دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله انرژی خورشیدی

انرژی خورشیدی

مقدمه :
نيلوفر خورشيدي:
هر روز شاهد خلاقيت ها و ابتكارهاي تازه اي براي استفاده از انرژي هاي پاك و بدون آلودگي هستيم. يكي از جديدترين طرحهاي هوشمندانه و جذاب استفاده از انرژي خورشيدي، مولدهاي برقي كارآمدي است كه به شكل نيلوفرهاي آبي طراحي شده و در پارك ها و فضاهاي باز شهري نصب مي شود. برگ هاي اين نيلوفر آبي پوشيده از سلولهاي خورشيدي است كه از جهات گوناگون انرژي خورشيد را در روز جذب و براي روشنايي شب ذخيره مي كند. برگ هاي نيلوفر آبي خورشيدي روزها باز شده و شب ها بسته مي شود. بخش قابل توجهي از روشنايي پارك هاي بئونس آيرس توسط نيلوفرهاي آبي خورشيدي تامين مي شود.
آلودگي هوا پيامدهاي جبران ناپذيري دارد كه صنعت و جهان متمدن براي ساكنان كره زمين به ارمغان آورده اند.پيشگيري و رويارويي با اين پديده مخرب از چندين دهه گذشته تاكنون ادامه داشته، اما نتايج بدست آمده اندك بوده است. به همين دليل هر راهكار تازه اي براي پيشگيري از آلودگي هوا اهميت ويژه خود را دارد.
اعلام روز29 دي ماه به عنوان روز ملي هواي پاك از سال1374 موجب شده تا هماهنگي براي پيشگيري از آلودگي هوا در بخش هاي مختلف گسترش يابد.
هدف از اعلام روز ملي هواي پاك ايجاد حساسيت در بين اقشار مختلف جامعه است و از آنجايي كه كليد اصلي كاهش آلودگي هوا، مشاركت مردمي و افزايش هماهنگي بين بخشي است اين روز مي تواند عامل مهمي در ايجاد اين مشاركت و هماهنگي بين بخشي باشد.
برگزاري مراسم نماديني مانند هفته هواي پاك مي تواند تصوير روشني را از اهميت حفظ منابع ملي و مصرف بهينه انرژي ترسيم كند كه اين تصوير با فرهنگ سازي مؤثر نقش ماندگاري است كه زدوده نخواهد شد.
ايران با توجه به اهميت مباحث هواي پاك، متعهد به كنواسيون هايي همانند كنوانسيون تغييرات آب و هوا و قراردادهايي مانند پروتكل مونترال است كه در كشور در حال اجرا مي باشد. بر اين اساس، پروتكل مونترال به منظور حفاظت از لايه ازن شكل گرفت، زيرا انتشار آلاينده هايي مانند كلر كه يكي از عناصر تشكيل دهنده CFC ها به عنوان مواد مخرب لايه ازن است، در گرمايش زمين و تخريب اين لايه مؤثر است.
براساس تعاريف سازمان جهاني بهداشت دو درصد از كل مرگ و ميرهاي ناشي از عوارض قلبي در شهرهاي آلوده به طور مستقيم و غيرمستقيم مربوط به آلاينده هاي هوا است.از آنجايي كه ميل تركيب CO با هموگلوبين200 برابر اكسيژن است با ايجاد تركيب پايدار كربوكسي هموگلوبين ميزان اكسيژن رساني به بافت بدن كاهش يافته و به تناسب درصد آلودگي علايمي نظير سرگيجه، سردرد، خواب آلودگي و در موارد شديدتر مرگ بروز مي كند. چنانچه افراد در ايام سال با بيش از حد مجاز آلاينده CO مواجه باشند، مرگ و مير افراد30 تا 65 ساله تا11 درصد افزايش مي يابد.ذرات معلق به ويژه ذرات معلق به اندازه10 ميكرون به علت ريز بودن از مجاري فوقاني تنفسي نفوذ و وارد سيستم تنفس مي شوند و در سطح حبابچه ريوي نشست مي كنند كه بخشي از بيماري هاي ريوي نظير آمفيزم را به آنها نسبت مي دهند. تماس افرادي كه سابقه بيمارهاي تنفسي دارند با ذرات معلق در هوا، حملات آسم و تنگي نفس ريوي را در پي دارد. ميزان بستري شدن اين افراد در هواي آلوده دو درصد بيشتر است:
براساس گزارش سازمان جهاني بهداشت5 درصد از مواد سرطان هاي برونش و ريه در شهرهاي آلوده به علت آلودگي هوا است.
مصرف كنندگان دخانيات كه در هواي آلوده زندگي مي كنند، آلودگي بيشتري را وارد بدن خود مي كنند. آلودگي هوا در فضاهاي بسته به ويژه مناطق روستايي كه از سوخت جامد براي گرمايش و پخت و پز استفاده مي كنند نيز مطرح است. ميزان دريافت آلاينده يك زن خانه دار روستايي كه در طول روز از سوخت جامد براي پخت و پز و گرمايش استفاده مي كند، معادل مصرف دو پاكت سيگار است.
بررسي ها نشان داده است، كودكان و سالخوردگان، دوگروه آسيب پذير بر اثر آلودگي هوا هستند اما كودكان صدمات بيشتري را متحمل مي شوند.

دانلود مقاله انرژی خورشیدی
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد