دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله اصول مقاوم سازي ساختمانها

دانلود مقاله اصول مقاوم سازي ساختمانها
فهرست مطالب
1- مقدمه
2- دسته‌بندي ساختمانهاي آجري
1- ساختمانهاي بنايي غير مسلح
2- ساختمانهاي بنايي نيمه مسلح
3- ساختمانهاي بنايي مسلح
4- ساختمانهاي بنايي مركب
3- روشهاي مقاوم سازي ساختمانهاي آجري در برابر بارهاي غيرمترقبه
3-3- طراحي در بربر بارهاي غيرمترقبه به روش غيرمستقيم
3-2- طراحي براي جلوگيري از وقوع يا محدود ساختن خطر بارهاي غيرمترقبه
بيشترين حد استحكام و پيوستگي
كمترين حد استحكام و پيوستگي
3-4- طراحي در برابر بارهاي غير مترقبه به روش مستقيم
5- طراحي اجزاي سازه‌اي مقاوم
5-1- طراحي ابعاد بازشوها
5-2- طراحي دال سقف
5-3- طراحي ديوارهاي باربر
5-4- طراحي كلافهاي افقي و قائم
1- مقدمه
بارهاي غير مترقبه يا غيرمعمول شامل بارهايي مي‌باشند كه در روش‌هاي متداول، سازه معمولاً براي آنها طراحي نمي‌گردد. دو گروه عمدة اين بارها عبارتند از:
1- بارگذاري ناشي از انفجار
2- بارگذاري ناشي از ضربه و تصادم
انفجار ممكن است در داخل يا خارج ساختمان روي دهد. اين انفجارها مي‌تواند ناشي از عواملي نظير موارد ذيل باشد:
1- انفجار بمب
2- انفجار و مشتعل شدن گاز
3- حمل و نقل مواد شيميايي منفجر شونده يا گاز
4- ملموس ترين نمونه از بار ضربه‌اي، تصادم وسائط نقليه با سازه مي باشد.
در اين مقاله ‏‏، عملكرد اجزاي ساختمان در برابر بارگذاري ناشي از اين قبيل انفجارها و تصادم بررسي مي‌شود.
نتايج حاصل از تحقيقات انجام گرفته بر روي نحوة بارگذاري انفجار و بررسي ميداني انجام شده بر روي حجم و ميزان خرابي‌هاي بوجود آمده در حوادث روي داده نشان مي‌دهد كه بار ناشي از انفجار و تصادم از يك طبيعت ديناميك برخوردار مي‌باشد، اما در هنگام طراحي اغلب آن را بصورت استاتيكي فرض كرده و كنترل ها بر آن مبنا انجام مي‌گيرد.

دانلود مقاله اصول مقاوم سازي ساختمانها
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد