دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله بازداشت موقت و موارد آن

بازداشت موقت و موارد آن در قوانین ایران

چكيده
از بين تمامي قرارهاي تأمين در ماده 132 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري ، بازداشت موقت ، شديد ترين آنها مي باشد ؛ زيرا موجب سلب آزادي متهم مي شود و به حقوق دفاعي او لطمه وارد مي آورد .
پيچيدگي وحساس بودن اين قرار، توجه حقوقدانان را به آن جلب كرده ودر رابطه با به كارگيري هرچه بهتر اين قاعده ،آراء و نظراتي را ارائه دهند كه مي بايست بين آنها قائل به تفكيك شد. اين قرار ، موافقان و مخالفاني دارد . مخالفان ، مغاير بودن اين قرار با اصل برائت ، اصل تفسير مضيق قوانين جزايي وتفسير قانون به نفع متهم، آشنا شدن متهم با مجرمان در محيط زندان را ، به عنوان دليل رد اين قرار ذكر كرده اند و موافقان ، به جلوگيري از فرار متهم ، پيشگيري از تباني متهم با شهود قضيه ، مطلعين و شركاي احتمالي جرم و رفع تشويش اذهان عمومي استناد نموده اند.
برخي بر اين اعتقادند كه قرار بازداشت موقت ، مغاير با اصل برائت بوده و صدور آن بايد با رعايت احتياط وتحت شرايط و محدوديت هايي باشد .
مواد 32 الي 37 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري مصوب 1378 ، درخصوص قرار بازداشت متهم ، مي تواند حقوق و آزادي هاي متهم ونيز مصالح جامعه را مورد تهديد قرار دهد . افزايش موارد بازداشت موقت ، مدت بازداشت موقت و عدم پيش بيني حق جبران خسارت متهمان بي گناه از اين تهديد ها است .

بازداشت موقت يکي از مسائل بسيار مهمي‌است که توجه قانون‌گذاران، قضات و علماي حقوق را به خود جلب کرده است. از بين تمامي‌قرارهاي تأمين پيش بيني شده در ماده 132 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلاب در امور کيفري، بازداشت موقت شديدترين آنهاست؛ زيرا موجب سلب آزادي متهم مي‌شود و به حقوق دفاعي او لطمه وارد مي‌آورد.
پيچيدگي و حساس بودن اين قرار سبب شده است توجه بسياري از حقوق‌دانان اهل فن بدان جلب شده و در رابطه با به‌کارگيري هر چه بهتر اين قاعده آرا و نظراتي را ارائه دهند که مي‌بايست بين آنها قائل به تفکيک شد.

اين قرار نيز مانند هر امر نسبي ديگري موافقان و مخالفاني دارد که نظرات متعددي از جمله مغاير بودن اين قرار با اصل برائت ، مخالف بودن با اصل تفسير مضيق ( تفسير قانون به نفع متهم )، آشنايي متهم با جرايم ديگر در محيط زندان(مخالفان) و همين‌طور جلوگيري از فرار متهم، پيشگيري از تباني متهم با شهود قضيه و مطلعان و شرکاي احتمالي جرم و رفع تشويش اذهان عمومي‌( موافقان) را ارائه مي‌دهند.
بازداشت موقت از دو جنبه قابل بررسي است: جنبه اختياري و جنبه الزامي‌که با توجه به مرّ قانوني مي‌توان به اين دو وجه پي برد.

باوجود اختلاف نظراتي که در رابطه با اين قرار وجود دارد، هر دو گروه موافق و مخالف در اين باره اتفاق نظر دارند که اين قرار جنبه حق‌الناسي دارد و نيز بايد براي اجراي آن در حق متهم ادله و اماره مستندي وجود داشته باشد.

دانلود مقاله بازداشت موقت و موارد آن در قوانین ایران

بسياري از حقوق‌دانان – حتي موافقان اين قرار- بر اين اعتقاد هستند که قرار بازداشت موقت مغاير با اصل برائت بوده و به همين سبب قابل بررسي و تامل است.اين حقوق‌دانان معتقدند که صدور اين قرار منوط به رعايت احتياط تحت شرايط و محدوديت‌هاي مشخصي مي‌باشد.با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب در امور کيفري مصوب 28 شهريور 1378 مجلس شوراي اسلامي‌، به‌ويژه مواد 37 تا 32 اين قانون، حقوق و آزادي‌هاي اساسي متهم و نيز مصالح جامعه مورد تهديد قرار گرفته است. اين تهديد در زمينه‌هايي همچون افزايش موارد بازداشت موقت و مقامات صالح صادرکننده قرار، مدت بازداشت موقت و عدم پيش‌بيني حق جبران خسارت متهمان بي‌گناه ديده مي‌شود.

مقدمه:
توقيف احتياطي يا قرار بازداشت متهم مهم‌ترين تأمين جزايي است که قانون اعمال آن را تحت ضوابط و شرايط خاصي در اختيار قضات دادگستري قرار داده است.اين نوع تامين وسيله‌اي ضروري در رسيدگي به امور کيفري است؛ اما افراط و استفاده بي رويه از آن، به‌خصوص بدون رعايت ضوابط قانوني ، اقدامي ‌است مضر عليه منافع عمومي‌و آزادي هاي فردي .
‌بازداشت موقت به دليل اهميت ويژه‌اي که دارد هميشه موضوع بحث حقوق‌دانان و متخصصان در امر کيفري بوده و از دير زمان قواعد و مقررات آن در آيين دادرسي کيفري تغيير و تحول يافته است و امروزه کوشش بر اين است که ضمن محدود شدن موارد اعمال و مدت بازداشت ، صدور آن تحت شرايط و ضوابط معين و دقيق‌تري صورت پذيرد و با قبول اعتراض متهم و رسيدگي به آن در مرجع صلاحيت‌دار، حقوق دفاعي او به نحو مطلوبي تضمين شود و خسارات ناشي از بازداشت‌هاي غيرقانوني و همچنين بازداشت‌هايي که در صدور آنها ضوابط قانوني رعايت شده؛ اما تعقيب کيفري در نهايت به قرار منع تعقيب يا برائت متهم منتهي شده است، تأمين و جبران شود.

منابع :
1 – آخوندي ، محمود ، آيين دادرسي كيفري ، جلد دوم ، انتشارات وزارت فرهنگي وارشاد اسلامي ، 1377
2- همو ، آيين دادرسي كيفري ، جلد چهارم ، قم 1379
3- همو، جزوه آيين داردسي كيفري ( ويژه كارآموزان قضايي ) اداره استخدام ، گزينش وآموزش قضات قوه قضائيه ، بي تا
4- آشوري ، محمد، آيين دادرسي كيفري ، جلد دوم ، تهران ، انتشارات سمت ، 1380
5 – همو، عدالت كيفري ( مجموعه مقالات )، تهران ، انتشارات گنج دانش ، 1376
6 – پرادل ، ژان ، مرحله مقدماتي دادرسي كيفري درحقوق تطبيقي ، فصل نامه حق ، دفتر پنجم ، فروردين وخرداد 1364
7 -خزاني ، منوچهر ، فرآيند كيفري ، تهران، انتشارات گنج دانش ، 1377
8 – زراعتي، عباس و مهاجري ، علي ، شرح آيين دادرسي كيفري ، تهران ، نشر فيض ، 1378
9 – گارو ، رنه، مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا ،جلد دوم ، مترجم : ضياء الدين نقابت ، تهران 1348
10 – محمودي ، ضياء الدين ، صدور قرار بازداشت موقت تهران ، انتظارات پيچك سبحان ، 1380

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 73

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

دانلود مقاله بازداشت موقت و موارد آن
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد