد