دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله ارتباط مغز ذهنیت و بدن در علم فیزیولوژی

ارتباط مغز( ذهنیت) و بدن درعلم فیزیولوژی 
فهرست مطالب
تاریخچه روانشناسی فیزیولوژیک
سیر تحولی و رشد
رویکردهای مهم روانشناسی فیزیولوژیک
رابطه جسم و روان (جسم و رفتار)
نظریه‌های مربوط به رابطه جسم و روان
مسأله ذهن و بدن
دوگانه انگاری
درهم کنش گرایی
نظریه این همانی
تحقق پذیری چندگانه
رفتارگرایی
کارکردگرایی
مسأله اذهان دیگر
کیفیات ذهنی یا پدیداری
حیث التفاتی
فیزیکالیسم
هوش مصنوعی
محتوای ذهنی
علیت ذهنی
شبکه گرایی
نگرشهای گزاره‌ای
فروکاهش(تحویل)
هویت شخصی
آگاهی
برهان معرفت
تبعیت وقوعی؛ فرارویدادگی (supervenience)
تاریخچه روانشناسی فیزیولوژیک
پژوهشهای فیزیولوژیکی که روانشناسی نوین را تحرک بخشید و به آن جهت داد، دست آورد اواخر قرن نوزدهم است. کوشش در این زمینه نیز مانند همه زمینه‌های دیگر پیشینه خودش را داشت، یعنی کارهای اولیه‌ای که زیر بنای فیزیولوژی قرار گرفتند. فیزیولوژی در خلال سالهای دهه 1830 به صورت یک رشته علمی مبتنی بر آزمایش در آمد و این کار در وهله نخست تحت نفوذ یوهانی مولد فیزیولوژیست آلمانی که از بکار بستن روشهای آزمایشی در فیزیولوژی جانب داری می‌کرد، صورت پذیرفت.
سیر تحولی و رشد
نظریه مولد درباره انرژیهای خاص اعصاب، هم در فیزیولوژی و هم برای روان شناسی در خور اهمیت است. چندین نفر از فیزیولوژیستهای اولیه خدمتهای قابل توجهی به مطالعه درباره کارکردهای مغز کرده بودند. کار آنان به سبب کشف مناطق خاص مغز و توسعه روشهای تحقیق که بعدها بطور گسترده‌ای در روان شناسی فیزیولوژیکی بکار بسته شد. برای روان شناسی اهمیت دارد. مارشال هال یکی از پیشروان پژهش درباره رفتار بازتابی از آزمایشات خود نتیجه گرفت که سطوح مختلف رفتار به قسمتهای مختلف مغز و نظام عصبی وابسته است…………..

دانلود مقاله ارتباط مغز ذهنیت و بدن در علم فیزیولوژی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد