دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه فارابي

اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه فارابي 
فهرست مطالب
مقدمه
اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه
الف ) فارابي
ب ) قاسبي
ج ) ابن سحنون
مبناي تعيين اهداف تعليم و تربيت
الف ) مبناي علمي
ب ) مبناي فلسفه
1) معرفت شناسي
2) هستي شناسي
3) ارزش شناسي
ج ) مبناي ديني
اهداف تربيتي از ديدگاه اسلام
اهداف نمائي
اهداف جزئي
روش‌هاي تعليم و تربيت
الف ) روش هاي تربيت مقربي
ب ) روش‌هاي خودسازي
ج ) روش‌هاي تربيت در اسلام
د ) روش‌هاي تعليم و تربيت از ديدگاه ابن خلدون
آداب و وظايف ويژه معلم با دانش آموزان
آداب و وظايف معلم در امر تدريس و جلسه درس
چكيده
منابع
اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه فارابي
بدين ترتيب مي‌توان اهداف تعليم و تربيت در نزد فارابي را بيان كرد
الف ) آموزش عقايد صحيح و تقويت اعتقاد به آنها. عقايدي همچون اعتقاد به خدا، عقل فعال، جهان آخرت، سعادت و راه وصول به آن از طريق شناخت افعال و اعمالي كه به سعادت منتهي مي‌شود.
ب ) آموزش مهارتهاي لازم براي تصدي وظيفه در مدينه فاضله
ج ) ترغيب و تشويق افراد براي عمل بر طبق عقايد صحيح
د ) ترغيب و تشويق افراد براي انجام وظايف مدني (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه 1377)
ب ) اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه قابسي
از ديدگاه او هدف تعليم و تربيت كاملاً ديني است او فصل اول كتابش را با مباحث مهم ديني آغاز كرده است و او اين هدف ديني را دو بعد اعتقادي و رفتاري (عملي) و با عناوين ايمان – اسلام، استقامت و … تبيين مي‌كند او در بعد اعتقادي هدف تعليم و تربيت را ايمان مي‌داند.
ج ) اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه ابن سحنون
در نوشته‌هاي ابن سحنون هدف از تعليم و تربيت امري واضح تلقي شده است و اين اهداف ناظر بر تربيت ديني است……………

دانلود مقاله اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه فارابي
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد