دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

مقاله اصول رقابت در بازار جهت فروش

دانلود مقاله اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع
فهرست مطالب
منابع داخلي و مزيت رقابتي:
منابع مالي
تجزيه و تحليل زنجيره ارزش
منابع و امكانات ( خريد وامكانات )
مديريت يا ساختار و زيربناهاي سازماني
نقاط قوت و ضعف داخلي
مقدمه
رابطه بين واحدهاي وظيفه‌اي سازمان
يكپارچگي استراتژي و فرهنگ
مديريت
مالي/ حسابداري
جدول فهرستي از پرسش‌هاي مربوط به بررسي عوامل داخلي سازمان
مديريت
فهرستي از پرسش‌هاي مربوط به بررسي عوامل داخلي
بازاريابي
امورمالي
توليد
تحقيق و توسعه
سيستم اطلاعات رايانه
تكنيكهاي پايه:
منحني تجزيه:
منحني تجربه و تعيين قيمت:
ارزيابي منحني تجربه و تازه واردين:
تغيير شيب منحني تجربه در طول زمان:
منحني تجربه و مراحل مختلف توليد:
ارزيابي عوامل دروني: مدل GE
تعريف عوامل كليد دروني:
تكنيكهاي جدولي:
تكنيك كارت سفيد:
وجه يادگيري در رشد
مقدمه
قابليتهاي نيروي كار
معيارهاي اصلي سنجش وضعيت كاركنان
اندازه‌گيري رضايت كاركنان
معيارهاي سنجش عوامل ايجاد كننده رشد و يادگيري
زير ساخت‌ها و سيستم‌هاي اطلاعاتي
انگيزش ، اختيار، و هم‌جهتي (Moltivation, Empowerment, and Alignment)
معيارهاي بهبود عملكرد در اثر پيشنهادات
معيارهاي هم‌جهتي افراد و سازمان
معيار پيشنهادات اجرا شده براي سنجش انگيزه كاركنان
ارتباط معيارهاي سنجش با استراتژي سازمان
كمبود معيارهاي سنجش در زمينه يادگيري و رشد
1-    روابط علت و معلولي
2-    عوامل تعيين كننده عملكرد
3-   ارتباط با معيارهاي سنجش عملكرد مالي
پيگيري معيارهاي مناسب از راههاي نامناسب
معيارهاي سنجش استراتژيك درمقابل معيارهاي كنترل عملكرد
كارت امتيازي متوازن: وجه مشتريان
ضرورت توجه به وجه مشتريان در BSC
هسته اصلي معيارهاي اندازه‌گيري مشتريان
معيارهاي اصلي سنجش وضعيت مشتريان
الف – سهم بازار
ب- حفظ و نگهداري مشتريان
ج – رضايت مشتريان
د- جذب مشتريان جديد
مدل عمومي ارزش ايجاد شده براي مشتريان
بازخور از مشتريان
خلاصه معيارهاي اصلي
معيارهاي سنجش عوامل ايجاد ارزش براي مشتريان
مقدمه
زمينه هاي استراتژيك براي وجه مالي
تبيين بازار مشتري
الف ـ تركيب و رشد درآمدها
ب ـ كاهش هزينه / بهبود بهره وري
ج – بازگشت سرمايه گذاري و بهره برداري از داراييها
مقدمه
زنجيره‌اندشي فرايندهاي داخلي:
لجستيك داخلي:
فرآيندهاي اصلي
الگوي دوم
بازاريابي و فروش:
خدمات بعد از فروش:
فرآيندهاي پشتيباني:
معيارهاي سنجش فرآيند تحقيق و توسعه
معيارهاي سنجش طراحي و توسعه محصول
معيارهاي سنجش هزينه
معيارهاي سنجش كيفيت
معيارهاي سنجش خدمات بعد از فروش……..

فرمت : WORD | صفحات:70

*******************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

مقاله اصول رقابت در بازار جهت فروش
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد